Samferdselsdepartementet

Regjeringa legg fram proposisjon om delvis bompengefinansiering

Del

- Denne bypakka skal realisere ny Risøy bru, fleire veg- og gateprosjekt, ei rekke gang- og sykkelvegar, saman med både tiltak for betre kollektivtilbod og trafikksikring. Vi legg opp til at minst halvparten av pengane i pakka skal gå til gonge, sykkel og kollektiv, som er i tråd med regjeringa sitt ønske om attraktive og klimavennlege byar, seier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Samferdselminister Jon-Ivar Nygård
Samferdselminister Jon-Ivar Nygård FOTO: Henrik Jonasen/SD

Dette går fram av proposisjon som i dag blir lagt fram for Stortinget om delvis bompengefinansiering av Bypakke Haugesund og fastlands-Karmøy.

Med ny Risøy bru blir  forbindelsen mellom Haugesund sentrum og Risøy markant betra. Kollektivtilbodet vil bli styrka, og mjuke trafikkantar vil få utvida gong- og sykkelveg. I tillegg blir det  det lagt fram fleire prosjekt og tiltak som saman  skal verke til å redusere både forureining og trafikkstøy i sentrumsområdet.

Denne bypakka skal avløyse tidlegare Haugalandspakken, med sikte på ein oppstart i 2025. I tråd med lokale vedtak byggar inn­krevjingsopplegget delvis på dagens inn­krevjing i Haugalandspakken, men utvidast til to bomringar med i alt 11 bomstasjonar.

- For å gjennomføre dette har lokale styresmakter vedteke delvis bompengefinansiering av bypakka. Pakka vil vere viktig for å oppnå nullvekstmålet for personbiltransport, slik at vi får transportveksten over på gonge, sykkel og kollektiv, seier samferdselsministeren.

Den økonomiske ramma for Bypakka er om lag 4,7 mrd. Finansieringa er basert på bompengar, fylkeskommunale og kommunale midlar. I tillegg kjem mva.-kompensasjon frå staten for prosjekt i pakka. Det er lagt til grunn ein innkrevjingsperiode på 15 år.

Kontakter

Om oss

Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for rammevilkår for postvirksomheten, for luftfarts-, vei- og jernbanesektoren og for riksveiferjene.

Følg pressemeldinger fra Samferdselsdepartementet

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Samferdselsdepartementet på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Samferdselsdepartementet

Høring: Regjeringen vil sikre god og miljøvennlig transport langs kysten21.5.2024 15:13:43 CEST | Pressemelding

– Det er viktig med god og effektiv transport av gods og passasjerer langs kysten. Kystruten har en lang og stolt historie med over 130 år med transport av passasjerer og gods langs kysten fra Bergen til Kirkenes, og regjeringen ønsker å sikre et best mulig tilbud også i fremtiden. Derfor setter vi denne våren i gang et transport- og miljøfaglig utredningsarbeid av kystrutetjenesten. Samtidig vil vi gjennomføre en åpen høring, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Revidert nasjonalbudsjett 2024: Omdisponerer 1,45 milliardar kroner til drift, vedlikehald og fornying av jernbanen14.5.2024 10:45:00 CEST | Pressemelding

– Både framdrift og føresetnader i nokre av Bane NORs utbyggingsprosjekt har blitt endra. Derfor legg dei i år opp til å omdisponere investeringsmidlar til drift, vedlikehald og fornying av dagens jernbane. Å ta godt vare på infrastrukturen vi har, er heilt avgjerande for å redusere talet på innstillingar og forseinkingar i togtrafikken. Punktlege tog er viktig for folks tillit til jernbanen, seier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye