Nord-studentene er mer fornøyd

Del

Studentene ved Nord universitet er mer fornøyd med studiekvaliteten og har en bedre studiehverdag enn for ett år siden.

Universitetsbygg i vinterdrakt med blå himmel
Nord universitet, campus Bodø Foto: Nord universitet Nord universitet

1232 studenter ved Nord universitet har svart på Studiebarometerets undersøkelse om hvordan de opplevde studiekvaliteten i 2023.

– Studiebarometeret er svært viktig for oss. Vi får tilbakemelding fra studentene på viktige områder slik at vi kan styrke kvaliteten i utdanningene våre. Undersøkelsen viser at vi har jevn eller bedret tilbakemelding på alle hovedområder sammenlignet med for ett år siden. Studentenes totalvurdering av studieprogrammet sitt viser også positiv utvikling. Dette er gledelige resultater, sier prorektor for utdanning Levi Gårseth-Nesbakk.

Rekordhøy svarprosent inspirerer
56 prosent av studentene svarte på undersøkelsen i 2023, en tydelig økning fra 52 prosent i 2022. Det nasjonale tallet er til sammenligning 40 prosent. En høy svarprosent er med på å sikre stor grad av representativitet.

– Vi har jobbet systematisk over flere år for å sikre oss at flest mulig svarer på undersøkelsen.
Det er inspirerende for oss å oppleve at studentene prioriterer å svare på Studiebarometeret, og vi takker alle som har svart. Den høye svarprosenten gir oss godt grunnlag for å ta arbeidet videre, også med forbedringer på det enkelte studieprogram, sier prorektor Gårseth-Nesbakk.

Godt faglig og sosialt miljø
Studiebarometeret inneholder også spørsmål om det faglige og sosiale miljøet på utdanningsprogrammet, et område der Nord universitet tradisjonelt har hatt god score. Her ser vi en styrking fra 2022 til 2023. 

Rebekka Wangberg tar lektorutdanning i kroppsøving og idrettsfag og trives godt.

– Studenter jeg snakker med som studerer i store byer, som for eksempel Trondheim, forteller om veldig store kull og forelesninger i store auditorium. Her er forholdene mindre og langt mer oversiktlige. Det er masse aktiviteter, og vi har det så gøy sammen. 

– I tillegg er den faglige kvaliteten høy. Alle faglærerne våre har et engasjement og en glede som smitter over på oss studenter. De bryr seg på ekte om både deg og klassemiljøet. I tillegg er de veldig faglig flinke, og har selv både forsket og gitt ut egne fagbøker. Da føler man jo at man må følge med litt ekstra, sier Wangberg.


Solid arbeid har gitt resultater
Helsefagutdanningene er et godt eksempel på at god innsats over tid gir resultater. Tallene fra 2023 viser godt fornøyde studenter ved de helsefaglige utdanningene.

– Det har blitt jobbet godt og systematisk ved helsefagutdanningene. De har gått målrettet inn og gjort helt konkrete forbedringer, blant annet knyttet til studentenes praksis i arbeidslivet. For oss alle ved universitetet er de flotte resultatene en virkelig god motivasjon, sier Levi Gårseth-Nesbakk.

Om Studiebarometeret

Studiebarometeret er en nasjonal spørreundersøkelse om studentenes opplevde studiekvalitet.
Studiebarometeret er initiert av Kunnskapsdepartementet og utføres av NOKUT, Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen.

Deltakerne i undersøkelsen var studenter på andreåret ved bachelor- og masterprogram, samt studenter på femte studieår i integrerte masterprogram.

Spørsmålene i undersøkelsen er gruppert i følgende hovedområder:
Undervisning
Tilbakemelding og veiledning
Faglig og sosialt miljø
Organisering
Vurderingsformer
Eget engasjement
Tilknytning til arbeidslivet

I Studiebarometeret får studentene et eget spørsmål der de blir bedt om å gi en overordnet vurdering av studieprogrammet de går på. Her blir studentene bedt om å gi en score fra 1 til 5, der 5 er best. Studiebarometeret viser en god fremgang for Nord universitet – fra 3,7 i 2022 til 3,9 i 2023.

Nøkkelord

Kontakter

Levi Gårseth-NesbakkProrektor for utdanningNord universitet

Er tilgjengelig for ytterligere kommentarer i saken.

Tel:75 51 76 95Tel:971 06 164

Bilder

Ung kvinne foran universitetsbygg
Rebekka Wangberg (22) er student ved Nord universitet, og er en av dem som nylig deltok i Studiebarometeret.
Last ned bilde
Universitetsbygg i vinterdrakt med blå himmel
Nord universitet, campus Bodø
Last ned bilde

Lenker

Følg pressemeldinger fra Nord universitet

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Nord universitet på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Nord universitet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye