Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI)

Nøkkeltall fra kriminalomsorgen – februar 2024

Del

Den 28. februar 2024 var det 3076 innsatte i norske fengsler. I februar 2024 ble det iverksatt 531 straffegjennomføringer i samfunnet. Av disse var 283 iverksettelser av elektronisk kontroll (fotlenke), etterfulgt av samfunnsstraff med 120. 

Ankel med påsatt fotlenke
Elektronisk kontroll - fotlenke

Straffegjennomføring i fengsel

28. februar 2024 var belegget i fengsel på 82 prosent med totalt 3076 innsatte.
Kriminalomsorgen har ikke som mål å ha 100% belegg. Det skal være ledig kapasitet som kan brukes til varetektsfengslinger og som skal gjøre det mulig å flytte domfelte mellom fengsler. 

Februar 2023

Februar 2024

Antall innsatte

3068

3076

Antall i varetekt

686 (22 prosent)

772 (25 prosent)

Utenlandske statsborgere

794 (26 prosent)

798 (26 prosent)

Kvinnelige innsatte

193 (6,3 prosent)

157 (5,1 prosent)

Antall forvaringsdømte

143 menn
9 kvinner

140 menn
8 kvinner

Innsatte personer under 18 år

7

7

Gjennomsnittlig kapasitetsutnyttelse i fengsel hittil i år

84

80

Av de syv innsatte under 18 år, sitter to på dom og fem sitter i varetekt. Alle syv sitter ved ungdomsenheter.


Soningskø
Utviklingen er i tråd med Kriminalomsorgsdirektoratets (KDI) forventninger.
KDI forventer at køen vil holde seg stabilt på om lag 200 dommer også i tiden fremover.
Til tross for en økning av antall domfelte i soningskø sammenlignet med samme periode i 2023, er antallet likevel historisk sett lavt.

Januar 2023

Januar 2024

Soningskø (ubetingede dommer)

161

271

Antall i soningskøen som avventer soning med elektronisk kontroll (fotlenke)

9

17

Måneden før,  januar 2024, var soningskøen på 237 ubetingede dommer.

Isolasjon/Utelukkelser
Rapport for januar og februar 2024 ligger vedlagt.

Du finner mer informasjon om temaet isolasjon i fengsel på www.kriminalomsorgen.no/isolasjon.

Soningsoverføring
Det ble gjennomført 2 soningsoverføringer i februar.

Straffegjennomføring i samfunnet 

I februar 2024 ble det iverksatt 531 straffegjennomføringer i samfunnet. Dette er en økning på 4 prosent sammenlignet med februar 2023, da 509 straffegjennomføringer ble iverksatt. 

Elektronisk kontroll (fotlenke) var den mest iverksatte formen for straffegjennomføring i samfunnet med 283 iverksettelser, etterfulgt av samfunnsstraff med 120.

Når det gjelder bøtetjeneste ser vi at ingen saker ble iverksatt i februar 2023, mens 25 saker ble iverksatt i februar 2024. Videre øker narkotikaprogram med domstolskontroll (ND) fra 8 til 19 iverksatte saker. Både elektronisk kontroll og program mot ruspåvirket kjøring øker med 6 prosent. 
Størst nedgang finner vi for straffegjennomføring i institusjon (§ 12), som synker fra 20 til 14 iverksatte saker. Samfunnsstraff synker med 16 prosent, mens prøveløslatelse med møteplikt synker med 6 prosent. 

Andelen kvinner som iverksatte straffegjennomføring i samfunnet i februar 2024 var på 14 prosent. Når det gjelder aktive saker ligger gjennomsnittstallet klart høyest for samfunnsstraff.

Tallene, som er hentet fra kriminalomsorgens eget registreringssystem, framkommer av tabell 1.

Straffegjennomføringsform

Iverksatte saker

Aktive saker

feb.24

feb.23

Andel kvinner

Elektronisk kontroll

283

267

13 %

381

Samfunnsstraff

120

143

18 %

942

Prøveløslatelse med møteplikt

32

34

3 %

256

Program mot ruspåvirket kjøring

38

36

18 %

392

Straffegjennomføring i institusjon (§ 12)

14

20

14 %

107

Narkotikaprogram med domstolskontroll (ND)

19

8

21 %

295

Bøtetjeneste

25

0

12 %

50

Hjemmesoning (§ 16)

0

1

-

5

Totalt

531

509

14 %

2428

Tabell 1. Straffegjennomføring i samfunnet, etter straffegjennomføringsform og andel kvinner. Iverksatte og aktive saker februar 2024 og februar 2023. Hele tall og prosent.

Lovbrudd
Av de domfelte som startet gjennomføring av straff i samfunnet i februar 2024 er 39 prosent domfelt for trafikklovbrudd, etterfulgt av narkotika- og rusmiddellovbrudd og økonomisk kriminalitet med 13 prosent hver.

Fordelingen framkommer av tabell 2.

Lovbruddskategori

Andel

Trafikklovbrudd

39,1 %

Narkotika/rus

13,2 %

Økonomi

12,6 %

Vold

11,2 %

Lov og orden

9,3 %

Annet

8,7 %

Vinningskriminalitet

3,9 %

Seksuallovbrudd

2,1 %

Tabell 2. Andel domfelte som startet gjennomføring av straff i samfunnet 
fordelt på lovbruddskategori. Februar 2024. Prosent.

Nøkkelord

Kontakter

Dokumenter

Følg pressemeldinger fra Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI)

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI)

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye