Enova

Enova setter fart på utvikling av teknologi for flytende havvind – to milliarder til nytt prosjekt

Del

Enova vil bidra til at teknologiutviklingen innenfor flytende havvind intensiveres. Nå tildeler Enova hele to milliarder kroner til prosjektet GoliatVIND ved Hammerfest. Og til høsten blir det ny søknadsrunde for flytende havvind.

Nils Kristian Nakstad og Astrid Lilliestråle
Enova tildeler GoliatVIND inntil to milliarder kroner i støtte ved realisering av det flytende havvindprosjektet som skal levere fornybar strøm til Hammerfestregionen via Goliat-plattformen i Barentshavet. –Et spennende prosjekt, sier adm.dir. Nils Kristian Nakstad (t.h.) og dir. teknologi- og markedsutvikling Astrid Lilliestråle i Enova. Foto: Håkon Bjørngård

Administrerende direktør Nils Kristian Nakstad i Enova er svært fornøyd med å lande en rekordstor tildeling under havvindprogrammet «Konkurranse om støtte til småskala flytende havvindprosjekter». Første søknadsfrist var 1. desember 2023, og i alt sju aktører leverte prosjektforslag som ble vurdert av Enova.

–Det er levert prosjektforslag på et svært høyt nivå, som lover godt også for senere utlysningsrunder. Flytende havvind-teknologi representerer en spennende mulighet for å ta oss ytterligere skritt i retning lavutslippssamfunnet. Da er det godt å se at det finnes kunnskap, kapasitet og engasjement til å flytte teknologiutviklingen her til lands, sier Nakstad.

Både klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen (Ap) og energiminister Terje Aasland (Ap) uttrykker stor tilfredshet med at Enova har avgjort en stor støttetildeling til et nytt havvind-prosjekt:

–Vi har stort behov for mer fornybar kraft og samtidig begrensede tilgjengelige arealer på land. Enova bidrar gjennom denne tildelingen til å demonstrere nye løsninger, slik at flytende havvind i fremtiden kan bli et konkurransedyktig alternativ. I tillegg vil prosjektet styrke den norske leverandørkjeden for havvind og styrke kraftbalansen i Finnmark, sier Andreas Bjelland Eriksen.

–Det skjer mye spennende på havvindfeltet, og regjeringen ønsker å legge til rette for at flytende havvind skal bli et nytt ben for norsk leverandørindustri å stå på. Derfor er jeg glad for at Enova satser på flytende havvindteknologi. GoliatVIND er et prosjekt som i tillegg kan bidra til utvikling av sokkelen vår samtidig som det kan bidra til å styrke kraftsystemet på land. Det blir spennende å følge dette videre, sier Terje Aasland.

Må forplikte seg

Tilbyderne i konkurransen måtte forplikte seg til en innlevert fremdriftsplan som krever driftssetting av prosjektet innen fem år, og Enova skal holdes løpende orientert om prosjektets fremdrift og rapportering for utbetaling av støtte.

GoliatVIND ble rangert øverst i konkurransen og vil få inntil to milliarder kroner i støtte ved realisering av det flytende havvindprosjektet som skal levere fornybar strøm til Hammerfestregionen via Goliat-plattformen i Barentshavet. Goliat-plattformen er allerede elektrifisert fra land.
GoliatVIND eies og støttes av tre partnere: Odfjell Oceanwind, Source Galileo og Kansai Electric Power Company.

Etter planen vil det bli installert en effekt på 75 MW i havvindparken, fordelt på fem turbiner på 15 MW hver. Årlig energiproduksjon er estimert å være på 320 GWh. Dette tilsvarer energiforbruket til cirka 12.000 husholdninger i Norge.

Teknologi for fremtidens prosjekter

Flere innovative teknologier vil bli benyttet for prosjektet, og disse har et stort potensial til å redusere kostnader for flytende havvind. Dette vil være sentralt å få på plass om man skal skalere opp senere prosjekter og redusere kostnader:

Teknologisk innovasjon i prosjektet inkluderer demonstrasjon av flyterteknologi for 15 MW vindturbiner i Nord-Atlanteren, demonstrasjon av industriell fabrikasjon av elementer til stålflytere, demonstrasjon av industrielle sammenstillings- og installasjonsmetoder for flytende havvind, og demonstrasjon av integrasjon av havvind mot olje- og gassinstallasjoner som er koblet til kraftnett på land.  

–Gjennom havvind-konkurransen ser vi flere positive effekter. Flere kompetansemiljø jobber frem gode konsepter, og slike prosjekter bidrar til tidlig mobilisering av en verdikjede for flytende havvind. Dette gir økt gjennomføringsevne ved utbygging av havvind i Norge. Sammen med en raskere teknologiutvikling mot kostnadseffektiv flytende havvind legger dette til rette for produksjon av store mengder fornybar kraft, sier Astrid Lilliestråle, direktør for teknologi- og markedsutvikling i Enova.

Ser frem mot neste utlysningsrunde

Den økonomiske rammen ga kun rom for ett flytende havvind-prosjekt i første søknadsrunde, men det kommer nye sjanser om ikke lenge. Til høsten planlegger Enova nok en utlysning innenfor programmet «Konkurranse om støtte til småskala flytende havvindprosjekter».

–Vi legger opp til en ny utlysning med frist 15. september, sier direktør for teknologi- og markedsutvikling i Enova, Astrid Lilliestråle.

–Ut fra responsen i første utlysningsrunde, så har vi stor tro på god interesse i markedet for å satse på flytende havvind. Norsk offshore-næring har i alle år vært gode på å stadig fornye seg, så vi er sikre på at grunnlaget for å få til en lignende utvikling innenfor flytende havvind bør være til stede. Det blir spennende å føre dialogen videre med interessentene som melder seg på i neste runde, sier Lilliestråle.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Nils Kristian Nakstad
Administrerende direktør Nils Kristian Nakstad i Enova SF
Last ned bilde
Astrid Lilliestråle
Astrid Lilliestråle, direktør for teknologi- of markedsutvikling i Enova.
Last ned bilde
Nils Kristian Nakstad og Astrid Lilliestråle
Enova tildeler GoliatVIND inntil to milliarder kroner i støtte ved realisering av det flytende havvindprosjektet som skal levere fornybar strøm til Hammerfestregionen via Goliat-plattformen i Barentshavet. –Et spennende prosjekt, sier adm.dir. Nils Kristian Nakstad (t.h.) og dir. teknologi- og markedsutvikling Astrid Lilliestråle i Enova.
Last ned bilde

Om oss

Livskraftig forandring

Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet. Omstillingen krever at vi kutter utslipp av klimagasser, bidrar til teknologiutvikling og innovasjon og skaper nye verdier. Derfor jobber Enova for at ny energi- og klimateknologi blir utviklet og tatt i bruk i markedet.

Enova SF er lokalisert i Trondheim og har 75 medarbeidere. Selskapet eies av Klima- og miljødepartementet, og finansieres via Klima- og energifondet og et lite kostnadspåslag på strømregningen.

Følg pressemeldinger fra Enova

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Enova på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Enova

200 millioner Enova-kroner til banebrytende prosjekter som kan fremskynde karbonfangst som klimaløsning – 80,9 millioner til bergensområdet18.3.2024 09:00:00 CET | Pressemelding

- Forstudiene som nå får støtte har et potensial for utslippskutt som tilsvarer det dobbelte av Oslos totale CO2-utslipp hvert år. Vi har med andre ord god tro på at tildelingene vil øke farten på den nødvendige utviklingen av karbonfangst i Norge. Ikke minst vil prosjektene bidra til å utvikle markedet og verdikjeden for karbonfangst frem mot 2030, sier administrerende direktør i Enova Nils Kristian Nakstad.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye