Forsvaret

Økt militær flyaktivitet ut fra Evenes flystasjon

Del

I forbindelse med den store øvelsen Nordic Response 2024, vil det i uke 8-12 være økt militær flyaktivitet ut fra Evenes flystasjon.

Norsk F-35 på Evenes flystasjon under Cold Response 2022
Norsk F-35 på Evenes flystasjon under Cold Response 2022 Foto: Ole Andreas Vekve, Forsvaret

Den norske militærøvelsen Cold Response har lang historie og finner sted i Nord-Norge hvert annet år. Takket være NATO-utvidelsen med Finland og etter hvert Sverige, utvides øvelsen til Nordic Response.

Over 20 000 soldater deltar fra minst 14 land. Av disse vil cirka 10 000 være på land, og de vil være de mest synlige under øvelsen.

Fra Evenes flystasjon vil det i luften være aktivitet både med norske F-35, P-8 og amerikanske F-35. Flystasjonen er Forsvarets hovedbase for de maritime patruljeflyene og en fremskutt base for F-35 kampfly.

Forsvaret ber publikum være oppmerksom på at det vil bli mer aktivitet på bakken og i lufta i denne perioden. Det blir også aktivitet utover kvelden, men etter planen skal siste landing være før midnatt.

Mørkeflyvning

Hvert år må jagerflygere gjennom et treningsprogram for å tilfredsstille nasjonale og NATO-krav. Deriblant skal de kunne operere etter mørkets frembrudd, og må gjennomføre krav til antall flytimer i mørket. Dermed er mørkeflyvning en naturlig del av øvelsen.

- Mørkeflyvning er svært viktig og realistisk trening. Det blir annerledes å fly og man må kunne navigering og manøvrering med svært få visuelle hjelpemidler i naturen. Derfor er det viktig å trene og beherske flyoperasjoner i mørket, forteller sjef for 332 skvadron, oberstløytnant Trond "Matrix" Haugen.

Aktivitet også utenfor basen

I tillegg til økt aktivitet innenfor leir og i lufta, vil det også bli økt aktivitet utenfor basen med militære kjøretøy og personell.

QRA-beredskapen fortsetter som normalt

I tillegg til at F-35 skal delta på storøvelsen, vil norske F-35 og personell ivareta den kontinuerlige NATOs QRA-beredskap (Quick Reaction Alert) på Evenes. Dette er en beredskap som er blitt løst ut fra Evenes flystasjon siden 6. januar 2022. Oppdraget innebærer at Norge døgnkontinuerlig har to F-35 på beredskap. Dersom et ukjent luftfartøy nærmer seg norsk og NATOs luftrom, rykker F-35 ut fra Evenes og er i luften innen 15 minutter. Deretter loser Luftforsvarets kontroll- og varslingspersonell kampflyene mot de ukjente flyene. De norske kampflyene skal observere flyene og identifisere hva slags fly det er, og hvor de kommer fra.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Norsk F-35 på Evenes flystasjon under Cold Response 2022
Norsk F-35 på Evenes flystasjon under Cold Response 2022
Last ned bilde
Norske F-35 på vei til Island under Iceland Air Policing 2023
Norske F-35 på vei til Island under Iceland Air Policing 2023
Last ned bilde
Norges første nye maritime overvåkningsfly, P-8A Poseidon i hangar på Evenes flystasjon.
Norges første nye maritime overvåkningsfly, P-8A Poseidon i hangar på Evenes flystasjon.
Last ned bilde
Amerikansk F-35A flyver lavt forbi Ørland flystasjon.
Amerikansk F-35A flyver lavt forbi Ørland flystasjon.
Last ned bilde

Om Forsvaret

På oppdrag frå politikarane løyser Forsvaret ei rekkje oppdrag for å halde Noreg trygt. Forsvaret er det sterkaste verkemiddelet norske styresmakter har. Politikarane har bede Forsvaret om å løyse fleire oppgåver på vegner av samfunnet. Vi har samanfatta oppgåvene våre i fem hovudoppdrag:

  1. Forsvare Noreg og Noregs allierte
  2. Overvake og drive etterretning
  3. Trygge grensene og sikre handlefridom for politikarane
  4. Samarbeide internasjonalt
  5. Støtte det sivile Noreg

Følg pressemeldinger fra Forsvaret

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Forsvaret på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Forsvaret

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye