Naturvernforbundet

- Bommer på samfunnets behov for omstilling

Del

Klima- og naturkrisa krever kraftige samfunnsendringer innen 2030. Regjeringens transportplan tar noen små skritt i riktig retning, men bommer på kursendringen vi trenger i transportpolitikken, med overraskende stor vekst i pengepotten til store veiprosjekter.

Stort motorveikryss under utbygging
Dølebrukrysset på E39 mellom Kristiansand og Mandal. Espen Mills Kan brukes til redaksjonelle formål som omtaler Naturvernforbundet

Regjeringen har snakket varmt om vedlikehold av veiene og skinnene vi har, men leverer fra seg en plan full av unødvendige, dyre og naturødeleggende motorveiutbygginger, basert på fortidas tenkemåter heller enn framtidas behov. Naturvernforbundet er glade for å se flere profilerte monsterprosjekter lagt vekk, men som helhet er Nasjonal transportplan 2025-36 “business as usual", og slett ikke den endringsplanen transportsektoren trenger for 30 prosent vern av naturen og 55 prosent kutt i klimagassutslippene innen 2030. 

- Store motorveiprosjekter vil rasere enorme mengder natur  

- Politikerne må lytte til forskerne: Vi må bygge transportsystemet for fremtiden vi vil ha, og ikke basert på prognoser om evig vekst i bil- og flytrafikk. Det er oppskriften på økte utslipp, dramatiske naturødeleggelser og galopperende misbruk av fellesskapets ressurser, sier Truls Gulowsen, leder i Naturvernforbundet. 

Før valget i 2021 gjennomførte Naturvernforbundet en kampanje for å sette lys på naturødeleggelsene fra norske motorveiprosjekter. Siden har Regjeringen lempet på kravet om at det skal bygges 4-felts motorvei med fartsgrense 110 km/t på de fleste stamveier, men de har foreløpig nektet å røre de største prosjektene.  

- Vi er skuffet over at regjeringens framtidsplan er full av store motorveiprosjekter som vil rasere enorme mengder natur og legge til rette for økt trafikk. Blant verstingene er nye motorveier gjennom naturreservater, i både Lågendeltaet og Tyrifjorden, sier Gulowsen.  

De siste månedene har frustrasjonen over bit for bit-nedbyggingen av naturen økt i Norge, og folket ønsker mer naturvern velkommen. Regjeringen har erklært at natur og klima skal være en ramme rundt all politikk, men feiler gang på gang i å omsette ord til handling. – Noe av problemet i samferdselspolitikken er at Regjeringen behandler Nye Veier som ei hellig ku. Når de ikke vil bruke eiermakten til å styre mot mindre naturødeleggelse, gir det stø kurs mot mer asfalt, avslutter Gulowsen. 

Enkeltprosjekter må krympes  

Det er flere prosjekter som nå er prioritert, som Naturvernforbundet krever stanset eller sterkt nedskalert. E16 Ringerike er det aller verste nye prosjektet i denne planen – å bygge motorvei gjennom internasjonalt vernede våtmarksområder er en uhørt rasering av uerstattelig natur, minst like ille som planene for E6 i Lågendeltaet ved Lillehammer.  

Regjeringen griper heller ikke inn overfor Nye Veier. Det betyr at Norges største naturinngrep de siste årene, motorveien E39 mellom Kristiansand og Stavanger, fortsatt kan bygges lenger vestover med samme type enorme naturinngrep som vi ser på parsellen mellom Kristiansand og Mandal. 

Men: det er positivt at gigantprosjektene Hordfast og Møreaksen på E39 utsettes, og at utbygging av vei og jernbane mellom Voss og Bergen heller prioriteres. 

Disse prosjektene må stanses 

Naturvernforbundet krever at disse prosjektene stanses eller nedskaleres kraftig:  
E16 Ringerike 
E39 Mandal-Sandnes, inkludert Figgjo-Ålgård 
E18 Vinterbro-Retvet 
E6 Moelv-Øyer (Lågendeltaet) 
E6 Ulsberg-Melhus og Åsen-Steinkjer 
E39 Smiene-Harestad 
E16 Kløfta-Kongsvinger 

Krever prosjektvask 

Vi må legge mye større vekt på naturvern, arealbruk, kollektivtrafikk, sykkel/gange og å ta vare på de veiene vi har, fremfor å bygge nye, store motorveiprosjekter. Da må det gjennomføres en revisjon, en endring og nedskalering, av de motorveiplanene som allerede ligger der. Målet må være å redusere omfanget, ødeleggelsene, kostnadene og trafikkveksten. Dette gjelder selvfølgelig alle motorveier - også planene i porteføljen til Nye Veier. 

Ta vare på de veiene vi har 

Dessverre øker potten til nye motorveier mer enn potten til vedlikehold av riksveiene. Transportplanen inneholder også en etterlengtet økning til vedlikehold av fylkesveier. Naturvernforbundet mener Stortinget nå må øke denne potten ytterligere på bekostning av midlene til motorveier. Bedre vedlikehold av de veiene vi allerede har vil styrke trafikksikkerheten, og gi et transporttilbud som er mer robust i møte med mer ekstremvær. Trygge hverdagsveier er viktigere enn overdimensjonerte motorveier, og utbedring av de veiene vi allerede har er en bedre strategi for å ta vare på naturen og klimaet – også langs hovedveier. 

Trengs aktiv politikk 

Det er også positivt at det legges frem et areal- og naturregnskap for transportplanen, og at flere tiltak settes inn for å redusere klimagassutslipp fra tungbiler, anleggstrafikk og sjøtransport. Men det holder ikke kun å føre regnskap – det trengs aktiv politikk for å minske areal- og naturinngrep fra transportsektoren mest mulig. 

Kontakter

Om oss

Naturvernforbundet ble grunnlagt i 1914 og er Norges eldste natur- og miljøvernorganisasjon. Vi er en demokratisk medlemsorganisasjon med over 37 000 medlemmer og rundt 100 fylkeslag og lokallag i hele landet.

Naturvernforbundet jobber med et bredt spekter av saker innen miljø- og naturvern, men spesielt med områdene naturvern, klima, energi og samferdsel. 

Følg pressemeldinger fra Naturvernforbundet

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Naturvernforbundet på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Naturvernforbundet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye