Mattilsynet

Fugleinfluensa påvist i et kommersielt fjørfehold i Rogaland

Del

Det ble 18. februar påvist høypatogen fugleinfluensa i et fjørfeanlegg i Lund kommune i Rogaland. Risiko for smitte til mennesker vurderes av Folkehelseinstituttet som svært lav. Generelt er det også minimal risiko for at menneske kan bli smittet via produkter som kjøtt, egg og fjær.

Kart over vernesonen (3 kilometer) og observasjonssonen (10 kilometer) der det er innført tiltak etter påvisning av fugleinfluensa i et fjørfeanlegg i Lund kommune i Rogaland.
Kart over vernesonen (3 kilometer) og observasjonssonen (10 kilometer) der det er innført tiltak etter påvisning av fugleinfluensa i et fjørfeanlegg i Lund kommune i Rogaland.

I anlegget avles foreldredyr til slaktekylling, og dyreholdet består av 18 000 fjørfe som holdes i to separate bygninger. Det er så langt bare påvist fugleinfluensa hos fjørfe i en av bygningene.

- For å hindre at smitten sprer seg, kommer Mattilsynet til å avlive alle fjørfe i bygningen hvor det er påvist smitte den 19. februar. I denne bygningen er det ca. 9000 fjørfe som er 13 uker gamle. Fjørfe i den andre bygningen er båndlagt og disse vil bli prøvetatt så fort som mulig, sier Inge Erlend Næsset, direktør for regelverk og kontroll i Mattilsynet.

Innført smittevernstiltak

- Fugleinfluensa fører som regel til alvorlig sykdom og død hos smittede fugler. Sykdommen er svært smittsom mellom fugler.

I tillegg til å båndlegge det aktuelle dyreholdet, har Mattilsynet innført strenge tiltak og restriksjoner for alle som har fugler i det aktuelle området. Disse tiltakene er innført for å hindre videre smitte.

- Alle som driver med fjørfe og alle som har fugler i fangenskap i dette området må nå sette seg grundig inn i hvilke regler som gjelder. Nye tiltak kan komme på kort varsel, sier Næsset.

Det er opprettet en vernesone (3-kilometerssone) og en observasjonssone (10-kilometerssone). Sonene omfatter Lund kommune og deler av Egersund kommune. E39 går gjennom begge sonene.

I sonene er det blant annet forbudt å flytte fugler og egg. Alle tamme fugler og rugeegg må holdes innendørs, ev. ute under tett tak med skjerming på sidene og alle som har fugler må iverksette smitteverntiltak for å hindre at smitten spres.

Mattilsynet vil oppdatere veiledning på våre nettsider til alle som driver med fjørfe og alle som har fugler i fangenskap i dette området.

- Fjørfeprodusenter og andre som har fugler i fangenskap må også straks ta kontakt med Mattilsynet dersom de har mistanke om fugleinfluensa, sier Næsset.

Mattilsynet samarbeider med Veterinærinstituttet, Folkehelseinstituttet, Landsbruksdirektoratet, Statsforvalter og kommunene i området, en samlet næring, privatpraktiserende veterinærer og en rekke andre aktører.

- Vi vurderer fortløpende hvilke tiltak som er nødvendig for å hindre smittespredning, avslutter Næsset.

Les mer: Fugleinfluensa | Mattilsynet

Kontakter

Andre henvendelser: Mattilsynets sentralbord

Vintertid: 09:00-11:00 og 12:00-15:00
Sommertid: 09:00-11:00 og 12:00-14:30 (15. mai til 15. september)

Tel:22 40 00 00postmottak@mattilsynet.no

Mediehenvendelser: Mattilsynets pressevakt (kl. 08.00 - 22.00, ikke SMS. Etter arbeidstid og i helger besvares i utgangspunktet kun hastesaker.)

Tel:469 12 910pressevakt@mattilsynet.no

Om oss

Mattilsynet er eit statleg, landsdekkjande forvaltingsorgan som er med på å sikre forbrukarane trygg mat og trygt drikkevatn. Vi skal fremje folke-, plante- , fiske- og dyrehelse, miljøvennleg produksjon og etisk forsvarleg hald av fisk og dyr. Mattilsynet har også oppgåver i høve til kosmetikk og legemiddel og fører tilsyn med dyrehelsepersonell.

Mattilsynet sine roller er å utarbeide framlegg til, forvalte og rettleie om regelverk, føre eit risikobasert tilsyn, formidle informasjon og kunnskap og ha beredskap. Mattilsynet skal gi faglege råd til Landbruks- og matdepartementet, Nærings-og fiskeridepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet.

Følg pressemeldinger fra Mattilsynet

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Mattilsynet på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Mattilsynet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye