Eidsiva

Nedskriving av verdien på Trehørningen preger Eidsiva bioenergis driftsresultat

Del

Eidsiva Bioenergi leverte et driftsresultat på 49 millioner kroner i 2023, noe som utgjør en reduksjon på 198 millioner sammenlignet med året før. Dette til tross for stabil og god drift i selskapet. 

Trehørningen energisentral
Trehørningen energisentral

Nedgangen skyldes hovedsakelig lavere kraftpriser, økte brenselspriser samt en massiv økning i en avgift som ikke gir effekt.  

– En betydelig del av resultatet er knyttet til nedskrivingen av avfallsforbrenningsanlegget på Trehørningen som beløper seg på 95 millioner kroner, på grunn av økt forbrenningsavgift, uttaler Marit Storvik, direktør i Eidsiva Bioenergi. Storvik påpeker videre at avgiften har økt 85 % fra 2023 til 2024, og er varslet ytterligere økt mot 2030, noe som har endret forutsetningene for selskapets investeringer.

–Forbrenningsavgiften treffer feil. Det er riktig å avgiftsbelegge CO2-utslipp, men avgiften må føre til faktiske utslippskutt. Nå treffer den ikke aktørene som produserer avfall og den motiverer ikke for reduksjon av avfall. Avgiften må følge prinsippet om at «forurenser betaler» for å ha noen effekt, sier Storvik.

Reduserer muligheten til å nå klimamålene

Konsernsjef Henning Olsen uttrykker bekymring rundt de langsiktige konsekvensene av økende avgifter.

– Statnett og Elvia har varslet at tilgangen til elektrisitet inn til Østlandet er sterkt begrenset frem til 2035. Dette reduserer muligheten til å nå klimamålene gjennom å elektrifisere eksisterende industri. I tillegg vil det være begrensede muligheter for å tiltrekke seg ny industri til Østlandet de neste ti årene, sier Olsen.

Han understreker også at økt utbygging av fjernvarme kan bidra til å frigjøre kapasitet i nettet og gi et betydelig bidrag til videre elektrifisering av samfunnet. Olsen påpeker imidlertid at de varslede økningene i avgiften skaper stor usikkerhet rundt lønnsomheten av slike investeringer, og svekker lønnsomheten til avfallsforbrenningsanlegg.

Lys i enden av tunellen

Det er en direkte sammenheng mellom tilgang på fjernvarme og mulighetene for industriell vekst og grønn verdiskapning i landet vårt. Økt forbrenningsavgift er en reell trussel for både kraft og industri, og gir heller ingen reduksjon i CO2-utslipp. Men til tross for utfordringene ser Marit Storvik et mulig lys i enden av tunellen, da en samlet finanskomité har vedtatt et forslag om å utrede konsekvensene av avgiften. Dersom det vedtas av Stortinget i mars, kan det føre til endringer i 2025.

– Det er ikke et øyeblikk for tidlig, men gitt et positivt vedtak er det gode utsikter for Trehørningen og fremtidig utvikling av fjernvarme og industri i Norge, avslutter Storvik.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Avfall til forbrenning
Avfall til forbrenning
Last ned bilde
Marit Storvik, direktør i Eidisva Bioenergi
Marit Storvik, direktør i Eidisva Bioenergi
Last ned bilde
Henning Olsen, konsernsjef
Henning Olsen, konsernsjef
Last ned bilde

Om selskapet

Eidsiva Bioenergi drifter 16 fjernvarmeanlegg i Innlandet og Akershus. Selskapet har ansvar for hele verdikjeden fra kjøp av råstoff til leveranse til kunden. Eidsiva Bioenergi er Norges tredje største fjernvarmeleverandør og Norges største på varme basert på bioenergi.

Følg pressemeldinger fra Eidsiva

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Eidsiva på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Eidsiva

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye