Statens vegvesen

Rv. 555 Sotrasambandet: Etablerer lysregulering i Godviksvingene

Del

Statens vegvesen og Sotra Link Construction åpner Godviksvingene for ordinær trafikk i retning mot Askøy.  Mot Bergen vil det kun være tillatt med busstrafikk og bussene får prioritet i lysreguleringen. Endringen trer i kraft i løpet av uke 10.  

Bildet viser kjørefeltet i Godviksvingene mellom rundkjøringen ved Olsvikskjenet og Storavatnet i retning vest vært som har vært stengt. Nå etableres det lysregulering med bussprioritering og kjøreretningen blir snudd slik at trafikk fra Bergen og vestover kan kjøre Godviksvingene.
Siden desember i fjor har kjørefeltet i Godviksvingene mellom rundkjøringen ved Olsvikskjenet og Storavatnet i retning vest vært stengt. Nå etableres det lysregulering med bussprioritering og kjøreretningen blir snudd slik at trafikk fra Bergen og vestover kan kjøre Godviksvingene. Marthe Njåstad Sotra Link/Statens vegvesen

Trafikk fra Askøy og Godvik som skal i retning Bergen må kjøre riksveg 555 i retning Bergen som følge av endringen.

Har sett på flere løsninger

Det har vært betydelige utfordringer med trafikkavviklingen rundt Storavatnet etter stengingen av Godviksvingene i retning fra Bergen mot Askøy i desember i fjor. Det har blitt mer kødannelse for trafikken vestover i ettermiddagsrushet, spesielt mot Askøy. 

Statens vegvesen og Sotra Link Construction har arbeidet med flere forslag til tiltak for å bedre situasjonen. Blant annet er det sett på muligheten for å sette inn trafikkdirigenter og å endre rundkjøringen ved Storavatnet. Årsaken til at ett kjørefelt er stengt er for å etablere en forsvarlig sikkerhetssone ved sprengningsarbeider i forbindelse med arbeid langs Godviksvingene.

Forslag om å snu kjøreretningen i Godviksvingene har vært foreslått gjentatte ganger, og det er har også vært diskutert i prosjektet. Prosjektsjef for Sotrasambandet i Statens vegvesen Lene Sælen Rivenes forstår at folk er utålmodige. 

— Det har vi full forståelse for. Det er mange hensyn som skal tas, og nå prøver vi lysregulering med bussprioritet og håper det vil gi effekt. Vi ser at det er risiko for kø på rampen fra rv. 555 så det vil vi følge nøye med på med tanke på framkommelighet for nødetatene. Godviksvingene er også eneste alternativ for gående og syklende i området, og vi vil følge med på eventuelle konsekvenser for trafikksikkerheten for dem.

Oppfordringen om å reise kollektivt, samkjøring, kjøre utenom rushtid og bruke hjemmekontor for de som har mulighet til det gjelder fortsatt. 

— Vi ser at folk har tilpasset seg den krevende trafikale situasjonen på Storavatnet. Det er vi takknemlige for, og vi håper at folk vil fortsette å følge denne oppfordringen framover.

Kan reverseres 

Rivenes er glad for at de har funnet en løsning som er godkjent trafikkfaglig, men presiserer samtidig at dersom det blir køansamlinger på rampen og lysreguleringen ikke blir etterfulgt, vil man måtte vurdere å gå tilbake til dagens kjøremønster, og hun har en klar oppfordring til bilistene.

— For å se om dette tiltaket vi gi bedre flyt i retning Askøy, er vi avhengige av at bilistene fortsetter med det de gjør i dag: Legger seg i «rett» felt tidlig og ikke minst, respekterer lysreguleringen som kommer opp i Godviksvingene. Dersom ikke lysreguleringen respekteres blir det kaotisk og trafikkfarlig, spesielt i rushtiden. 

Trafikkleder i Sotra Link Construction Lars I. Welle-Nilsen håper at denne løsningen vil bedre den trafikale situasjonen for trafikken mot Askøy

— Vi skjønner frustrasjonen til bilistene. Nå håper vi at alle «gjør sin del av jobben» slik at vi får denne løsningen til å fungere. Klarer vi det, kan vi få bedre trafikkavvikling på Storavatnet, spesielt for trafikken mot Askøy. 

Welle-Nilsen sier videre at når arbeidet i Godviksvingene er ferdig vil det etter planen startes opp arbeid over rv. 555 med bygging av gangbro. Det betyr en ny omlegging av trafikken på Storavatnet. 

— Vi jobber med plan for trafikkavvikling for denne fasen nå, og vi vil sørge for å komme ut tidlig med informasjon om hvordan kjøremønsteret vil bli. Detaljer rundt det må vi komme tilbake til når det er endelig landet. 

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Bildet viser kjørefeltet i Godviksvingene mellom rundkjøringen ved Olsvikskjenet og Storavatnet i retning vest vært som har vært stengt. Nå etableres det lysregulering med bussprioritering og kjøreretningen blir snudd slik at trafikk fra Bergen og vestover kan kjøre Godviksvingene.
Siden desember i fjor har kjørefeltet i Godviksvingene mellom rundkjøringen ved Olsvikskjenet og Storavatnet i retning vest vært stengt. Nå etableres det lysregulering med bussprioritering og kjøreretningen blir snudd slik at trafikk fra Bergen og vestover kan kjøre Godviksvingene.
Last ned bilde
Portrett av Lars I. Welle-Nilsen, trafikkleder Sotra Link Construction
Lars I. Welle-Nilsen, trafikkleder Sotra Link Construction
Last ned bilde
Portrett av Lene Sælen Rivenes. prosjektsjef Statens vegvesen
Lene Sælen Rivenes. prosjektsjef Statens vegvesen
Last ned bilde
Godviksvingene 01.03.2024 sett fra Storavatnet terminal i retning øst. I løpet av uke 10 vil kjøreretningen snus og det opprettes lysregulering med prioritet for busser i retning Bergen. Når endringen trer i kraft vil trafikk fra Bergen sentrum som skal mot Askøy/Godvik kunne kjøre Godviksvingene. Endringen innebærer at trafikk fra Askøy og Godvik som skal i retning Bergen må kjøre rv. 555.
Godviksvingene 01.03.2024 sett fra Storavatnet terminal i retning øst. I løpet av uke 10 vil kjøreretningen snus og det opprettes lysregulering med prioritet for busser i retning Bergen. Når endringen trer i kraft vil trafikk fra Bergen sentrum som skal mot Askøy/Godvik kunne kjøre Godviksvingene. Endringen innebærer at trafikk fra Askøy og Godvik som skal i retning Bergen må kjøre rv. 555.
Last ned bilde

Om Statens vegvesen

Statens vegvesen arbeider for å skape et smart og sammenhengende transportsystem på vei for hele Norge. Det skal være enkelt å reise og transportere varer – på sikre veier tilpasset framtidens behov.

Følg pressemeldinger fra Statens vegvesen

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Statens vegvesen på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Statens vegvesen

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye