Felleskjøpet Agri

Felleskjøpet oppskalerer produksjonen av reinfôr

Del

NATO-øvelse og beitekrise har skapt stor etterspørsel etter reinfôr. Nå frakter Felleskjøpet tonnevis med FK Reinfôr Bas til Nord-Norge for å stagge sulten til berørte dyr.

Felleskjøpet Agri er hovedleverandør av reinfôr, og har justert opp produksjonen for å møte etterspørselen.
Felleskjøpet Agri er hovedleverandør av reinfôr, og har justert opp produksjonen for å møte etterspørselen. Foto: Felleskjøpet Agri

– Vi har fått veldig stor pågang, og Felleskjøpet har satt på ekstra ressurser. Vi produserte både forrige uke, sist helg og gjennom denne uka. Det er mye fôr på vei nordover med båt og videre med bil, og mer skal vi produsere. Vår fabrikk vil produsere hele døgnet de nærmeste ukene, sier produktsjef Rune Lostuen i Felleskjøpet.

Felleskjøpet har de siste årene håndtert beitekriser i Troms og Finnmark med å produsere opp ekstra nødfôr som redder reinsdyr fra sultedøden. Nå er områder i både Finnmark, Troms og Nordland berørt. Felleskjøpet er leveringsdyktig.

Unngå hamstring

– Etter vi ble klar over at mange rein må flyttes som følge av NATO-øvelsen, samt at det er erklært beitekriser i noen områder, har vi justert opp produksjonen ved fabrikken i Steinkjer hvor FK Reinfôr Bas produseres, sier Lostuen.

Han oppfordrer reineierne i Finnmark, Troms og Nordland til å legge inn reelle ordrer i forhold til når de trenger reinfôr. I tillegg er det viktig at bestillingen skjer i god tid i forhold til når en ønsker leveransen av fôr, og at kundene har eller oppretter kundenummer i Felleskjøpet.

– Det er viktig at man nå ikke hamstrer, men heller legger inn flere ordrer utover våren opp mot beregnet forbruk. Vi har fått signaler om at mange dyr skal flyttes på grunn av øvelsen. Felleskjøpet er på saken, og er klare til å håndtere situasjonen sammen med reineierne.

– Dyrevelferd er det viktigste

Lostuen understreker viktigheten av å få førstehåndsinformasjon om behov og tiltak.

– Ved så store avstander som det er i Troms og Finnmark, er det viktig med et tett samarbeid med reineierne. Slik kan vi oppnå effektiv logistikk. For oss er det ikke avgjørende hvor langt vi skal kjøre eller hvor mange tonn reinfôr vi skal omsette. For Felleskjøpet handler det først og fremst om god dyrevelferd, sier Rune Lostuen.

Nøkkelord

Kontakter

Felleskjøpet Agri hadde en omsetning på 20,5 milliarder i 2023 og har i overkant av 4 000 ansatte. Felleskjøpet er viktigste leverandør av teknologi og driftsmidler til norsk landbruk og har rundt 100 butikker rettet mot bønder og forbrukere i Norge. Felleskjøpet eier Granngården i Sverige som også har rundt 100 butikker rettet mot samme målgruppe. Vår virksomhet omfatter også eiendomsdrift, brød og bakervarer, samt utstyr til park, anlegg og kjæledyr. Felleskjøpet Agri er et samvirke eid av rundt 37 500 bønder. Felleskjøpet Agri er markedsregulator for korn og innkjøps- og salgssamvirke for medlemmene. Felleskjøpet Agris hovedmål er å bidra til å styrke medlemmenes økonomi på kort og lang sikt.

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye