Innovasjon Norge

Innovasjon Norge støtter Vianode med 350 millioner til batteriprosjekt

Del

Vianode på Herøya i Porsgrunn mottar 350 millioner kroner i tilskudd til sin kundekvalifiseringsfabrikk fra Innovasjon Norge. - Vi er veldig stolte og glade over at Vianode er en av fire bedrifter som nå får tildeling fra regjeringens satsing på batteriprosjekter, sier Anniken Fægri Damm-Larsen, regiondirektør i Innovasjon Norge.

To arbeidere i batterifabrikk med signalgrønne beskyttelsesklær
Ansatte i Vianodes fabrikk Vianode

På Herøya i Porsgrunn bygger Vianode en ny kundekvalifiseringsfabrikk med fullskala produksjonsutstyr, etter vellykket pilotproduksjon i Kristiansand siden 2021. Selskapet utvikler kompetanse og teknologi for produksjon av bærekraftig batterimaterialer som vil kutte utslippene med 90 prosent sammenlignet med tradisjonell produksjon. Innovasjon Norge har også tidligere bidratt med finansiering av Vianodes utviklingsprosjekter.    

Også fylkesordfører i Telemark, Sven Tore Løkslid feirer tildelingen.

- Vi ser potensial for store positive ringvirkninger når Vianode nå blir del av det europeiske batterisamarbeidet, blant annet med hensyn til verdiskaping og kompetanseutvikling – alt er mulig i Telemark! sier Løkslid.

Tildelingen til Vianode er et ledd i satsingen på å utvikle norsk batteriverdikjede, hvor totalt 995 millioner kroner nå gis i innovasjonstilskudd for større batteriprosjekter fordelt på de fire bedriftene Vianode, Cenate, Morrow Batteries og Beyonder.  I juni 2023 åpnet det seg en mulighet for assosiert norsk deltakelse i den europeiske fellessatsingen på batterier IPCEI (Important Projects of Common European Interest) EuBatIn. Stortinget vedtok i forbindelse med fremleggelsen av Statsbudsjettet for 2024 at det skulle opprettes et innovasjonstilskudd for større batteriprosjekter, med ramme på en milliard kroner.  

- Vianode har en ambisiøs ambisjon om å bidra til å gjøre batterier og elbiler mer bærekraftig ved å sette en ny standard for produksjon av batterimaterialer. IPCEI-støtten hjelper oss med å nå denne ambisjonen. Målet vårt er å produsere avanserte anodegrafittløsninger av høy ytelse til 3 millioner elbiler i året fra 2030 i Europa og Nord-Amerika. Vår virksomhet i Kristiansand og på Herøya spiller nøkkelroller i å lykkes med dette målet, sier Burkhard Straube, CEO i Vianode.

- Solide og støttende regulatoriske rammer er uunnværlig for å skape momentet som trengs i byggingen av et økosystem for litium-ion-batterier i Norge og Europa. IPCEI, som ett element, er avgjørende for å oppmuntre til investeringer av denne størrelsesordenen ved å redusere innledende risiko knyttet til skalering, sier Straube.

Vianodes prosjekt blir nå en del av den europeiske batteriverdikjeden gjennom assosiert deltakelse i IPCEI EuBatIn.   

- Dette er en merkedag for den norske batterisatsingen og er resultat av et langsiktig og målrettet arbeid. Med denne tildelingen til fire store batteriprosjekter har vi fått på plass en viktig brikke i tilretteleggingen for at fremtidsrettet industri etablerer seg i Norge, for storskala battericelleproduksjon i Norge og industriell aktivitet i en komplett batteriverdikjede, sier næringsminister Jan Christian Vestre. 

Innovasjon Norge stiller høye krav til mottakerne av tilskuddet. Prosjektene må ha stor innovasjonshøyde, industriell skalerbarhet, ringvirkninger, gjennomføringsevne, forpliktende europeisk samarbeid og lavest mulig miljøpåvirkning. Innovasjon Norge mottok til sammen syv søknader. Søknadene har vært gjennom flere runder med vurderinger av eksterne eksperter i tillegg til behandlingen i Innovasjon Norges beslutningsorganer.  

- Med dette prosjektet markerer Telemark og hele stor-regionen vår seg enda tydeligere på kartet for grønt industriløft, grønn omstilling og bærekraftig eksport. Dette er den største tildelingen vårt kontor noensinne har jobbet med, og det er fint å se at vi kan være relevante for industrien i Vestfold og Telemark, også når det gjelder store utviklingsprosjekter som Vianode nå skal i gang med, avslutter Innovasjon Norges regiondirektør Anniken Fægri Damm-Larsen.

Om IPCEI, Important Projects of Common European Interest  

IPCEI er et sentralt virkemiddel i EUs næringspolitikk, og er en statsstøtteordning for å overvinne markedssvikt og finansiere banebrytende innovasjon og infrastruktur i store og strategisk viktige samarbeidsprosjekter mellom land og bedrifter innenfor EØS-området. IPCEI skal bidra til å utvikle nye produkter, tjenester og produksjonsprosesser og utbygging av infrastruktur som ikke ville ha blitt realisert uten statsstøtte, og bidra til bærekraftig vekst, økt sysselsetting og økt global konkurranseevne i EØS-landene. Prosjektene må inneholde innovasjon utover «state of the art». Regjeringen har gitt Innovasjon Norge koordineringsansvaret for arbeidet med IPCEI i Norge.   

Om IPCEI EuBatIn og assosiert partnerskap 

IPCEI EuBatIn startet i 2021 som det andre av to IPCEI-initiativ innen batterier. IPCEI EuBatIn har tolv medlemsland og 46 direkte partnere. Det er åpnet for nye aktører som ønsker status som såkalt assosiert partner. IPCEI EuBatIn består av fire arbeidsstrømmer for ulike deler av verdikjeden: 1) Råmaterialer og avanserte materialer, 2) Battericeller, 3) Batterisystemer og 4) Resirkulering og bærekraft. Bedriftene som nå får finansiering er tatt opp som medlemmer i IPCEI EuBatIn.  

Om Vianode

Vianode er et avansert batterimaterialselskap som tilbyr bærekraftige løsninger av anodegrafitt for batteri- og elbil-verdikjedene i Europa og Nord-Amerika. Vianodes gjennombruddsløsning muliggjør skreddersydd og høytytende syntetisk anodegrafitt med en helhetlig tilnærming til bærekraft inkludert 90 prosent reduksjon i CO2-avtrykket. Selskapet forbereder seg nå på å starte sin kundekvalifiseringsfabrikk på Herøya i Norge, før selskapet iverksetter sitt trinnvise investeringsprogram på flere milliarder dollar i Europa og Nord-Amerika. Selskapets langsiktige ambisjon er å levere avanserte batterimaterialer til 3 millioner elbiler per år innen 2030. Vianode eies av de verdensledende industrielle og finansielle selskapene Hydro og Altor.

Kontakter

Anniken Fægri Damm-Larsen, regiondirektør Innovasjon Norge, tlf. 90 99 81 80
Hans Iver Odenrud, fungerende kommunikasjonsansvarlig i Vianode, tlf. 95 81 62 30

Bilder

Portrett av Burkhard Straube, CEO i Vianode
Burkhard Straube, CEO i Vianode
Last ned bilde
Innovasjon Norges administrerende direktør, Håkon Haugli.
Innovasjon Norges administrerende direktør, Håkon Haugli.
Last ned bilde
Vianodes batterifabrikk sett fra luften
Vianodes batterifabrikk sett fra luften
Last ned bilde

Følg pressemeldinger fra Innovasjon Norge

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Innovasjon Norge på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Innovasjon Norge

Innovasjon Norge støtter Beyonder med 75 millioner til batteriprosjekt14.3.2024 10:00:00 CET | Pressemelding

Beyonder i Rogaland mottar 75 millioner kroner i tilskudd til batteriprosjekt fra Innovasjon Norge. - Beyonder er et strålende eksempel på at Rogalandsgründere virkelig satser på verdiskaping og eksport i nye grønne verdikjeder, og styrker det som allerede er et svært interessant økosystem knyttet til energistyring, lading og elektrifisering i fylket vårt, sier Kari Holmefjord Vervik, regiondirektør i Innovasjon Norge.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye