Fagforbundet

Fagforbundet: Hele laget av arbeidsfolk må få økt kjøpekraft

Del

Tallene for lønnsutviklinga i fjor viser at vi i årets lønnsoppgjør må sikre at hele laget av arbeidstakere får økt kjøpekraft, og at de med minst får mest, sier Mette Nord.

Leder av Fagfrbundet Mette Nord ved oppstarten av KS-oppgjøret i 2023
Leder av Fagfrbundet Mette Nord ved oppstarten av KS-oppgjøret i 2023 Fagforbundet/Birgit Dannenberg

Hun peker på at tallene fra Teknisk beregningsutvalg viser at det var en svært høy prisstigning i fjor, og at mange opplevde redusert kjøpekraft på grunn av høye priser og renter. Samtidig mener lederen av Fagforbundet at det er noen positive sider ved tallene som ble lagt fram fredag.

– Vi er glade for at mange av våre medlemmer opprettholdt kjøpekrafta i fjor, og at våre medlemmer i kommunene og ved sykehusene faktisk fikk en liten økning i reallønna, sier forbundslederen.

Teknisk beregningsutvalg legger hvert år fram en beregning av pris- og lønnsnivå og lønnsvekst i forskjellige bransjer i Norge. Prisveksten i 2023 var på 5,5 prosent. Utvalget har kommet fram til at ansatte i kommunene hadde en beskjeden reallønnsøkning på 5,6 prosent, mens ansatte ved sykehusene endte på 5,8 prosent. Industriarbeidere fikk derimot mindre enn frontfagsramma og endte på 4,8 prosent.

De med minst må få mest

– At vi framforhandlet et resultat som ga økning i reallønna er særdeles viktig for vanlige arbeidsfolk. Gjennom flere år har de opplevd at lønningene ikke har holdt tritt med de økende prisene, sier lederen i Fagforbundet, Mette Nord.

Økte priser og renteoppgang preger hverdagen til Fagforbundets medlemmer og hele sju av ti svarte i en undersøkelse at de var bekymra for egen økonomi.

– Samtidig vet vi at prisstigningen på matvarer var spesielt høy i fjor. Dette rammer dem med lave lønninger hardest. Derfor er det viktig at vi prioriterer dem med lavest lønn i årets lønnsoppgjør, sier Nord.

– Fagforbundet krever at hele laget skal få økt kjøpekraft, og at de som har minst, må få mest, er forbundslederens tydelige beskjed før årets hovedforhandlinger.

Forbundet skal nå gå grundigere inn i tallene og se hvordan de ulike gruppene i både offentlig og privat sektor kom ut av fjorårets lønnsoppgjør. Det er viktig for å ivareta de som eventuelt kom dårligere ut på en god måte i årets forhandlinger.

Frontfagsmodellen fungerer

Fagforbundets leder mener tallene fra Teknisk beregningsutvalg viser at frontfagsmodellen virker slik at vi kan utjevne forskjeller.

–Før fjorårets oppgjør hadde kommunalt ansatte gjennom flere år hatt en dårligere lønnsutvikling enn ansatte i privat sektor. Derfor krevde LO og Fagforbundet at de kommunalt ansatte skulle prioriteres i fjor. Resultatet viser at vi har klart å rette opp i skjevheter i lønnsutviklingen, og at frontfagsmodellen tjener interessene til ansatte både i privat og offentlig sektor, sier hun.

Fagforbundet er bekymra over at arbeidstakernes andel av verdiskapingen i samfunnet har falt drastisk de seinere åra, fra i gjennomsnitt 83 prosent av verdiskapingen til 78 prosent.

– Lederlønninger har økt kraftig, og kapitaleierne fortsetter å ta en større del av overskuddet. Denne utviklinga må vi snu i årets lønnsoppgjør, avslutter Nord.

Fagforbundet er den største arbeidstakerorganisasjonen i Norge med over 400 000 medlemmer i både offentlig og privat sektor. Vi organiserer hele laget av ansatte på arbeidsplassene.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Leder av Fagfrbundet Mette Nord ved oppstarten av KS-oppgjøret i 2023
Leder av Fagfrbundet Mette Nord ved oppstarten av KS-oppgjøret i 2023
Last ned bilde

Om Fagforbundet

Fagforbundet er LOs største forbund, med over 400 000 medlemmer. Vår hovedoppgave er å sikre medlemmene gode og trygge lønns- og arbeidsvilkår. Som landets største arbeidstakerorganisasjon har vi også tyngde og politisk gjennomslagskraft til å styrke og videreutvikle velferdsstaten

Følg pressemeldinger fra Fagforbundet

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Fagforbundet på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Fagforbundet

Oljefondet investerer milliarder i våpenselskaper som selger våpen til Israel20.6.2024 07:09:38 CEST | Pressemelding

Ny rapport avslører at oljefondet er blant de største europeiske finansinstitusjonene som investerer i internasjonale våpenprodusenter som selger våpen til Israel. – Ved å selge våpen til Israel risikerer våpenprodusenter å legge til rette for pågående alvorlige brudd på internasjonal humanitær rett i Gaza, forbrytelser mot menneskeheten og uopprettelig skade på palestinernes rett til å bli beskyttet mot folkemord, sier Steinar Krogstad, LOs andre nestleder.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye