Framtiden i våre hender

Coop og Bamas tomatprodusenter bryter menneskerettigheter i Spania

Del

En uke i Spania var nok til å finne bruddene Bama og Coop ikke oppdaget selv.

Drivhusene i Almería, Sør-Spania, dekker fire ganger størrelsen til Stavanger by.
Drivhusene i Almería, Sør-Spania, dekker fire ganger størrelsen til Stavanger by. Foto: Åsta Skjervøy / Framtiden i våre hender

Halvparten av tomatene vi importerer kommer fra Spania. Spania er et av våre viktigste land for frukt og grønt.

Framtiden i våre hender har undersøkt Bama og Coops tomatprodusenter i Almería i Sør-Spania. Her har vi funnet:

 • Svindel med timelister
 • Ulovlige oppsigelser og trakassering
 • Uverdige og helseskadelige arbeidsforhold

Les hele rapporten her.

Vi kan ikke akseptere at menneskene som høster og pakker tomater for oss jobber under ulovlige og uverdige arbeidsforhold. Her må Bama og Coop rydde opp, sier Anja Bakken Riise, leder i Framtiden i våre hender. 

Utnytting av rettighetsløse migrantarbeidere er utbredt i Sør-Spania.

I et svar til Framtiden i våre hender før avreise hevdet Bama og Coop å ha kontroll på arbeidsforholdene i Spania. Etter norsk lov er de pålagt å kartlegge risiko for menneskerettighetsbrudd, og sette inn tiltak for å hindre eller reparere brudd.

Bama og Coop tar nå våre funn til etterretning, og sier de vil undersøke sakene nærmere.

Grønnsaksindustrien i Spania har vært i internasjonale mediers søkelys før. Dette er første gang noen undersøker de norske koblingene til menneskerettighetsbrudd i spansk matproduksjon. Etter et kort besøk var det altså mulig å finne menneskerettighetsbrudd Coop og Bama ikke var klar over selv.

Detaljer om funnene

 • De fleste rettighetsbruddene gjelder underbetaling. Arbeidere fikk oppført lavere timeantall enn de faktisk jobbet og noen måtte jobbe gratis for å få utbetalt ferielønn.
 • Rettsdokumenter viser at leverandører holdt tilbake lønn på ulovlig vis og gjennomført ulovlige oppsigelser.
 • Arbeidere forteller om jevnlig verbal trakassering, overvåking, dårlig beskyttelse mot sprøytemidler og manglende drikkevann i varme drivhus.
 • Produsenter endrer arbeidsgiver for å unngå at arbeidere bygger opp ansiennitet og rett på faste kontrakter. Arbeidere har blitt sparket for å be om rettigheter de har krav på.

Alle bruddene over kan knyttes til produsenter som leverer tomater til Bama og Coop.

Vi er bekymret over at alt dette har gått under radaren til både Coop og Bama. Vi forventer at de tar grep. Strengere dokumentasjon, flere uvarslede besøk og mer dialog med lokale fagforeninger er helt nødvendig, mener Bakken Riise. 

Aller viktigst er det å bli værende i Spania, og jobbe for å forbedre forholdene, slår hun fast.

Våre funn er ikke en uttømmende liste over rettighetsbrudd i sektoren. Over er kun sakene vi fikk høre om under vårt korte opphold i regionen.

Bama og Coop sier de kartlegger og forebygger menneskerettighetsbrudd i sine leverandørkjeder, gjennom såkalte aktsomhetsvurderinger. Likevel har ikke de norske importørene plukket opp disse bruddene.

Sertifiseringsordningen Bama og Coop lener seg på får kritikk både fra ILO og lokal fagbevegelse. ILO sier sertifiseringen gjør at selskapene får tilgang til flere kunder, men har potensielt lav eller ingen effekt på arbeidsforholdene.

Under vårt besøk observerte vi tette bånd mellom kontrollorganet og produsentene, både av formell og uformell art. Den faglige kompetansen var sterk på agronomsiden, men svak på revisorsiden. «De vet hvordan man undersøker planter og metodene for skadedyrbekjempelse, men de vet ikke hvordan de skal finlese en lønnsslipp for å oppdage fusk», forteller én fagforeningsrepresentant.

Framtiden i våre hender anbefalinger etter våre undersøkelser av tomatproduksjon i Almería, Sør-Spania:

 • Øke dialogen med lokale fagforeninger
 • Stille strengere krav til dokumentasjon fra leverandører om arbeidsforhold
 • Gjennomføre flere uvarslede besøk, særlig for Coop.
 • Belønne leverandører som jobber for sosial bærekraft
 • Sikre oppreising når brudd er avdekket
 • Merke produktene med sporing til gårdsnivå, slik daglivarekjeden Lidl har

Tomatprodusentene Framtiden i våre hender besøkte i Almería oppga Marokko som den største trusselen mot gode arbeidsforhold i regionen, fordi enda billigere varer derfra presser spanske selskaper til å holde lønningene lave.

Framtiden i våre hender mener Bama og Coop må bli værende i Spania, slik at de kan bidra til å bedre forholdene i drivhusindustrien. Nå oppgir Coop at de kommer til å øke importen fra Marokko i tiden som kommer, samtidig som de trapper ned importen fra Spania. Coop oppgir “kommersielle hensyn” som grunn.

Mens Spania er et mellomrisikoland for arbeidsforhold ifølge Verdensbanken, er Marokko et høyrisikoland. Coop blir dermed nødt til å trappe opp kvaliteten av sine aktsomhetsvurderinger når de prioriterer Marokko framfor Spania.

Om arbeidet

Framtiden i våre hender har samlet dokumentasjon og intervjuet over 20 arbeidere, fagforeninger, bønder og leverandører. Vi har sendt informasjonskrav i to omganger til Bama og Coop. I november var vi en uke på feltarbeid i Almería. Bredden i kildene gjør det mulig å kryssjekke informasjon og sannsynliggjøre et visst omfang av sakene vi peker på.

Kontakter

Petter Slaatrem TitlandPresseansvarligFramtiden i våre hender

Ansvarlig for presse- og debattarbeid i Framtiden i våre hender.

Tel:950 38 128petter@framtiden.no

Dokumenter

Om oss

Framtiden i våre hender er en medlemsorganisasjon som jobber for strukturelle løsninger på overforbruk og global ulikhet. Vi jobber innenfor klima- og naturfeltet med temaer som overforbruk, klær, mat og transport. Som Norges største miljøorganisasjon er vi sentral i debatten om norsk og internasjonal klimaomstilling.

Følg pressemeldinger fra Framtiden i våre hender

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Framtiden i våre hender på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Framtiden i våre hender

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye