Gode isforhold i påskefjellet, utfordrende isforhold i kystnære strøk sør for Nordland

Del

Våren er på vei, og isen svekkes og omdannes til våris med dårlig bæreevne langs kysten opp til og med Trøndelag. Sjekk hardheten på isen før du går ut på isen. Isforholdene er bedre i høyden, over ca. 500 moh i vest og over 200 moh på Østlandet.

Skøyting på våris, Børtevann 7. mars 2020. Foto Kjetil Melvold/NVE.
Skøyting på våris, Børtevann 7. mars 2020. Foto Kjetil Melvold/NVE.

Litt inn fra kysten ligger det beskyttende snø på isen

Isen er godt snødekt i Nord-Norge og over cirka200-500 moh i Midt- og Sør-Norge, og vi regner isen som farbar.

– Det viktig å unngå steder med strøm under isen, slik som innløp, utløp og trange sund. Spesielt utsatt er vann som er påvirket av kraftverksreguleringer. Her kan isen være svekket på overraskende steder,

Se slike "alltid svake områder" som røde felter i bakgrunnskartet på www.iskart.no. I år er mange vann ekstra nedtappet.

Isfiskere og skøyteløpere må være oppmerksomme på snøfrie vann i kystnære strøk

For de som søker skøytemuligheter må man kystnært for å finne snøfrie vann, og dermed havner man i mer variable isforhold hvor vårisen kan dannes raskt ved mildvær. Slike forhold er også utfordrende for isfiskere.

– Våris er den farligste istypen. Flere dødsulykker har skjedd når isfiskere beveger seg mot innløpet på en innsjø, hvor fisket kanskje er best. Der de tidligere på vinteren kunne gå nesten til iskanten, går de overraskende gjennom på råtten våris før de kommer så langt, sier isvarsler i NVE Kjetil Melvold

Det er viktig å være flere sammen og sikre seg godt. NVE anbefaler som et minimum å ha ispigger rundt halsen og kasteline tilgjengelig. NVE anbefaler også isstav for å sjekke bæreevnen. De hindrer de fleste plumpinger.

Våris kan miste bæreevnen når det kommer sol og mildvær

På snøfrie vann kan vi få våris som består av vertikale iskrystaller med dårlig binding mellom krystallene. Våris har den skumle egenskapen at den kan bære etter en kald natt, men utover formiddagen plutselig miste bæreevnen når sol og varme slår til. Sjekk derfor alltid hardheten i isen. På dårlig våris kan man gå gjennom på 30 cm is.

Skal du krysse et vann islagt i påsken anbefaler vi alle å sjekke istykkelsen grundig før man krysser over. Et par kraftige slag med en turøks vil avsløre om isen bærer eller ikke. Vær varsom langs land, og unngå kjente steder med strøm under isen, sier Melvold.

Går du gjennom på slik is er det svært vanskelig å komme seg opp da isen bare brister på nytt. Man er da avhengig av rask hjelp fra andre. Vårisdannelsen starter når snøen på isen har smeltet bort, og det kommer sol og mildvær.

..........

Du finner isobservasjoner på iskart.no, hvor du oppfordres til å sende inn egne observasjoner. Se ellers mer detaljer på varsom.no/isvarsling og lær mer om våris på Isskolen på varsom.no/isskolen/istyper/varis.

Lenker

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg pressemeldinger fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye