Forsvaret

Restriksjoner for droner og sivile flyvninger under Nordic Response

Del

Den store vinterøvelsen gir økt norsk og alliert militærtrafikk i norsk luftrom. Det fører til restriksjoner for sivil lufttrafikk – også droner.

I forbindelse med øvelse Nordic Response innføres det restriksjoner for ubemannede luftfartøy og sivile flyvinger i deler av Nord-Troms og Finnmark. Disse gjelder i tidsrommet 4.–15. mars 2024 og innføres for å ivareta flysikkerheten under øvelsen. For eksempel vil det være rundt 110 fly og helikoptre i sving, og restriksjonene skal bidra til å unngå uheldige situasjoner med blant annet droner.

Dispensasjon for visse typer flyvninger

Kart over områdene hvor restriksjonene gjelder, finnes i AIP AIRAC SUP 02/24. Merk at flyvning med alle typer sivile droner i disse områdene må godkjennes av Norwegian Joint Air Operations Centre (JAOC) minst 72 timer før flyvningen starter. Merk også at flygningen skal ha en spesiell samfunnsnytte for å få godkjenning. På denne siden kan du lese hvordan du søker dispensasjon.

Det finnes unntak fra restriksjonene for politi, ambulanser, brann eller søk- og redningsoppdrag. En del andre prioriterte flyvninger har også unntak.

Restriksjoner også i Finland og Sverige

Det er også restriksjoner for finsk og svensk luftrom av samme grunn. Det kan du lese mer om her: restriksjoner i Finland og restriksjoner i Sverige. Når det gjelder svensk og finsk luftrom, må dispensasjoner til sivil flyving, inkludert droner, gis i henhold til landenes egne rutiner.

Forsvaret vil uoppfordret anmelde alle brudd på restriksjoner i norsk luftrom til politiet.

Eventuelle spørsmål kan sendes til Norwegian Joint Air Operations Centre (JAOC) på e-post: jaoc@mil.no

Nøkkelord

Kontakter

Lenker

Nordic Response 2024

  • Kva: Norsk og nordisk militær vinterøving. Øvinga bygger på den tradisjonsrike norske vinterøvinga Cold Response, og ho er ein del av den rekordstore NATO-øvinga Steadfast Defender som finn stad vinteren og våren 2024.
  • Kven: 20 000 soldatar frå 13 nasjonar tar del i Nordic Response. Halvparten av dei øver på land, medan resten øver på sjøen og i lufta. Rundt 50 fartøy og over 110 fly og luftfartøy deltar.
  • Når: Hovuddelen av øvinga skjer 3. til 14. mars 2024, men det blir ein del aktivitet og transport før og etter dette.
  • Kvar: Øvinga finn stad i det nordlege Noreg, Sverige og Finland – inkludert luftrommet over og i havområda utanfor Nord-Noreg. I Noreg skjer det meste av aktiviteten i Troms og Vest-Finnmark.
  • Kvifor: Øvinga skal teste NATOs og Nordens evne til å beskytte og forsvare eigne område. Dette omfattar òg evna til å ta imot og handtere allierte forsterkingar.
  • Les meir om øvinga på forsvaret.no

Følg pressemeldinger fra Forsvaret

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Forsvaret på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Forsvaret

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye