Samferdselsdepartementet

Kommuner i Akershus, Buskerud og Østfold får 4,63 millioner kroner til tryggere skoleveier og nærmiljøer

Del

– Vi vil at flere barn skal sykle eller gå til skolen og fritidsaktiviteter, i stedet for å bli kjørt med bil. For at det skal være mulig, trenger de trygge skoleveier og nærmiljøer. Det vil disse ni prosjektene i Viken bidra til, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Foto: Kristin Bentdal Larsen, Samferdselsdepartementet

Regjeringen har til sammen gitt 23,6 millioner kroner til 64 ulike tiltak til kommuner over hele landet. Tiltakene skal gjøre barn og unges skoleveier og nærmiljøer tryggere.

I Viken ble det til sammen delt ut 4,63 millioner kroner til totalt ni prosjekter:

Fylke

Kommune

Tiltak

Innstilt

Viken

Asker

Fortau, gangfelt og grøntrabatt - Bølstadveien

190 000

Asker

Sykkel/sparkesykkelstativer på 10 skoler/ ungdomsklubber

200 000

Bærum

Tilrettelegging av skolevei til Haslum barneskole

1 000 000

Drammen

Sikring av kryssingspunkt ved Åsen skole og idrettsanlegg

380 000

Fredrikstad

Hente-/bringesone Hauge skole

600 000

Lillestrøm

Magnus gate: kryssoppstramming for å etablere landingsareal ved opphøyd gangfelt

620 000

Lillestrøm

Korshagen: Fortau-tiltak ved Åsenhagen skole

1 300 000

Nesbyen

Sykkelparkering til barne- og ungdomsskolen

140 000

Ringerike

Valhallveien GS-vei belysning

200 000

 

Sum innstilt Viken

 

4 630 000

 – Pilene peker dessverre feil vei når det gjelder antall omkomne barn i trafikken. I fjor mistet vi sju barn under 16 år i trafikkulykker på norske veier. Til sammenligning omkom to barn året før, mens det i 2019 ikke omkom noen barn i trafikken. Dette viser at disse prosjektene er viktige og at vi fortsatt må prioritere trafikksikkerhetsarbeidet, sier samferdselsministeren.

Om ordningen:

Tilskuddsordningen er en del av Barnas transportplan i Nasjonal transportplan 2022–2033. Tilskuddene til tryggere skoleveier og nærmiljøer støtter opp under målet om at flere barn skal sykle eller gå til skolen. I statsbudsjettet for 2024 ble det bevilget 23,6 millioner kroner til ordningen, og det er Statens vegvesen som har ansvaret for fordelingen av midlene.

Formålet med ordningen er at trafikksikkerheten for barn og unge skal bli bedre gjennom å inspirere til lokalt arbeid for tryggere skoleveier og nærmiljøer. Ordningen bidrar blant annet til å etablere Hjertesoner, det vil si mest mulig bilfrie soner, rundt skoler.

Nærmere informasjon om tilskuddsordningen, søknadsprosess og kriterier finnes på Statens vegvesens nettsider. Tilskudd til tryggere skoleveier og nærmiljø | Statens vegvesen

Om oss

Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for rammevilkår for postvirksomheten, for luftfarts-, vei- og jernbanesektoren og for riksveiferjene.

Følg pressemeldinger fra Samferdselsdepartementet

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Samferdselsdepartementet på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Samferdselsdepartementet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye