Nytt samarbeid aukar tilgangen til internasjonal forsking

Del

Tilgang til internasjonale publiseringskanalar er ein nødvendig føresetnad for å driva forsking. Ein ny avtale aukar tilgangen til tidsskrift, fagbøker og farmasiressursar.

– Forsking er ein stor og viktig del av helsevesenet, og tilgang til internasjonale tidsskrift er avgjerande for at tenesta skal ha tilgang på oppdatert fagkunnskap, seier Bjørn Egil Vikse, fagdirektør i Helse Vest RHF.
– Forsking er ein stor og viktig del av helsevesenet, og tilgang til internasjonale tidsskrift er avgjerande for at tenesta skal ha tilgang på oppdatert fagkunnskap, seier Bjørn Egil Vikse, fagdirektør i Helse Vest RHF. Jorunn Busk

I 2022 kutta Helsebiblioteket betydeleg i tilgangane til tidsskrift som er forhandla fram nasjonalt og som tidlegare har vore tilgjengelege for alle helseføretak. No har Helse Vest RHF og Universitetet i Bergen inngått eit viktig samarbeid som sikrar brei tilgang til sentrale tidsskrift for helseforsking. 

– Forsking er ein stor og viktig del av helsevesenet, og tilgang til internasjonale tidsskrift er avgjerande for at tenesta skal ha tilgang på oppdatert fagkunnskap. Dette dannar grunnlaget for kvalitetssikring og utvikling av tenestetilbodet, seier Bjørn Egil Vikse, fagdirektør i Helse Vest RHF. 

Eit etterlengta tilbod

Den nye avtalen gir tilgang til mange av dei største og viktigaste tidsskrifta innan medisin, i tillegg til Cochrane Library. Clinical Key gir tilgang til omtrent 800 fleire tidsskrift, 900 fagbøker i medisin og 2500 farmasiressursar, og ei samling med fagprosedyrar. Avtalen gjeld for Helse Fonna, Helse Førde, Helse Stavanger, Helse Vest RHF, Sjukehusapoteka Vest, Helse Vest IKT og private ideelle sjukehus. Helse Bergen har, som dei andre regionssjukehusa, ein eigen avtale. 

– Det er svært gledeleg at me no får enklare tilgang til ny og oppdatert litteratur. Dette er etterlengta for alle forskarane i Helse Stavanger (Stavanger universitetssjuehus), men ikkje minst for alle klinikarar som treng enkel og rask tilgang til artiklar, seier viseadministrerande direktør og professor Elisabeth Farbu ved Stavanger universitetssjukehus.

Også Universitetsbiblioteket ved Universitetet i Bergen er positive til avtalen som styrkjer det regionale samarbeidet. 

– Universitetet i Bergen og Helse Vest har lenge samarbeidt om forsking, innovasjon og utdanning. At me no utvidar samarbeidet til å omfatta tilgang til faglitteratur, er heilt avgjerande og vil styrkja begge partane. Me ser fram til å utforska vidare kva for nokre nye moglegheiter som ligg i dette, seier bibliotekdirektør Maria-Carme Torras-Calvo.

Eit stort løft for kunnskapsutvikling og kvalitet

– Helse Vest og Universitetet i Bergen har også inngått ein samarbeidsavtale for å styrkja felles innsats innan forsking, undervisning og opplæring, ved å bruka den auka tilgangen til medisinske tidsskrift. Eit felles samarbeid og engasjement mellom helsetenesta og akademia gir eit stort løft for kunnskapsutvikling og kvalitet i helsetenesta, seier Bjørn Egil Vikse.

I tillegg vil Universitetet i Bergen, Universitetet i Stavanger og Høyskolen på Vestlandet halda fram med å leggja til rette for meir tradisjonelle bibliotektenester ved dei ulike lærestadene og helseføretaka i regionen.

Bilder

Elisabeth Farbu, viseadministrerande direktør og professor ved Stavanger universitetssjukehus
Elisabeth Farbu, viseadministrerande direktør og professor ved Stavanger universitetssjukehus
Last ned bilde
Bibliotekdirektør Maria-Carme Torras-Calvo
Bibliotekdirektør Maria-Carme Torras-Calvo
Last ned bilde

Om Helse Vest

Helse Vest RHF er eitt av fire regionale helseføretak i Noreg. Vi har det overordna ansvaret for spesialisthelsetenesta i Rogaland og Vestland fylke. I heile Helse Vest er det om lag 30 000 tilsette som jobbar for å gi best mogleg behandling og pleie til pasientane på Vestlandet. Helse Vest er direkte underlagt Helse- og omsorgsdepartementet. Vi eig dei fem helseføretaka i regionen, Helse Førde, Helse Bergen, Helse Fonna, Helse Stavanger og Sjukehusapoteka Vest, i tillegg til Helse Vest IKT AS.

Følg pressemeldinger fra Helse Vest RHF

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Helse Vest RHF på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Helse Vest RHF

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye