Justervesenet

Teknologiutvikling og bærekraft i fiskerinæringen

Del

Bærekraftig oppgaveløsning er en viktig del av Justervesenets strategi. Det innebærer blant annet god ressursforvaltning av havet med presise måleresultater og utvikling av ny teknologi.

Justervesenet

Tilsyn med vekter i fiskemottak

På alle fiskemottak er det vekter som skal veie mengden viltlevende marine ressurser, som for eksempel fisk og skalldyr. Når fanget fisk leveres til et godkjent fiskemottak kaller man det for landing.

Justervesenet fører tilsyn med vekter i fiskemottak, der de er en del av økonomiske oppgjør. Dette er for å bidra til at omsetningen av fisk blir korrekt: Målingene skal sørge for at fiskerne får riktig betalt, men også sørge for at det ikke fiskes mer enn tillatt. Siden veiingen brukes for å sikre at det ikke fiskes eller landes mer enn det som er fastsatte kvoter, er også Fiskeridirektoratet opptatt av dette tilsynet. Dette samarbeidet og fordi det landes fisk for store summer hvert år er derfor viktige årsaker til at området er så høyt prioritert hos Justervesenet.

Utvidelse av regelverket

Når fisk fanges må fiskerne måle eller anslå og forhåndsrapportere før landing. Dette gjøres av og til via vekter, men også med andre metoder. Her er det i dag ikke krav til slike målinger. Justervesenet jobber med et prosjekt som har som mål å endre regelverket slik at vi også kan sette krav til måling for forvaltning av naturressurser og for miljø. Dette er under utredning.

Det er også sendt på høring et regelverk der Justervesenet og Fiskedirektoratet har jobbet sammen om ekstra krav, for å sikre at landinger registreres. Dette er krav som kan bidra til bedre kontroll, blant annet for å avverge uregistrerte landinger. Som det et står i høringen, er «Korrekt registrering av ressursuttaket […] en premiss for bærekraftig forvaltning og høsting av fellesskapets ressurser. De viltlevende marine ressursene er fornybare, men ikke utømmelige, og må forvaltes bærekraftig.»

Ny teknologi for fiskerinæring

Videre er Justervesenet opptatt av å følge med i teknologiutviklingen, nå med deltakelse i et nyoppstartet prosjekt sammen med fiskeridirektoratet, Sintef og flere andre europeiske partnere. Prosjektet er en del av HORIZON-CL6-2023-FARM2FORK og heter ‘Optifish’, hvor målet er å lage ytelsestandarder for nye optiske system som bruker AI.

Denne utviklingen og tilsynet innen fiskerinæringen bidrar til bedre målinger, tillit i og for bransjen, og dermed en bærekraftig forvaltning av våre naturressurser.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Om oss

Justervesenet er et direktorat for måleteknikk underlagt Nærings- og Fiskeridepartementet. Justervesenet har ansvaret for at Norge har en måleteknisk infrastruktur som både har nasjonal og internasjonal tillit.

Følg pressemeldinger fra Justervesenet

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Justervesenet på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Justervesenet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye