Innovasjon Norge

Innovasjon Norge støtter Morrow Batteries med 345 millioner til batteriprosjekt

Del

Morrow Batteries i Agder mottar 345 millioner kroner i tilskudd til batteriprosjekt fra Innovasjon Norge. – Vi er glad for å kunne bistå Morrow Batteries med de virkemidler som er tilgjengelig for å øke mulighetene for at selskapet skal lykkes med sin strategi om å ta en posisjon i europeisk batteriindustri, sier Sveinung Hovstad, regiondirektør i Innovasjon Norge.

Morrow Batteries i Agder mottar 345 millioner kroner i tilskudd til batteriprosjekt fra Innovasjon Norge.
Morrow Batteries i Agder mottar 345 millioner kroner i tilskudd til batteriprosjekt fra Innovasjon Norge. Media Service

Innovasjon Norge har hatt et samarbeid med Morrow Batteries helt fra etableringen av selskapet. Morrow Batteries åpnet i fjor Skandinavias største batteriforskningssenter, har startet testproduksjon av LFP batterier der utsendelse av kundeprøver startet november 2023 og selskapet planlegger oppstart av fullskala batteriproduksjon i Arendal over sommeren. Nå får de støtte til utvikling av neste generasjons batteriteknologi, som ikke bruker kobolt i batteriene og reduserer bruk av nikkel og litium, med introduksjon av mangan oksid (Litium nikkel manganoksid-teknologien, LNMO).

- Partnerskapet og tildelingen har enorm betydning, og vi ser fram til å ta fatt på forskningsprosjektet for den lovende LNMO-teknologien, en teknologi som er mer miljøvennlig og kostnadseffektiv, sier administrerende direktør Lars Christian Bacher i Morrow.

En av fire norske bedrifter

Tildelingen til Morrow Batteries er et ledd i satsingen på å utvikle norsk batteriverdikjede, hvor totalt 995 millioner kroner nå gis i innovasjonstilskudd for større batteriprosjekter fordelt på de fire bedriftene Morrow Batteries, Cenate, Vianode og Beyonder. I juni 2023 åpnet det seg en mulighet for assosiert norsk deltakelse i den europeiske fellessatsingen på batterier IPCEI (Important Projects of Common European Interest) EuBatIn, og Stortinget vedtok i forbindelse med fremleggelsen av Statsbudsjettet for 2024 at det skulle opprettes et innovasjonstilskudd for større batteriprosjekter med ramme på en milliard kroner.   

Morrow Batteries prosjekt blir nå en del av den europeiske batteriverdikjeden gjennom assosiert deltakelse i IPCEI EuBatIn.    

- Dette er en gledens dag og vi er stolte over at Morrow Batteries tilfredsstiller de strenge kvalitetskravene til å bli assosiert partner i IPCEI European Battery Innovation. Å oppnå denne partnerskapsstatusen sier mye om dedikasjonen og fremgangen vi har hatt, sier Bacher i Morrow.

- Dette er en merkedag for den norske batterisatsingen og er resultat av et langsiktig og målrettet arbeid. Med denne tildelingen til fire store batteriprosjekter har vi fått på plass en viktig brikke i tilretteleggingen for at fremtidsrettet industri etablerer seg i Norge, for storskala battericelleproduksjon i Norge og industriell aktivitet i en komplett batteriverdikjede, sier næringsminister Jan Christian Vestre.

Høye krav

Innovasjon Norge stiller høye krav til mottakerne av tilskuddet. Prosjektene må ha stor innovasjonshøyde, industriell skalerbarhet, ringvirkninger, gjennomføringsevne, forpliktende europeisk samarbeid og lavest mulig miljøpåvirkning. Innovasjon Norge mottok til sammen syv søknader. Søknadene har vært gjennom flere runder med vurderinger av eksterne eksperter i tillegg til behandlingen i Innovasjon Norges beslutningsorganer.

- Morrow har et godt utgangspunkt med fremragende kompetanse og produksjon med lavt klimaavtrykk, beliggende i en region som på alle måter positivt støtter opp om initiativet, avslutter Sveinung Hovstad i Innovasjon Norge.  

Om IPCEI, Important Projects of Common European Interest   

IPCEI er et sentralt virkemiddel i EUs næringspolitikk, og er en statsstøtteordning for å overvinne markedssvikt og finansiere banebrytende innovasjon og infrastruktur i store og strategisk viktige samarbeidsprosjekter mellom land og bedrifter innenfor EØS-området. IPCEI skal bidra til å utvikle nye produkter, tjenester og produksjonsprosesser og utbygging av infrastruktur som ikke ville ha blitt realisert uten statsstøtte, og bidra til bærekraftig vekst, økt sysselsetting og økt global konkurranseevne i EØS-landene. Prosjektene må inneholde innovasjon utover «state of the art». Regjeringen har gitt Innovasjon Norge koordineringsansvaret for arbeidet med IPCEI i Norge.    

Om IPCEI EuBatIn og assosiert partnerskap  

IPCEI EuBatIn startet i 2021 som det andre av to IPCEI-initiativ innen batterier. IPCEI EuBatIn har tolv medlemsland og 46 direkte partnere. Det er åpnet for nye aktører som ønsker status som såkalt assosiert partner. IPCEI EuBatIn består av fire arbeidsstrømmer for ulike deler av verdikjeden: 1) Råmaterialer og avanserte materialer, 2) Battericeller, 3) Batterisystemer og 4) Resirkulering og bærekraft. Bedriftene som nå får finansiering er tatt opp som medlemmer i IPCEI EuBatIn.   

Kontakter

Sveinung Hovstad, regiondirektør Innovasjon Norge Agder
sveinung.hovstad@innovasjonnorge.no, tlf. 911 96 559

Lars Christian Bacher, administrerende direktør Morrow Batteries, lars.christian.bacher@morrowbatteries.com, tlf. 908 08 889

Følg pressemeldinger fra Innovasjon Norge

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Innovasjon Norge på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Innovasjon Norge

Innovasjon Norge støtter Beyonder med 75 millioner til batteriprosjekt14.3.2024 10:00:00 CET | Pressemelding

Beyonder i Rogaland mottar 75 millioner kroner i tilskudd til batteriprosjekt fra Innovasjon Norge. - Beyonder er et strålende eksempel på at Rogalandsgründere virkelig satser på verdiskaping og eksport i nye grønne verdikjeder, og styrker det som allerede er et svært interessant økosystem knyttet til energistyring, lading og elektrifisering i fylket vårt, sier Kari Holmefjord Vervik, regiondirektør i Innovasjon Norge.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye