Norsk-Tysk Handelskammer

Havnestrategi for eksportlandet Tyskland

Del

Onsdag 20. mars publiserte den tyske regjeringen Den nasjonale havnestrategien for sjø- og innlandshavner, med mer enn 130 tiltak for å forberede tyske havner for fremtiden. Målet til tiltakene er å øke havnenes konkurransedyktighet, gjøre havnene utslippsnøytrale innen 2045, utbygge til Energy Hubs, og å digitalisere havnene. Klassifiseringen av havner som kritisk infrastruktur gir strengere krav ved utenlandske investeringer.

Havnene er svært viktige i Tyskland:  Rundt 8700 havgående skip anløper havna i Hamburg hvert år.
Havnene er svært viktige i Tyskland: Rundt 8700 havgående skip anløper havna i Hamburg hvert år. Adobe Stock / POTOGRAPHY MARCUS M

«De mer enn 100 havnene i Tyskland er svært viktige for landets industri. Årlig går 60% av landets import og eksport gjennom havnene, det tilsvarer 267 millioner tonn varer», sier Michael Kern, administrerende direktør i Norsk-Tysk Handelskammer. Men til tross for havnenes rolle, synker betydningen deres. I 2023 nådde Hamburg, Tyskland sin største havn, sitt laveste nivå for varetransport siden 2009. «Den nye strategien har til hensikt å styrke Tysklands havner igjen. Dette er viktige tiltak for å sikre fremtiden. Uten havner, ingen eksportnasjon». Med den nasjonale strategien skal tyske havner bli mer konkurransedyktige gjennom blant annet større samarbeid mellom havnene, redusering av saksbehandlingstiden, samt større fokus på innovative løsninger.

Havner som kritisk infrastruktur

Med havnestrategien blir tyske havner delvis klassifisert som en del av kritisk infrastruktur. Det betyr at sikkerheten deres i større grad skal tas hensyn til og det vil gi strengere krav ved utenlandske investeringer og kjøp. Hensynet til havnenes sikkerhet gjelder også ved strategiens mål om å digitalisere havnene. Havnene oppfordres til å bruke digitale løsninger, men også å sikre seg mot cyberangrep.

I Hamburg ble det kinesiske selskapet COSCO 25%-eier av en containerterminal i 2022. Med den nye strategien vil slike utenlandske investeringer bli nøyere gjennomgått før godkjennelse. Sikkerhetskravene ved utenlandske investeringer gjelder ikke andre EU-land.

Havner med klima, men plan før penger

Havnestrategien setter mål for hvordan forberede havnene på energiomstillingen. Havnene skal utbygges til bærekraftige energiknutepunkter «Energy Hubs», skipsfarten skal bli klimanøytral og havnene skal bli utslippsnøytrale innen 2045. Som Energy Hubs skal det investeres i havner for service og vedlikehold av havvindmøller. I tillegg bygges det ut en infrastruktur for import av hydrogen med terminaler og rørledninger for å muliggjøre videre transport til sjøs.

Å gjøre havnene klimanøytrale forventes høye investeringer. Fagforbundet for tyske havner estimerer at det vil kreve 400 millioner euro årlig å tilpasse havnene energiomstillingen. I år får statene med kystlinje kun 38 millioner årlig.

Den statlige regjeringen lover ikke delstatene mer finansiering til havnene med strategien. Tysklands samferdselsminister Volker Wissing uttalte at han først vil legge en plan før regjeringen vedtar mer finansiering.

Kontakter

Norsk-Tysk Handelskammer

Siden 1986 har Norsk-Tysk Handelskammer jobbet for økt handel, næringssamarbeid og erfaringsutveksling mellom Norge og Tyskland. Norske og tyske bedrifter kompletterer hverandre på mange områder. Vår visjon er å være en naturlig partner for eksportorienterte bedrifter og sørge for at kundene og medlemmene våre drar nytte av samarbeidspotensialet landene imellom.

Som eksperter er vi det første kontaktpunktet og rådgiver for aktører innen norsk-tyske næringslivsforbindelser uavhengig av bedriftsstørrelse og bransje. Gjennom vår bilaterale plattform åpner vi dører, bygger broer og bidrar til verdiskapning for våre medlemsbedrifter og kunder.

Som nøytral partner for norske og tyske bedrifter representerer og fremmer vi vårt nettverks interesser og mål i skjæringspunktet mellom næringsliv og politikk. Handelskammeret har over 800 norske og tyske medlemsbedrifter og er en del av et verdensomspennende nettverk av tyske utenlandshandelskamre (AHKs), lokalisert på 140 steder i 92 land.

Følg pressemeldinger fra Norsk-Tysk Handelskammer

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Norsk-Tysk Handelskammer på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Norsk-Tysk Handelskammer

Tysk kraftverkstrategi: positivt signal for forsyningssikkerheten i næringslivet8.2.2024 09:33:37 CET | Pressemelding

Den tyske regjeringen har lagt fram planer for en kraftverkstrategi som innebærer en anbudsrunde for gasskraftverk med en samlet kapasitet på opptil ti gigawatt i nær fremtid. Målet er å utjevne variasjonene i den stadig økende andelen av vind- og solkraft i energiforsyningen. Slik skal det tyske elektrisitetssystemet avkarboniseres og samtidig opprettholde forsyningssikkerhet på lang sikt.

Strømprispakke: Den tyske regjeringen avlaster kraftintensive foretak13.11.2023 09:28:30 CET | Pressemelding

I forrige uke ble den tyske regjeringen enige om ytterligere lettelser for selskaper i Tyskland de neste fem årene. Særlig bedrifter med spesielt kraftkrevende produksjon vil dra nytte av strømprispakken, og produksjonsindustrien avlastes. En senkning av elavgiften skal i første omgang lovreguleres for årene 2024 og 2025. Det er enighet om at reduksjonen skal gjelde frem til 2028, forutsatt at det foreligger finansiering i statsbudsjettet. Regjeringen ber nå parlamentet sørge for at tiltakene vedtas så raskt som mulig.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye