SINTEF

Service på minirenseanlegg: Ordningen med personsertifisering i gang

Del

SINTEF Certification har nå utstedt de første personsertifikatene for servicepersonell for minirenseanlegg.

Her utføres prøvetaking i forbindelse med service på minirenseanlegg. Foto: Norsk Vann
Her utføres prøvetaking i forbindelse med service på minirenseanlegg. Foto: Norsk Vann

Kommunene er lokal forurensningsmyndighet og har ansvaret for å påse at spredte avløpsanlegg overholder utslippskravene. Men tilsyn har tidligere vist at en vesentlig andel minirenseanlegg ikke overholder gjeldende rensekrav.

Årsakene er flere. Blant annet er brukerfeil, underdimensjonering av anlegget og for sen slamtømming, men også mangelfull service viktige årsaker til at anleggene ikke fungerer som forutsatt. Det er derfor viktig at service på minirenseanlegg blir utført korrekt.

– En av årsakene til at mange anlegg ikke fungerer tilfredsstillende er manglende kompetanse i serviceleddet. Bransjen har over lengere tid jobbet for å bedre situasjonen, og nå som vi er i gang med en sertifiseringsordning, mener vi dette vil bidra til kompetanseheving, sier seniorforsker Willy Røstum Thelin i SINTEF.

Krav i forurensningsforskriften

Forurensingsforskriften stiller krav til at minirenseanlegg skal driftes og vedlikeholdes i henhold til skriftlig drifts- og vedlikeholdsavtale med leverandør eller annen fagkyndig virksomhet. Men i praksis har ikke kommunene hatt muligheten til å stille krav til kompetanse for servicepersonell i forbindelse med behandling av utslippssøknader. 

Derfor har SINTEF jobbet med å få på plass en personsertifiseringsordning for service på minirenseanlegg.

– En personsertifisering vil dokumentere at den som utfører service har relevant kompetanse, og at kompetansen vedlikeholdes og opprettholdes, forklarer sertifiseringsleder Anne-Jorunn Enstad i SINTEF.

De første sertifikatene utstedt

De første personsertifikatene for service på minirenseanlegg er nå ustedt av SINTEF Certification. Innehaverne har bestått eksamen på kurset «Service av minirenseanlegg – grunnlag for personsertifisering». Kurset er et samarbeid mellom NMBU, NIBIO og Norsk Vann, og gjennomføres på NMBU på Ås. Neste kurs er planlagt 11. og 12. april.  

I tillegg har sertifisert personell deltatt på produktspesifikk opplæring hos produsent/leverandør for de anleggstypene de er sertifisert for. Hvilke anleggstyper innehaveren av sertifikatet har fått opplæring i fremgår av sertifikatet til hver enkelt. Denne oversikten finnes også på sintefcertification.no.

Lang erfaring

SINTEF har lang erfaring innen produktdokumentasjon og sertifiseringsarbeid, og er akkreditert av Norsk Akkreditering for sertifisering av produkter i henhold til harmoniserte standarder og kravdokumenter underlagt Byggevareforordningen.

– Vi har også lang erfaring innen personsertifisering, og har utstedt personsertifikater for renholdskvalitet siden 2012. I 2023 startet vi med personsertifiseringsordninger innen to nye fagområder; service på minirenseanlegg og radontjenester, forteller Enstad.

Personsertifiseringsvirksomheten utføres og følges opp i samsvar med kravene i NS-EN ISO IEC 17024.

Kompetanse innen avløpsrensing

– FoU innen avløpsrensing har vært viktig for oss, og vi har både ledet og deltatt i en rekke forskningsprosjekter på området, deriblant prosjektet RECOVER med fokus på bærekraftige løsninger for ressursgjenvinning innen avløpsrensing, forteller Røstum Thelin.

SINTEF har utstedt Teknisk Godkjenning for minirenseanlegg siden 2011, og har siden etableringen av ordningen bidratt i ulike faglige fora for å styrke kunnskapen i markedet om minirenseanlegg som renseløsning i spredt avløp.

– Godkjenningsordningen har bidratt til å synliggjøre viktige betingelser for bruk av minirenseanlegg, blant annet slamlagringskapasitet og tømmebehov for de ulike anleggstypene i markedet, sier Røstum Thelin.

Fra 2024 stilles krav til at innehaver av TG eller dennes salgsrepresentant i det norske markedet skal ha et dokumentert kvalitetssystem for å kunne tilby servicetjenestene. Intensjonen er at dette vil bidra ytterligere til å heve kvaliteten på drift og vedlikehold av minirenseanlegg.

Les mer om kurset Service av minirenseanlegg – grunnlag for personsertifisering
Les mer om personsertifisering på sintefcertification.no

Kontakter

Bilder

Her utføres prøvetaking i forbindelse med service på minirenseanlegg. Foto: Norsk Vann
Her utføres prøvetaking i forbindelse med service på minirenseanlegg. Foto: Norsk Vann
Last ned bilde

Om oss

SINTEF er et av Europas største forskningsinstitutt, med flerfaglig spisskompetanse innenfor teknologi, naturvitenskap og samfunnsvitenskap. SINTEF er en uavhengig stiftelse som siden 1950 har skapt innovasjon gjennom utviklings- og forskningsoppdrag for næringsliv og offentlig sektor i inn- og utland. SINTEF har 2200 medarbeidere fra 80 nasjoner og en årlig omsetning på over fire milliarder kroner.

Visjon: Teknologi for et bedre samfunn
www.sintef.no

Følg pressemeldinger fra SINTEF

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra SINTEF på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra SINTEF

Høye investeringer i SINTEF i 2023, EU kompenserer for lave nasjonale utlysningsnivåer26.4.2024 12:37:06 CEST | Pressemelding

I en tid med stort behov for nye løsninger holder forskningsvirksomheten i SINTEF bare så vidt tritt med inflasjonen. SINTEF utførte forskning for 4,2 milliarder kroner i 2023, gjennom 6.371 prosjekter for 3.341 oppdragsgivere. Det ble investert 321 millioner kroner i laboratorier, vitenskapelig utstyr og forskningsbygg. Uttellingen i EUs programmer for forskning og innovasjon var svært god.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye