Enova

Enova har fått ny tilleggsavtale med Klima- og miljødepartementet

Del

Klima- og miljødepartementet (KLD) og Enova har nylig signert en tilleggsavtale til avtalen om forvaltning av midlene fra Klima- og energifondet etter en markant økning i budsjettrammen fra og med 2024.

Gjennom en tilleggsavtale med Klima- og miljødepartementet styrkes Enovas innsatsområder redusert punktutslipp, energieffektivisering og utslippsreduksjoner innen tungtransport med nesten 2,8 milliarder kroner i 2024.
Gjennom en tilleggsavtale med Klima- og miljødepartementet styrkes Enovas innsatsområder redusert punktutslipp, energieffektivisering og utslippsreduksjoner innen tungtransport med nesten 2,8 milliarder kroner i 2024. Foto: Enova/Ane Lill Nerbøvik

Regjeringen og budsjettpartner SV ble i desember enige om å tilføre 2,765 milliarder kroner ekstra til Enovas ramme fra Klima- og energifondet i 2024. Reduserte punktutslipp, energieffektivisering og utslippsreduksjoner innen tungtransporten er områdene som styrkes. Midlene skal ellers disponeres i tråd med formålet til fondet.

Punktutslipp

Utslippsreduksjonene i industrien krever ofte mye teknologiutvikling, med lange utviklingsløp. Enova bevilger allerede betydelige beløp til industrien. For å styrke innsatsen rettet mot teknologiutvikling og innovasjon for punktutslippene i industrien, økes bevilgningen til Klima- og energifondet med 1,5 milliarder kroner til dette formålet.

Tungtransport

Tungtransporten står for en betydelig andel av utslippene fra transportsektoren. Sammen med andre virkemidler som avgifter, offentlige anskaffelser og bruksinsentiver, bidrar Enova til markedsendringer og økt opptak av nullutslippsløsninger innen tungtransporten. For å forsterke denne innsatsen bevilges 285 millioner kroner til å støtte nullutslippskjøretøy og ladeinfrastruktur i tungtransporten.

Energieffektivisering

Enova styrker satsingen på energitiltak med 880 millioner kroner. Midlene skal anvendes i tråd med presiseringen av Enovas energimandat i tilleggsavtalen av 2023. Midlene skal i hovedsak styrke satsingen på energitiltak i yrkesbygg og boliger.

I tillegg økes Enovas generelle bevilgning med 100 millioner kroner for å styrke arbeidet med utslippsreduksjoner og omstilling.

Se Enovas oppdragsbrev og avtaler

Nøkkelord

Kontakter

Om oss

Livskraftig forandring

Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet. Omstillingen krever at vi kutter utslipp av klimagasser, bidrar til teknologiutvikling og innovasjon og skaper nye verdier. Derfor jobber Enova for at ny energi- og klimateknologi blir utviklet og tatt i bruk i markedet.

Enova SF er lokalisert i Trondheim og har 75 medarbeidere. Selskapet eies av Klima- og miljødepartementet, og finansieres via Klima- og energifondet og et lite kostnadspåslag på strømregningen.

Følg pressemeldinger fra Enova

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Enova på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Enova

200 millioner Enova-kroner til banebrytende prosjekter som kan fremskynde karbonfangst som klimaløsning – 80,9 millioner til bergensområdet18.3.2024 09:00:00 CET | Pressemelding

- Forstudiene som nå får støtte har et potensial for utslippskutt som tilsvarer det dobbelte av Oslos totale CO2-utslipp hvert år. Vi har med andre ord god tro på at tildelingene vil øke farten på den nødvendige utviklingen av karbonfangst i Norge. Ikke minst vil prosjektene bidra til å utvikle markedet og verdikjeden for karbonfangst frem mot 2030, sier administrerende direktør i Enova Nils Kristian Nakstad.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye