Enova

Totalt over en milliard kroner i Enova-støtte til landstrøm – 143 millioner i siste runde

Del

I alt 17 landstrømprosjekter får til sammen nesten 143 millioner kroner i støtte fra Enova i den siste tildelingsrunden for tilbudet «Investeringsstøtte til infrastruktur for strøm for havneopphold og lading».

Landstrøm Ålesund
Fra landstrømanlegg i Ålesund Foto: Ane Lill Nerbøvik

Enova-støtten i denne runden går til landstrømprosjekter i:

  • Vestland (5 prosjekter)
  • Troms og Finnmark (5 prosjekter)
  • Vestfold og Telemark (2 prosjekter)
  • Rogaland (2 prosjekter.)
  • Trøndelag (1 prosjekt)
  • Møre og Romsdal (1 prosjekt)
  • Agder (1 prosjekt)

Se liste over prosjektene og støttebeløp nederst i denne saken.

Med tildelingen i denne runden har Enova støttet etablering av landstrømanlegg for litt over én milliard kroner siden 2016, da statsforetaket begynte å støtte landstrømanlegg. Dette støttebeløpet omfatter kun prosjekter som er ferdigstilte, i prosjektgjennomføring eller innstilt på støtte i den 16. og aller siste søknadsrunden.

–- Enova har bidratt til at det er etablert et marked for landstrøm og en offentlig tilgjengelig infrastruktur. Dette har gitt reduserte klimagassutslipp og bedre arbeidsforhold når skipene ligger til kai.  Det er nå i ferd med å bli etablert et fungerende marked for landstrøm, og da er det riktig å bruke våre midler på andre områder, sier Rune Holmen, leder for maritim transport i Enova.

86 prosjekter ferdigstilte

Støtteprogrammet har hatt en til tre søknadsfrister i året siden det ble introdusert. 131 landstrømprosjekter er tildelt støtte, og 86 av disse prosjektene er allerede ferdigstilte.

Programmet har benyttet investeringsstøtte som virkemiddel, og støtten er begrenset oppad til 50 prosent av godkjente investeringskostnader, eller maksimalt 20 millioner kroner per prosjekt.

I løpet av høsten 2022 ble det gjennomført en evaluering av landstrømsatsingen til Enova, som i tillegg til investeringsstøtteprogrammet inkluderer støtte til forprosjekt og støtte til tilpasning av fartøy for landstrøm.

Resultatet av denne evalueringen viste blant annet at tilstrekkelig mange profesjonelle aktører i dag tilbyr landstrøm og at det ikke lenger er nødvendig med investeringsstøtte. Investeringsstøtten for landstrøm ble derfor besluttet nedlagt, men Enova fortsetter å støtte installasjon av landstrømsystem i fartøy i en begrenset periode for å bidra til økt bruk av og etterspørsel etter landstrøm.

Satsing på omstilling fortsetter

Enovas arbeid for grønn omstilling og elektrifisering av maritim transport fortsetter. Enova har lansert det nye programmet «Batteri i nullutslippsskip» som vil gjøre batterielektrifisering mer konkurransedyktig og bidra til en raskere grønn omstilling av skipsfarten.

Etter hvert som det bygges flere batteridrevne fartøy er det også behov for utbygging av ladeinfrastruktur, og Enova er i gang med utarbeidelsen av et nytt støtteprogram for ladeinfrastruktur for maritim transport.


Liste over støttemottakere (se også kart under som følger av denne listen)

Søker

Prosjekttittel

Støtte fra Enova  (norske kroner)

Kommune

Fylke

KRISTIANSAND HAVN IKS

Infrastruktur for land- og ladestrøm i Havneavsnitt Nord

1 519 009

Kristiansand, Agder

Agder

HERØY KOMMUNE

Landstrøm Mjølstadneset i Herøy kommune

3 939 768

Herøy i Møre og Romsdal

Møre og Romsdal

NOAH AS

Infrastruktur for strøm til havneopphold og lading - NOAH Rekefjord

2 045 694

Sokndal, Rogaland

Rogaland

HAVNEKRAFT AS

Landstrømsanlegg på alle kaier på Killingøy

17 385 542

Haugesund, Rogaland

Rogaland

ALTA HAVN KF

Landstrømanlegg Alta havn KF

12 937 500

Alta, Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku – Tromssa ja Finmarkku

Troms og Finnmark – Romsa ja Finnmárku – Tromssa ja Finmarkku

NORDKAPP-REGIONEN HAVN IKS

Infrastruktur for strøm til havneopphold og lading for Kystrutekaien i Honningsvåg

5 043 782

Nordkapp, Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku – Tromssa ja Finmarkku

Troms og Finnmark – Romsa ja Finnmárku – Tromssa ja Finmarkku

FJUEL TROMSØ AS

Landstrømanlegg Tromsø kai 28

1 899 000

Tromsø, Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku – Tromssa ja Finmarkku

Troms og Finnmark – Romsa ja Finnmárku – Tromssa ja Finmarkku

FJUEL TROMSØ AS

Landstrømanlegg Tromsø Cruise Breivika

10 274 000

Tromsø, Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku – Tromssa ja Finmarkku

Troms og Finnmark – Romsa ja Finnmárku – Tromssa ja Finmarkku

NORDKAPP-REGIONEN HAVN IKS

Infrastruktur for strøm til havneopphold og lading for cruisekaien i Honningsvåg

14 591 165

Nordkapp, Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku – Tromssa ja Finmarkku

Troms og Finnmark – Romsa ja Finnmárku – Tromssa ja Finmarkku

TRONDHEIM HAVN IKS

Landstrømanlegg til Cruisefartøy i Trondheim

20 000 000

Trondheim – Tråante, Trøndelag – Trööndelage

Trøndelag – Trööndelage

NOAH AS

Infrastruktur for strøm til havneopphold og lading - NOAH Langøya

1 313 724

Holmestrand, Vestfold og Telemark

Vestfold og Telemark

GRENLAND HAVN IKS

Landstrømstilkobling Northern Lights for utlasting av CO2 fra karbonfangstanlegg Brevik

1 196 994

Porsgrunn, Vestfold og Telemark

Vestfold og Telemark

GUDVANGEN STEIN AS

Landstrømanlegg til Gudvangen Stein

1 013 817

Aurland, Vestland

Vestland

NORDFJORD HAVN IKS

Landstrøm Cruise i Måløy

6 895 951

Kinn, Vestland

Vestland

VISIT EIDFJORD KF

Landstraum for cruise i Eidfjord

20 000 000

Eidfjord, Vestland

Vestland

HAVNEKRAFT AS

Landstrømsanlegg på Rubbestadneset

2 667 085

Bømlo, Vestland

Vestland

NORDFJORD HAVN IKS

Landstrøm Cruise i Olden

20 000 000

Stryn, Vestland

Vestland

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Oversikt over steder med landstrømprosjekter som får støtte fra Enova i siste tildelingsrunde for landstrøm.
Oversikt over steder med landstrømprosjekter som får støtte fra Enova i siste tildelingsrunde for landstrøm.
Last ned bilde
Oversikt over landstrømprosjekter som får støtte fra Enova i siste tildelingsrunde for landstrøm.
Oversikt over landstrømprosjekter som får støtte fra Enova i siste tildelingsrunde for landstrøm.
Last ned bilde
Rune Holmen
Rune Holmen, leder maritim transport i Enova
Last ned bilde

Lenker

Om oss

Livskraftig forandring

Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet. Omstillingen krever at vi kutter utslipp av klimagasser, bidrar til teknologiutvikling og innovasjon og skaper nye verdier. Derfor jobber Enova for at ny energi- og klimateknologi blir utviklet og tatt i bruk i markedet.

Enova SF er lokalisert i Trondheim og har cirka 100 medarbeidere. Selskapet eies av Klima- og miljødepartementet, og finansieres via Klima- og energifondet og et lite kostnadspåslag på strømregningen.

Følg pressemeldinger fra Enova

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Enova på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Enova

200 millioner Enova-kroner til banebrytende prosjekter som kan fremskynde karbonfangst som klimaløsning – 80,9 millioner til bergensområdet18.3.2024 09:00:00 CET | Pressemelding

- Forstudiene som nå får støtte har et potensial for utslippskutt som tilsvarer det dobbelte av Oslos totale CO2-utslipp hvert år. Vi har med andre ord god tro på at tildelingene vil øke farten på den nødvendige utviklingen av karbonfangst i Norge. Ikke minst vil prosjektene bidra til å utvikle markedet og verdikjeden for karbonfangst frem mot 2030, sier administrerende direktør i Enova Nils Kristian Nakstad.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye