Politihøgskolen

2893 søkere til 500 studieplasser

Del

Politihøgskolen opplever nedgang i antall søkere til politiutdanningen sammenlignet med tidligere år. Likevel er det fortsatt mange som vil ta politiutdanning.

Bilde av politistudenter som leser pensum
3 av 4 prioriteter fortsatt politiutdanningen som sitt førstevalg, med flest førsteprioritetssøkere i Oslo. Foto: Politihøgskolen/Didrik Linnerud Arnesen

Da søknadsfristen til Bachelor – politiutdanning gikk ut 1. mars viste tallene at 2893 søkere har søkt opptak til politiutdanningen. Dette er en nedgang på 22,5 % siden fjoråret, noe som utgjør 842 søkere totalt. Politihøgskolen har ikke opplevd lavere søkertall siden høgskolen ble en del av Samordna opptak i 2009.

3 av 4 har politi på topp

Andelen førsteprioritetssøkere holder seg stabilt på 74 % av det totale antallet søkere, noe som betyr at 3 av 4 søkere fortsatt har politiutdanningen som sitt høyeste prioriterte studieønske. Det er fortsatt Oslo som har størst andel førsteprioritetssøkere, med nesten 50 % av søkerne. Deretter følger Stavern med 30 % og Bodø med 20 %.

null

Thale Kvaal Dunker er fungerende leder av seksjon for Opptak og rekruttering ved høgskolen.

– Selv om vi i år opplever nedgang i søkertall, er det gledelig at det fortsatt er mange som har lyst til å bli politi. Det er flere forhold som påvirker søkerinteresse, men det har vært mye debatt og urolighet rundt jobbutsikter for nyutdannet politi. Vi har forståelse for at dette kan ha påvirket søkertallene.

Og hun understreker betydningen av kvalifiserte søkere i sluttopptaket.

– Vi har fortsatt mange søkere pr. studieplass. I fjor var det ca 7,5 søkere pr plass, i år er tallet 5,8. Vi er ganske trygge på at det vil bli tatt opp et kull med godt kvalifiserte søkere til bachelorutdanningen også i år, sier Thale Kvaal Dunker.  

null

Det er Akershus, Oslo og Vestland som har flest søkere målt i antall. Det har vært store endringer i fylkesinndeling fra 2023 til 2024, og flere fylker/regioner har da ikke sammenlignbare tall. Når det gjelder søkerinteressen fordelt på innbyggertall blir bildet litt annerledes. Telemark, Akershus, Innlandet og Finnmark har flest søkere pr. 10.000 innbyggere.

Kjønnsfordeling

Kjønnsfordelingen blant søkerne til politiutdanningen holder seg på et nokså stabilt nivå, og er i år 57,2 % kvinner og 42,8 % menn. De siste årene har dette jevnet seg noe ut i selve opptaket.

Nøkkelord

Kontakter

Pressevakt

488 87 934
(Åpen hverdager kl. 09 - 15) - ikke SMS

presse@phs.no

Om oss

Politihøgskolen er den sentrale utdanningsinstitusjonen for politi- og lensmannsetaten, med eit eige styre som øvste organ. Politihøgskolen har til oppgåve å gi grunnutdanning for teneste i politi- og lensmannsetaten og etter- og vidareutdanning til dei tilsette i etaten. Politihøgskolen driv forskings- og utviklingsarbeid og fagleg formidling innanfor fagområda sine. Politihøgskolen har fire studiestader: Oslo, Bodø, Kongsvinger og Stavern.

Følg pressemeldinger fra Politihøgskolen

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Politihøgskolen på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Politihøgskolen

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye