Enova

76,7 millioner fra Enova til elektrifisering av fartøyer

Del

Enova tildeler i alt 76,7 millioner kroner i støtte til elektrifisering av sju nye fartøyer gjennom støtteprogrammet «Elektrifisering av sjøtransport». Blant støttemottakerne er det turistfartøy, fôrfartøy, en selvlosser og flere bulkskip.

Illustrasjon som viser nybygget som Rødne planlegger sammen med Brødrene Aa.
Illustrasjon som viser nybygget som Rødne planlegger sammen med Brødrene Aa. Illustrasjon: Brødrene Aa AS

–Vi ønsker en raskere innfasing av nullutslippsteknologi i maritim transport. Det gjelder særlige innovative elektrifiseringskonsepter av fartøy og teknologier for bruk av hydrogenbaserte energibærere. Enova støtter dem som går foran, og vi vil øke og framskynde utvikling og bruk av ny og innovativ teknologi som muliggjør utslippsfri maritim transport, sier Rune Holmen, leder maritim transport i Enova.

Støttetilbudet «Elektrifisering av sjøtransport» skal bidra til at kommersiell bruk av batterier om bord på skip skjer hurtigere og i et økt omfang enn de ellers ville blitt, samt bidra til markedsopptak av batteriløsninger i alle fartøysegment. Programmet skal også bidra til utvikling og demonstrasjon av teknologi som gir økt hybridiseringsgrad eller større bruksområder for batteri.

Programmet hadde tre utlysningsfrister i 2023, og tildelingen nå i februar 2024 skjer etter den siste av disse fristene.

Støttemottakerne


Batterihybridisering og energieffektivisering av fôrfartøy, Eidsvaag AS – 23,2 mill. kroner

Eidsvaag AS opererer skip som transporterer fiskefôr fra fabrikker ut til oppdrettsanlegg langs norskekysten. Støtten vil gå til bygging av to nye fôrfartøy som er spesialdesignet for formålet. Med en batterihybridløsning, andre energieffektiviserende tiltak som optimalisert varmegjenvinningssystem med CO2-varmepumpe, samt elektrisk gravemaskin - kan fartøyet redusere klimagassutslipp i drift og på sikt opereres med nullutslipp i perioder.

Elektrifisering av MS Sandtroll, Roslagen Shipping – 11 mill. kroner

Roslagen Shipping AS skal gjøre oppgraderinger og levetidsforlengelse av et spesialfartøy for sandpumping/mudring. Hovedmotor skal skiftes ut, og det skal installeres et elektrisk fremdriftsystsem med batterier, landtilkobling for lading og nye hjelpegeneratorer. Det er forventet at denne oppgraderingen vil gjøre det mulig å operere skipet i 10-15 nye år.

Hybridifisering av turistfartøy, Rødne Trafikk AS – 7,3 mill. kroner

Rødne Trafikk AS ønsker å bygge en hybrid båt for operasjon og drift fra Bergen til Mostraumen. Dette er en turistrute Rødne har driftet i ti år. Båten skal være en katamaran bygget i karbonfiber, og skal designes og bygges ved et verft i Vestland. Rødne hadde et ønske om å bygge et helelektrisk fartøy for Mostraumen, men ser at det er krevende å få tilgang til tilstrekkelig likestrømslading til å kunne gå helelektrisk hele turen, og installerer derfor i første omgang en batteripakke med kapasitet dimensjonert etter tilgjengelig strøm på kai. Fartøyet klargjøres for større batteripakke som installeres så snart tilstrekkelig lading er tilgjengelig.

Ny teknologi for tre frakteskip (Cabu III), Klaveness Combination Carriers – tre skip á 11,7 mill. kroner

Rederiet Klaveness Combination Carriers (KCC) har gjennom sitt datterselskap KCC Shipowning AS intensjon om å installere såkalte «suction sail» i kombinasjon med batteripakke i tre nye identiske CABU kombinasjonsskip som skal bygges. Skipene frakter tanklaster inn og tørrlaster ut av Australia og oppnår gjennom dette svært høy utnyttelse av skipene.

Ny støtteordning planlegges


Denne tildelingsrunden var den nest siste innenfor dagens kriterier for «Elektrifisering av sjøtransport».

Enova jobber for tiden med nye støtteprogrammer for elektrifisering i maritim sektor.

En ny støtteordning planlegges for batteri i nullutslippsskip, og Enova vil komme tilbake med mer informasjon om få uker.

Nøkkelord

Kontakter

Om oss

Livskraftig forandring

Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet. Omstillingen krever at vi kutter utslipp av klimagasser, bidrar til teknologiutvikling og innovasjon og skaper nye verdier. Derfor jobber Enova for at ny energi- og klimateknologi blir utviklet og tatt i bruk i markedet.

Enova SF er lokalisert i Trondheim og har omkring 100 medarbeidere. Selskapet eies av Klima- og miljødepartementet, og finansieres via Klima- og energifondet og et lite kostnadspåslag på strømregningen.

Følg pressemeldinger fra Enova

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Enova på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Enova

200 millioner Enova-kroner til banebrytende prosjekter som kan fremskynde karbonfangst som klimaløsning – 80,9 millioner til bergensområdet18.3.2024 09:00:00 CET | Pressemelding

- Forstudiene som nå får støtte har et potensial for utslippskutt som tilsvarer det dobbelte av Oslos totale CO2-utslipp hvert år. Vi har med andre ord god tro på at tildelingene vil øke farten på den nødvendige utviklingen av karbonfangst i Norge. Ikke minst vil prosjektene bidra til å utvikle markedet og verdikjeden for karbonfangst frem mot 2030, sier administrerende direktør i Enova Nils Kristian Nakstad.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye