Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI)

Nøkkeltall fra kriminalomsorgen – januar 2024

Del

Den 31. januar 2024 var det 3012 innsatte i norske fengsler. I januar 2024 ble det iverksatt 635 straffegjennomføringer i samfunnet. Av disse var 307 iverksettelser av elektronisk kontroll (fotlenke), etterfulgt av samfunnsstraff med 200. 

Fengselsbetjentgenser med kriminalomsorgens emblem på skulderen

Straffegjennomføring i fengsel

31. januar 2024 var belegget i fengsel på 81 prosent med totalt 3012 innsatte.
Kriminalomsorgen har ikke som mål å ha 100% belegg, da det alltid skal være ledige varetektplasser og mulighet for å flytte domfelte mellom fengsler. 

Januar 2023

Januar 2024

Antall innsatte

3045

3012

Antall i varetekt

656 (22 prosent)

725 (24 prosent)

Utenlandske statsborgere

805 (26 prosent)

790 (26 prosent)

Kvinnelige innsatte

194 (6,4 prosent)

163 (5,4 prosent)

Antall forvaringsdømte

148 menn
9 kvinner

143 menn
8 kvinner

Innsatte personer under 18 år

4

7

Gjennomsnittlig kapasitetsutnyttelse i fengsel hittil i år

83

80

Av de syv innsatte under 18 år, sitter to på dom og fire sitter i varetekt. Alle syv sitter ved ungdomsenheter.


Soningskø
Utviklingen er i tråd med Kriminalomsorgsdirektoratets (KDI) forventninger.
KDI forventer at køen vil holde seg stabilt på om lag 200 dommer også i tiden fremover.

Januar 2023

Januar 2024

Soningskø (ubetingede dommer)

131

237

Antall i soningskøen som avventer soning med elektronisk kontroll (fotlenke)

9

14

Måneden før, desember 2023, var soningskøen på 216 ubetingede dommer.

Isolasjon/Utelukkelser
Rapport for januar 2024 vil bli vedlagt neste måneds nøkkeltall (publiseres medio mars 2024).

Du finner mer informasjon om temaet isolasjon i fengsel på www.kriminalomsorgen.no/isolasjon.

Soningsoverføring
Det ble gjennomført 2 soningsoverføringer i januar.

Straffegjennomføring i samfunnet

I januar 2024 ble det iverksatt 635 straffegjennomføringer i samfunnet. Dette er en økning på 4 prosent sammenlignet med januar 2023, da 611 straffegjennomføringer ble iverksatt.

Elektronisk kontroll (fotlenke) var den mest iverksatte formen for straffegjennomføring i samfunnet med 307 iverksettelser, etterfulgt av samfunnsstraff med 200.

Tallene viser en økning for de fleste straffegjennomføringer i samfunnet sammenlignet med januar 2023. Økningen er størst for bøtetjeneste, som øker fra 4 til 15 iverksatte saker. Videre ser vi at straffegjennomføring i institusjon (§ 12) øker med 50 prosent, mens narkotikaprogram med domstolskontroll (ND) øker med 36 prosent. Program mot ruspåvirket kjøring øker med 18 prosent, og samfunnsstraff viser en økning på 11 prosent.

Prøveløslatelse med møteplikt synker med 23 prosent, mens elektronisk kontroll synker med 5 prosent.

Andelen kvinner som iverksatte straffegjennomføring i samfunnet i januar 2024 var på 16 prosent. Når det gjelder aktive saker ligger gjennomsnittstallet klart høyest for samfunnsstraff.

Tallene, som er hentet fra kriminalomsorgens eget registreringssystem, framkommer av tabell 1.

Straffegjennomføringsform

Iverksatte saker

Aktive saker

jan.24

jan.23

Andel kvinner

Elektronisk kontroll

307

322

17 %

339

Samfunnsstraff

200

180

16 %

917

Prøveløslatelse med møteplikt

30

39

0 %

270

Program mot ruspåvirket kjøring

45

38

24 %

387

Straffegjennomføring i institusjon (§ 12)

18

12

17 %

111

Narkotikaprogram med domstolskontroll (ND)

19

14

5 %

288

Bøtetjeneste

15

4

13 %

43

Hjemmesoning (§ 16)

1

2

0 %

6

Totalt

635

611

16 %

2361

Tabell 1. Straffegjennomføring i samfunnet, etter straffegjennomføringsform og andel kvinner. Iverksatte og aktive saker januar 2024 og januar 2023. Hele tall og prosent.

Andel unge under 25 år

I januar 2024 ble det iverksatt 154 straffegjennomføringer i samfunnet for aldersgruppen under 25 år. Dette utgjør 24 prosent av det totale antallet gjennomføringer.

Elektronisk kontroll var den mest iverksatte straffegjennomføringsformen i aldersgruppen 15-24 år med 72 iverksettelser, fulgt av samfunnsstraff med 69 iverksettelser.

Fordelingen framkommer av tabell 2.

Straffegjennomføringsform januar 2024

15-17 år

18-24 år

25-40 år

40 år +

Andel under 25 år

Elektronisk kontroll

0

72

110

125

23 %

Samfunnsstraff

6

63

68

63

35 %

Prøveløslatelse

0

7

12

11

23 %

Bøtetjeneste

0

1

10

4

7 %

Program mot ruspåvirket kjøring

0

5

12

28

11 %

Narkotikaprogram (ND)

0

0

10

9

0 %

Hjemmesoning (§16)

0

0

1

0

0 %

Totalt

6

148

223

240

24 %

Tabell 2. Straffegjennomføring i samfunnet, etter straffegjennomføringsform og alder. Iverksatte saker januar 2024. Hele tall og prosent.

Lovbrudd

Av de domfelte som startet gjennomføring av straff i samfunnet i januar 2024 er 45 prosent domfelt for trafikklovbrudd, etterfulgt av økonomisk kriminalitet med 15 prosent og narkotika- og rusmiddellovbrudd med 12 prosent.

Fordelingen framkommer av tabell 3.

Lovbruddskategori

Andel

Trafikklovbrudd

45,1 %

Økonomi

14,6 %

Narkotika/rus

12,3 %

Vold

8,9 %

Lov og orden

7,1 %

Annet

5,3 %

Vinningskriminalitet

3,7 %

Seksuallovbrudd

2,9 %

Tabell 3. Andel domfelte som startet gjennomføring av straff i samfunnet fordelt på lovbruddskategori. Januar 2024. Prosent.

Nøkkelord

Kontakter

Dokumenter

Følg pressemeldinger fra Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI)

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI)

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye