Høgskolen i Innlandet

Har signert samarbeidsavtale om utdanning av sykepleiere

Del

Høgskolen i Innlandet har nå inngått samarbeidsavtaler med Innlandet fylkeskommune og en rekke kommuner i Valdres, Hadeland og Nord- og Midt Gudbrandsdal.

To sykepleiere som jobber med en dukke.
De nye samarbeidsavtalene åpner for at flere kan studere sykepleie hos oss på deltid ved studiested Elverum. Illustrasjonsbilde. Høgskolen i Innlandet.

Med avtalene legges det til rette for en felles innsats lik at flere kan få muligheten til å studere sykepleie på deltid ved studiested Elverum.

Tematikken handler om at kommunene og HINN ser verdien av at innbyggere bosatt i Gudbrandsdalen, Valdres og Hadeland takket være fleksible løsninger får anledning til å ta sykepleieutdanning på deltid ved studiested Elverum.  

– HINN er opptatt av å sikre god rekruttering til våre sykepleieutdanninger og møte Innlandets behov for sykepleiere. Her har vi og samarbeidspartnerne våre felles interesser som synliggjøres gjennom disse avtalene, sier instituttleder ved Institutt for helse- og sykepleievitenskap, Mette Arnestad.

Høgskolen i Innlandet har signert tre tilnærmet identiske samarbeidsavtaler. Den ene med en rekke kommuner i Valdres (Vang, Vestre Slidre, Øystre Slidre, Etnedal, Nord Aurdal og Sør-Aurdal), samt en avtale med Hadeland (Gran, Jevnaker og Lunner) og Nord- og Midt-Gudbrandsdal (Lesja, Dovre, Vågå, Lom, Skjåk, Sel, Nord-Fron, Sør-Fron og Ringebu).

Formålet med avtalene er å sikre utdanning av sykepleiere med tilhørighet til kommunene. I avtalene forplikter HINN seg blant annet til å rekruttere til og markedsføre studiet sykepleie på deltid ved studiested Elverum som studentene skal gå på, samt alt relatert til opptak, undervisning og eksamen. Avtalene gjelder i første omgang frem til 2026, da partene vil vurdere behovet for en eventuell revidering.

– Kommunene skal bidra med rekruttering av studenter til studiet, samt praksisplasser i kommunene for studenter med tilhørighet til den respektive kommunen. Dette som et tiltak for å sikre høy gjennomføringsgrad hos studentene, sier Arnestad.  

Gjennomførte vellykket dialogmøte 

Samarbeidsavtalene kommer som et resultat av et dialogmøte om fremtidig samarbeid mellom partene i januar. Her presenterte HINN studiet bachelor i sykepleie - deltid og modellen studiet bygger på, som innebærer fysisk undervisning i Terningen Arena.

I tillegg ble møtedeltagerne orientert om hvordan praksisen er lagt opp og foreløpige planer relatert til deres regioner.  

– Det var et positivt møte der vi ble enige om å gå videre med samarbeidet. Siden har vi kartlagt og konkretisert hva som må inn i avtalene som nå er signert, sier Arnestad.  

HINN skal være en fleksibel utdanningsinstitusjon 

Det er ikke aktuelt å opprette nye studietilbud innen sykepleie ved HINN, men tanken er at fleksible løsninger kan åpne for at potensielle studenter ute i distriktene i Innlandet kan ta sykepleieutdanning på deltid ved Terningen Arena. 

– HINN skal være en foregangsinstitusjon på fleksible tilbud, så dette er i tråd med vår profil. Samtidig er det viktig at vi opprettholder høy kvalitet på studiet ved å sørge for at de fleksible løsningene ikke går på bekostning av studiets kvalitet, sier Arnestad.  

Samarbeidet er i tråd med HINNs styringsdokumenter fra Kunnskapsdepartementet, der det ligger en forventning i at universiteter og høyskoler viderefører samarbeid med fylkeskommunene for å styrke desentraliserte tilbud og møter regionale kompetansebehov.

– Dette er et prisverdig initiativ fra kommunene og et eksempel på at regionale partnere har et felles mål som de sammen ønsker å løse. Både høgskolen, fylkeskommunen og disse kommunene har et sterkt ønske om at studentene gjennomfører studiene sine og styrker helsetilbudene der folk bor i de respektive kommunene, sier prorektor samfunnskontakt, Ine Wigernæs.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Prorektor samfunnskontakt, Ine Wigernæs
Prorektor samfunnskontakt, Ine Wigernæs
Last ned bilde
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye