Enova

200 millioner Enova-kroner til banebrytende prosjekter som kan fremskynde karbonfangst som klimaløsning – 80,9 millioner til bergensområdet

Del

- Forstudiene som nå får støtte har et potensial for utslippskutt som tilsvarer det dobbelte av Oslos totale CO2-utslipp hvert år. Vi har med andre ord god tro på at tildelingene vil øke farten på den nødvendige utviklingen av karbonfangst i Norge.  Ikke minst vil prosjektene bidra til å utvikle markedet og verdikjeden for karbonfangst frem mot 2030, sier administrerende direktør i Enova Nils Kristian Nakstad. 

Foto: Enova/Ane Lill Nerbovik

Enova har tildelt støtte til åtte aktører fordelt på ni prosjekter, til en samlet sum på 198,4 millioner kroner. 80,9 millioner av den samlede tildelingen går til selskaper i Bergen og omegn. Tildelingen skjer som del av programmet Forstudie karbonfangst 2030, som skal bidra til at bedrifter får utført forstudier for å komme nærmere et konkret industrielt fangstanlegg for CO2 som kan være i drift innen år 2030.  

Vil bryte barrierer 

Prosjektene som tildeles forprosjektstøtte har et samlet potensial for reduksjon av CO2-utslipp på om lag 1,7 millioner tonn per år når de er realisert. Dette tilsvarer det dobbelte av årlige utslipp fra Oslo by, eller nesten halvparten av alle utslipp fra personbiler i Norge. 

–Dette Enova-programmet er utformet for å bryte ned en stor barriere for utvikling av karbonfangst. Samspillet mellom marked, virkemidler og reguleringer har ikke vært tilstrekkelig for å muliggjøre karbonfangst som en reell klimaløsning i tide til å nå klimamålene innen år 2030. Prosjektene er rett og slett for kostbare, med for høy risiko og stor usikkerhet for selskapene. Derfor er vi glade for å se at støtten som nå tildeles har mobilisert markedet og utløser mange gode og viktige prosjekter. Vi vil følge utviklingen og resultatene tett og med spenning, sier Nils Kristian Nakstad. 

Nybrottsarbeid for alle parter 

Enova støtter som oftest forprosjekter som befinner seg i den siste fasen før man gjennomfører en investeringsbeslutning.  De fleste karbonfangstprosjektene som støttes gjennom denne utlysningen, skal imidlertid starte en eller to studiefaser tidligere. Det betyr at detaljnivået for investeringsprosjektene er på et helt annet nivå enn det Enova normalt tildeler støtte.  

–Studieløpene som må gjennomføres før en investeringsbeslutning er komplekse og omfattende, og Enova mener at et finansielt virkemiddel som vi nå tyr til for å angripe denne barrieren, er nødvendig for å bidra til å framskynde karbonfangst som en klimaløsning. Dette er nybrottsarbeid også for oss. Læringen fra disse prosjektene kan ikke undervurderes, sier Nakstad. 

Det støttes av sveitsiske Climeworks, som nå går inn i det norske markedet med det bergensbaserte 
prosjektet Norse Pine Climeworks Norway DAC Feasability Study.

 –Vi er begeistret og beæret over å ha blitt tildelt tilskudd fra Enova til en forstudie i Norge, for vårt prosjekt Norse Pine! Dette vil utvilsomt akselerere CO2-fjerning fra luft som klimaløsning, både i Norden og globalt – noe vi er svært takknemlige overfor Enova for å ha muliggjort, sier chief financial officer i Climeworks Andreas Aepli.

Etter at prosjektene har gjennomført forstudiene vil de med større sikkerhet kunne gi et godt bilde av hva karbonfangst vil koste og hva som skal til for å realisere prosjektene innenfor de ulike bransjene og de ulike anleggene i Norge. Dette er uvurderlig kunnskap i arbeidet med å utvikle et marked for karbonfangst.  
Disse er innvilget støtte

Enova mottok totalt 18 søknader i denne utlysningen med totalt omsøkt støtte på over 400 millioner kroner.  Søknadene ble rangert etter gjennomføringsevne og prosjektmodenhet (60%), påvirkning på energisystemet (20%) samt spredningspotensial og synergieffekter (20%). 

Støtte er innvilget til: 

  • Kårstø Membran CO2 Removal Plant (Gassco AS – lokasjon: Tysvær/Rogaland): 50,0 mNOK
  • CCS & Energy hub Rana (Elkem ASA – lokasjon: Rana/Nordland): 16,8 mNOK
  • RÅCCS – Rådalen CCS (BIR AS – lokasjon: Bergen/Vestland): 28,6 mNOK
  • Forprosjekt Forus CO2  (Forus Energigjenvinning 2 – lokasjon: Sandnes/Rogaland): 11,3 mNOK
  • Bioforbrenning på Follum (Carbon Centric AS– lokasjon: Ringerike/Buskerud): 11,6 mNOK
  • Eidsiva Bioenergi på Trehørningen (Carbon Centric AS– lokasjon: Hamar/Innlandet): 12,2 mNOK  
  • Equinor Tjeldbergodden Utviklingsplan (Equinor Metanol ANS – lokasjon: Aure/Møre og Romsdal): 15,6 mNOK
  • NorDAC Kollsnes karbonfangst fra omgivelsesluft (Carbon Removal AS – lokasjon: Øygarden/Vestland): 26,3 mNOK
  • Norse Pine – Climeworks Norway DAC Feasability Study (Climeworks – lokasjon: Bergen): 26,0 mNOK 

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Nils Kristian Nakstad
Nils Kristian Nakstad er administrerende direktør i Enova
Last ned bilde

Om oss

Livskraftig forandring

Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet. Omstillingen krever at vi kutter utslipp av klimagasser, bidrar til teknologiutvikling og innovasjon og skaper nye verdier. Derfor jobber Enova for at ny energi- og klimateknologi blir utviklet og tatt i bruk i markedet.

Enova SF er lokalisert i Trondheim og har omkring 100 medarbeidere. Selskapet eies av Klima- og miljødepartementet, og finansieres via Klima- og energifondet og et lite kostnadspåslag på strømregningen.

Følg pressemeldinger fra Enova

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Enova på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Enova

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye