Eidsiva

Godt Eidsiva-resultat i 2023

Del

Eidsiva-konsernet leverte et resultat etter skatt på 3,7 milliarder i 2023.

Henning Olsen, konsernsjef i Eidsiva
Henning Olsen, konsernsjef i Eidsiva

Eidsiva leverte gode økonomiske resultater i 2023. Både når du ser på det regnskapsmessige- og det underliggende resultatet. Skadestatistikken har aldri vært bedre for virksomheten vår, og i tillegg har våre leveranser innenfor strøm, fibernett og varme vært veldig stabile og gode, sier konsernsjef Henning Olsen.

Eidsivas driftsinntekter i 2023 ble 9,6 milliarder kroner (11,1 milliarder). Eidsiva leverte et resultat etter skatt på 3,7 milliarder i 2023 (2,1 milliarder). Resultatforbedringen skyldes reduserte kraftpriser som gir verdistigning på finansielle kraftkontrakter sammen med høyere produksjon i Hafslund Eco Vannkraft. Lavere nettapskostnader og lavere kostnader til overliggende nett øker resultatet i Elvia.

Underliggende resultat etter skatt endte på 2,4 milliarder kroner (2,7 milliarder). Nedgangen skyldes i all hovedsak reduserte kraftpriser og nedskrivning i Eidsiva Bioenergi.

Den varslede økningen i CO2-avgiften medfører nedskriving av verdien på Trehørningen

Elvia leverte et underliggende driftsresultat i 2023 1,9 milliarder kroner. Det er på samme nivå som i 2022. Bredbåndsvirksomheten leverte et driftsresultat på 123 millioner kroner, som er 12 millioner svakere enn i 2022.

Eidsiva Bioenergi leverte et driftsresultat på 49 millioner kroner i 2023. Det er 198 millioner svakere enn i 2022. Resultatet påvirkes av en nedskrivning av anlegget på Trehørningen på 95 millioner kroner som følge av den varslede økningen i forbrenningsavgiften frem mot 2030. CO2-avgiften på forbrenning av avfall har økt fra 238 kroner i 2023 til 882 kroner pr. tonn CO2 i 2024.

Den varslede økningen i CO2-avgiften svekker lønnsomheten til avfallsforbrenningsanlegg.
- Statnett og Elvia har varslet at tilgangen til elektrisitet inn til Østlandet er sterkt begrenset frem til 2035. Dette reduserer muligheten til å nå klimamålene gjennom å elektrifisere eksisterende industri. I tillegg vil det være begrensede muligheter for å tiltrekke seg ny industri til Østlandet de neste ti årene. Økt utbygging av fjernvarme vil frigjøre plass i nettet, og kunne gi betydelig bidrag til videre elektrifisering av samfunnet. Dessverre fører de varslede endringene til stor usikkerhet knyttet til lønnsomheten av videre utbygging, sier Olsen.


Satsing på datasenter

Eidsiva gjennomførte i desember oppkjøp av et 6 MW stort datasenteret på Gjøvik. Med oppkjøpet har Eidsiva en klar ambisjon om å bidra til å bygge en viktig del av den samfunnskritiske infrastrukturen for digitaliseringen av landet. - Dette er en naturlig videreføring av Eidsivas kjernevirksomhet, som er å utvikle og drifte samfunnskritisk infrastruktur. I en tid med økt geopolitisk usikkerhet ser vi at det er et økende behov for nasjonalt eierskap innenfor samfunnskritiske digitale tjenester, og vi i Eidsiva mener et datasenter med 100 prosent nasjonalt offentlig eierskap er en viktig byggestein i den digitale grunnmuren for Norge, sier Olsen.


Store investeringer i nettet
Eidsiva har i 2023 investert for 2,9 milliarder kroner. Elvia står for hoveddelen av investeringene, med 2,1 milliarder investert i nettinfrastruktur.
- Vi ser en stor etterspørsel fra eksisterende og ny industri, drevet av grønn omstilling. Elvia investerer betydelig i nettet for å møte den økte etterspørselen. I tillegg jobber vi systematisk med å øke effekten i eksisterende nett, med en ambisjon om å øke kapasiteten med 20 prosent i løpet av fire år, sier Olsen.
I bredbåndsvirksomheten er det investert 582 millioner kroner, hovedsakelig i videre utbygging av fiber i Innlandet og gjennom kjøp av datasenter. I bioenergi er det investert 145 millioner kroner, hovedsakelig i nye anlegg.


Styret foreslår et utbytte på 2,161 milliarder kroner basert på foreløpig regnskap for 2023. Dette vil gi et utbytte etter fjerde kvartal på 548 millioner kroner.

Kontakter

Om Eidsiva

Eidsiva er Norges største regionale energi- og telekomkonsern, med virksomhet i Innlandet, Oslo og Akershus. Selskapet eies av Hafslund Eco AS, Innlandet Energi Holding AS og Åmot kommune. Eidsiva-konsernet leverer samfunnskritisk infrastruktur som strøm, telekommunikasjon og varme, og har totalt 1 253 medarbeidere innen nett, bredbånd og bioenergi.

Følg pressemeldinger fra Eidsiva

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Eidsiva på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Eidsiva

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye