Enova

Enova girer opp for å avkarbonisere industrien – 1,7 MRD mer til punktutslipp

Del

Gjennom flere og utvidede satsinger øker Enova nå innsatsen markant for å avkarbonisere norsk industri.  I dag tildeles 200 millioner til banebrytende karbonfangst-prosjekter samtidig som to nye støtteprogrammer introduseres. - Nå trenger vi flere aktører som vil gå foran, sier Arve Solheim, leder for prosessindustri og karbonfangst i Enova.

Avkarbonisering av norsk industri
Gjennom flere og utvidede satsinger øker Enova nå innsatsen markant for å avkarbonisere norsk industri. I dag tildeles 200 millioner til banebrytende karbonfangst-prosjekter samtidig som to nye støtteprogrammer introduseres. Foto: Enova SF

Mandag 18. mars samles norske industriaktører i Oslo sammen med Enova og Norsk Industri for å finne svar på spørsmålet Hva må til for å avkarbonisere norsk industri? Se webinaret her

Dobler maks-støtten til punktutslipp-prosjekter

Klimamålene ligger fast, pengene til å komme i gang er der – men prosjektene er foreløpig for få, melder Enova. For 2024 økte Regjeringen bevilgningen til Enova med 1,5 milliarder kroner til å redusere punktutslipp. Nå styrker derfor Enova satsingen rettet mot punktutslipp kraftig. Den maksimale støtten et prosjekt kan få blir doblet, og aktører som skal utrede prosjekter som skal kutte store mengder CO2 kan nå få inntil 50 millioner kroner i støtte.

Nå vil statsforetaket utfordre industriaktørene til å bidra med flere prosjekter – og råd om hvordan støtten kan innrettes.

–Vi har klare tanker om hva som må til for å avkarbonisere Norge gjennom å fjerne punktutslipp. Det kommer til å ta tid, og det kommer til å koste – men Enova utvikler stadig bedre støtteprogrammer og styrket finansiering er på plass. Det vi trenger nå er flere aktører som vil gå foran for å få opp tempoet i den norske omstillinga. Det trengs rett og slett flere prosjekter, sier leder for prosessindustri og karbonfangst i Enova, Arve Solheim.

Banebrytende prosjekter får 200 millioner – vil kutte det doble av Oslos årlige utslipp

I løpet av samlingen vil Enova også offentliggjøre ni tildelinger til banebrytende forprosjekter innen karbonfangst for til sammen 198,4 millioner kroner. Disse kan fremskynde karbonfangst som klimaløsning og posisjonere Norge i teknologiutviklingen som trengs, og har et samlet potensial for reduksjon av CO2-utslipp på om lag 1,7 millioner tonn per år når de er realisert. Dette tilsvarer det dobbelte av årlige utslipp fra Oslo by, eller nesten halvparten av alle utslipp fra personbiler i Norge.

–Karbonfangst er en viktig klimaløsning som kan bidra til utslippskutt for flere av de største norske punktutslippene. Dette er komplekse prosjekter, og godt forarbeid er nødvendig for å finne de beste løsningene. Mange norske aktører er langt fremme, og jeg er glad for at Enova kan støtte dem i det viktige forarbeidet, sier klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen.

Administrerende direktør i Enova Nils Kristian Nakstad mener forstudiene, når de er gjennomført, vil gi uvurderlig kunnskap i arbeidet med å utvikle et marked for karbonfangst. 

–Dette Enova-programmet er utformet for å bryte ned en stor barriere for utvikling av karbonfangst. Samspillet mellom marked, virkemidler og reguleringer har ikke vært tilstrekkelig for å muliggjøre karbonfangst som en reell klimaløsning i tide til å nå klimamålene innen år 2030. Prosjektene er rett og slett for kostbare, med for høy risiko og stor usikkerhet for selskapene. Derfor er vi glade for å se at støtten som nå tildeles har mobilisert markedet og utløser mange gode og viktige prosjekter. Vi vil følge utviklingen og resultatene tett og med spenning, sier administrerende direktør Nils Kristian Nakstad i Enova.

Oversikt tildelinger til forstudier karbonfangst:

•    Kårstø Membran CO2 Removal Plant, Tysvær: 50,0 mNOK
•    CCS & Energy hub Rana, Rana: 16,8 mNOK
•    RÅCCS – Rådalen CCS, Bergen: 28,6 mNOK
•    Forprosjekt Forus CO2, Sandnes: 11,3 mNOK
•    Bioforbrenning på Follum, Ringerike: 11,6 mNOK
•    Eidsiva Bioenergi på Trehørningen, Hamar: 12,2 mNOK
•    Equinor Tjeldbergodden Utviklingsplan, Aure: 15,6 mNOK  
•    NorDAC Kollsnes karbonfangst fra omgivelsesluft, Øygarden: 26,3 mNOK  
•    Norse Pine – Climeworks Norway DAC Feasability Study, Bergen: 26,0 mNOK 

Raskere lønnsomhet for fastlandsindustriens klimakutt

Enova lanserer samtidig støtteprogrammet “Store klima- og energisatsinger i industrien” som skal sørge for at for fastlandsindustrien investerer større i utnyttelse av overskuddsenergi og konvertering fra fossile brensler til fast biobrensel til varmeformål. 

–Med støtten - som muliggjør langt større investeringer enn med tidligere programmer - kan Enova bidra til å redusere karbonavtrykket til norsk industri, fremme bruken av fornybare energikilder, og avlaste strømnettet. Støtten skal i samspill med kvoter og CO2-avgifter bidra til at prosjektene oppnår nødvendig lønnsomhet til å realiseres raskt, sier Arve Solheim.

Les mer om støtteprogrammet “Store klima- og energisatsinger i industrien”

Om Punktutslippsprogrammet:

Punktutslippsprogrammet er navnet på Enovas helhetlige satsing for å omstille industri og avfallsforbrenning frem mot lavutslippssamfunnet, og er en samling av flere støtteprogrammer. Disse vil variere over tid, avhengig av hva Enova mener vil gi best effekt på omstillingen. Den økte bevilgningen på 1,5 milliarder kroner vil gå til ulike støtteprogrammer innunder satsningen. Formålet er å fremskynde teknologiutvikling og innovasjon som bidrar til at omstillingen til lavutslippssamfunnet kan bli raskere og rimeligere. Sektorene industri og avfallsforbrenning kan søke støtte til innovative klimateknologiprosjekter, fra nedskalerte piloter som skal utvikle og teste ny teknologi, til investeringer som kutter klimagassutslipp.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Arve Solheim
Arve Solheim er leder for prosessindustri og karbonfangst i Enova
Last ned bilde
Nils Kristian Nakstad
Nils Kristian Nakstad er administrerende direktør i Enova
Last ned bilde
Norsk industri skal avkarboniseres
Gjennom flere og utvidede satsinger øker Enova nå innsatsen markant for å avkarbonisere norsk industri. I dag tildeles 200 millioner til banebrytende karbonfangst-prosjekter samtidig som to nye støtteprogrammer introduseres.
Last ned bilde

Om oss

Livskraftig forandring

Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet. Omstillingen krever at vi kutter utslipp av klimagasser, bidrar til teknologiutvikling og innovasjon og skaper nye verdier. Derfor jobber Enova for at ny energi- og klimateknologi blir utviklet og tatt i bruk i markedet.

Enova SF er lokalisert i Trondheim og har omkring 100 medarbeidere. Selskapet eies av Klima- og miljødepartementet, og finansieres via Klima- og energifondet og et lite kostnadspåslag på strømregningen.

Følg pressemeldinger fra Enova

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Enova på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Enova

200 millioner Enova-kroner til banebrytende prosjekter som kan fremskynde karbonfangst som klimaløsning – 80,9 millioner til bergensområdet18.3.2024 09:00:00 CET | Pressemelding

- Forstudiene som nå får støtte har et potensial for utslippskutt som tilsvarer det dobbelte av Oslos totale CO2-utslipp hvert år. Vi har med andre ord god tro på at tildelingene vil øke farten på den nødvendige utviklingen av karbonfangst i Norge. Ikke minst vil prosjektene bidra til å utvikle markedet og verdikjeden for karbonfangst frem mot 2030, sier administrerende direktør i Enova Nils Kristian Nakstad.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye