Enova

Nytt støttetilbud til el- og hydrogendrevne tunge kjøretøy

Del

Denne uka lanserer Enova et nytt støtteprogram for tunge nullutslippskjøretøy som går på enten elektrisitet eller hydrogen. Programmet skal bidra til å omstille transportsektoren for raskere kutt i norske klimagassutslipp.

Foto: Enova.

Støtteprogrammet «Tunge nullutslippskjøretøy» erstatter det tidligere Enova-programmet «Tunge kjøretøy», som kun støttet elektriske kjøretøy. Det nye støttetilbudet vil også omfatte hydrogendrevne kjøretøy som har potensial til å redusere utslippene fra lange og tunge transporter.  

Det nye programmet vil legge opp til konkurranse om midlene, slik at kun de mest kostnadseffektive og klimavennlige prosjektene vil få innvilget støtte. Det gis støtte til nullutslippskjøretøy over 4,25 tonn.

Lastebiler og turbusser er i denne kategorien. 

Flere positive effekter 

– Hvis vi skal nå klimamålene, så er det viktig at transportsektoren kutter i utslippene ved å velge klimavennlige alternativer, sier Astrid Lilliestråle, direktør for teknologi- og markedsutvikling i Enova.  

– Med enda lengre rekkevidde kan de nye kjøretøyene brukes til flere typer transportoppdrag enn tidligere varianter. De klimavennlige kjøretøyene er stillere og har mindre vibrasjon enn de fossildrevne alternativene, og er derfor svært populære blant sjåfører. Det er rett og slett mange positive effekter av at flere sjåfører får anledning til å kjøre utslippsfritt, sier Lilliestråle. 

I det nye støtteprogrammet «Tunge nullutslippskjøretøy» vil maksimal støtte være 60 prosent av merkostnaden ved å velge et nullutslippskjøretøy framfor et tilsvarende dieseldrevet kjøretøy.

Det er konkurranse om støtten, hvor de som kan kutte mest utslipp for minst støtte vil ha et fortrinn. På denne måten skal man kutte mest mulig CO2 på en kostnadseffektiv måte i den tunge kjøretøy-parken i Norge.  

 
Setter fart på utviklingen 

– For at vi skal nå klimamålene våre må alle sektorer kutte utslipp. Tungtransporten står for store klimagassutslipp. Vi lykkes ikke med omstillingen til lavutslippssamfunnet uten at vi finner en løsning for å frakte gods og personer mer klimavennlig, sier klima- og miljøvernminister Andreas Bjelland Eriksen (Ap). 

– Enovas nye støttetilbud vil ha en betydelig klimaeffekt når nullutslippskjøretøy erstatter tunge fossile kjøretøy, og samtidig bidra til modning av markedet for slike kjøretøy. Målet er at nullutslippsløsninger blir den foretrukne løsningen i bransjen, sier han. 

 
Følger utviklingen i markedene 

Statsforetaket Enova skal sette fart på den grønne omstillingen i Norge. Det gjøres ved å støtte teknologiutvikling, og hele tida være en pådriver for å flytte ambisjoner og markeder i mer klimavennlig retning.

– Enovas virkemidler vil være nødvendige inntil nullutslippskjøretøy klarer å konkurrere mot fossildrevne alternativer uten behov for støtte, for eksempel som følge av teknologisk utvikling eller innføring av skatter og avgifter, opplyser Lilliestråle.  

– Vi følger utviklingen i markedene nøye, og vil justere tilbudene våre i takt med endringene i markedene vi opererer i. 

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Last ned bilde
Astrid Lilliestråle, direktør for teknologi- og markedsutvikling i Enova.
Astrid Lilliestråle, direktør for teknologi- og markedsutvikling i Enova.
Last ned bilde
Fyllestasjon for hydrogen på Tiller i Trondheim.
Fyllestasjon for hydrogen på Tiller i Trondheim.
Last ned bilde

Om oss

Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet. Omstillingen krever at vi kutter utslipp av klimagasser, bidrar til teknologiutvikling og innovasjon og skaper nye verdier. Derfor jobber Enova for at ny energi- og klimateknologi blir utviklet og tatt i bruk i markedet.

Enova SF er lokalisert i Trondheim. Selskapet eies av Klima- og miljødepartementet, og finansieres via Klima- og energifondet og et lite kostnadspåslag på strømregningen.

Følg pressemeldinger fra Enova

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Enova på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Enova

200 millioner Enova-kroner til banebrytende prosjekter som kan fremskynde karbonfangst som klimaløsning – 80,9 millioner til bergensområdet18.3.2024 09:00:00 CET | Pressemelding

- Forstudiene som nå får støtte har et potensial for utslippskutt som tilsvarer det dobbelte av Oslos totale CO2-utslipp hvert år. Vi har med andre ord god tro på at tildelingene vil øke farten på den nødvendige utviklingen av karbonfangst i Norge. Ikke minst vil prosjektene bidra til å utvikle markedet og verdikjeden for karbonfangst frem mot 2030, sier administrerende direktør i Enova Nils Kristian Nakstad.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye