Innovasjon Norge

Innovasjon Norge støtter Cenate med 225 millioner til batteriprosjekt

Del

Cenate i Indre Østfold mottar 225 millioner kroner i tilskudd til batteriprosjekt fra Innovasjon Norge. - Denne bevilgningen vil ha stor betydning for regionen. Det er svært gledelig at Cenate er en ettertraktet partner for oppbygging av en europeisk verdikjede for batterier, sier Kristin Willoch Haugen, regiondirektør i Innovasjon Norge.

På Holtskogen næringspark i Indre Østfold utvikler Cenate kompetanse og teknologi for fremtidens grønne industrier.
På Holtskogen næringspark i Indre Østfold utvikler Cenate kompetanse og teknologi for fremtidens grønne industrier. Foto: Cenate

På Holtskogen næringspark i Indre Østfold utvikler Cenate kompetanse og teknologi for fremtidens grønne industrier. Innovasjon Norge har også tidligere bidratt med finansiering av Cenates utviklingsprosjekter innenfor ny batteriteknologi.

- Det er en stor og gledelig nyhet at en slik rekordbevilgning går til Cenate. Jeg er stolt over at et selskap i Østfold utvikler og produserer verdensledende teknologi til batterier, sier fylkesordfører Sindre Martinsen-Evje.

Tildelingen til Cenate er et ledd i satsingen på å utvikle norsk batteriverdikjede, hvor totalt 995 millioner kroner nå gis i innovasjonstilskudd for større batteriprosjekter fordelt på de fire bedriftene Cenate, Morrow Batteries, Vianode og Beyonder. I juni 2023 åpnet det seg en mulighet for assosiert norsk deltakelse i den europeiske fellessatsingen på batterier IPCEI (Important Projects of Common European Interest) EuBatIn, og Stortinget vedtok i forbindelse med fremleggelsen av Statsbudsjettet for 2024 at det skulle opprettes et innovasjonstilskudd for større batteriprosjekter med ramme på en milliard kroner.

Stolte og ydmyke

- Vi er både stolte og ydmyke over dette store og viktige tilskuddet til IPCEI-prosjektet vårt, Giga Nano, der vi skal videreutvikle og industrialisere våre silisiumbaserte batterimaterialer slik at fremtidens Lithium batterier kan bli mindre, lettere og mer bærekraftige. Dette tilskuddet vil være en katalysator for videre utvikling og vekst, og vi ser frem til å realisere vårt mål om å levere og industrialisere verdens beste anodemateriale for elbilbatterier, sier daglig leder i Cenate, Erik Sauar.

- Dette er en merkedag for den norske batterisatsingen og er resultat av et langsiktig og målrettet arbeid. Med denne tildelingen til fire store batteriprosjekter har vi fått på plass en viktig brikke i tilretteleggingen for at fremtidsrettet industri etablerer seg i Norge, for storskala battericelleproduksjon i Norge og industriell aktivitet i en komplett batteriverdikjede, sier næringsminister Jan Christian Vestre.

Cenates prosjekt blir nå en del av den europeiske batteriverdikjeden gjennom assosiert deltakelse i IPCEI EuBatIn.

- Cenates Giga Nano-prosjekt fyller et tomrom i europeisk batteriteknologi, og vil bidra til å sikre en mer komplett og konkurransedyktig batteriverdikjede i overgangen til elektrifiserte transportsystemer, sier Sauar i Cenate.

- Med suksess i Giga Nano-prosjektet vil vi oppnå store reduksjoner i CO2-utslipp, økt rekkevidde for elbiler og flere norske arbeidsplasser, samt styrke Europas sikkerhet for kritiske batterimaterialer og teknologi som kan bli avgjørende for Europas fremtidige bilindustri, sier Sauar.

Innovasjon Norge stiller høye krav til mottakerne av tilskuddet. Prosjektene må ha stor innovasjonshøyde, industriell skalerbarhet, ringvirkninger, gjennomføringsevne, forpliktende europeisk samarbeid og lavest mulig miljøpåvirkning. Innovasjon Norge mottok til sammen syv søknader. Søknadene har vært gjennom flere runder med vurderinger av eksterne eksperter i tillegg til behandlingen i Innovasjon Norges beslutningsorganer.

- Etablering av ny, grønn industri i Norge krever tilstrekkelig risikoavlastning, og gjennom denne betydelige bevilgningen gir Innovasjon Norge et viktig bidrag til at Cenate vil lede an i den grønne omstillingen og skape ytterligere vekst i regionen, avslutter Willoch Haugen i Innovasjon Norge.

Om IPCEI, Important Projects of Common European Interest

IPCEI er et sentralt virkemiddel i EUs næringspolitikk, og er en statsstøtteordning for å overvinne markedssvikt og finansiere banebrytende innovasjon og infrastruktur i store og strategisk viktige samarbeidsprosjekter mellom land og bedrifter innenfor EØS-området. IPCEI skal bidra til å utvikle nye produkter, tjenester og produksjonsprosesser og utbygging av infrastruktur som ikke ville ha blitt realisert uten statsstøtte, og bidra til bærekraftig vekst, økt sysselsetting og økt global konkurranseevne i EØS-landene. Prosjektene må inneholde innovasjon utover «state of the art». Regjeringen har gitt Innovasjon Norge koordineringsansvaret for arbeidet med IPCEI i Norge.

Om IPCEI EuBatIn og assosiert partnerskap

IPCEI EuBatIn startet i 2021 som det andre av to IPCEI-initiativ innen batterier. IPCEI EuBatIn har tolv medlemsland og 46 direkte partnere. Det er åpnet for nye aktører som ønsker status som såkalt assosiert partner. IPCEI EuBatIn består av fire arbeidsstrømmer for ulike deler av verdikjeden: 1) Råmaterialer og avanserte materialer, 2) Battericeller, 3) Batterisystemer og 4) Resirkulering og bærekraft. Bedriftene som nå får finansiering er tatt opp som medlemmer i IPCEI EuBatIn.

For ytterligere informasjon, ta kontakt med:

Kristin Willoch Haugen, regiondirektør Innovasjon Norge 
kristin.willoch.haugen@innovasjonnorge.no, tlf. 901 19 202

Erik Sauar, daglig leder i Cenate
es@cenate.com, 915 57 968

Olav Moen, strategidirektør i Cenate
om@cenate.com, tlf. 951 54 432

Følg pressemeldinger fra Innovasjon Norge

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Innovasjon Norge på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Innovasjon Norge

Innovasjon Norge støtter Beyonder med 75 millioner til batteriprosjekt14.3.2024 10:00:00 CET | Pressemelding

Beyonder i Rogaland mottar 75 millioner kroner i tilskudd til batteriprosjekt fra Innovasjon Norge. - Beyonder er et strålende eksempel på at Rogalandsgründere virkelig satser på verdiskaping og eksport i nye grønne verdikjeder, og styrker det som allerede er et svært interessant økosystem knyttet til energistyring, lading og elektrifisering i fylket vårt, sier Kari Holmefjord Vervik, regiondirektør i Innovasjon Norge.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye