Samferdselsdepartementet

Kommuner i Agder får 1,37 millioner kroner til tryggere skoleveier og nærmiljøer

Del

– Vi vil at flere barn skal sykle eller gå til skolen og fritidsaktiviteter, i stedet for å bli kjørt med bil. For at det skal være mulig, trenger de trygge skoleveier og nærmiljøer. Det vil disse fem prosjektene i Agder bidra til, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Foto: Kristin Bentdal Larsen, Samferdselsdepartementet

Regjeringen har til sammen gitt 23,6 millioner kroner til 64 ulike tiltak til kommuner over hele landet. Tiltakene skal gjøre barn og unges skoleveier og nærmiljøer tryggere.

I Agder ble det til sammen delt ut 1,37 millioner kroner til totalt fem prosjekter:

Fylke

Kommune

Tiltak

Innstilt

Agder

Bykle

Skisenterveien bru – nedsenket fortauskant/trygging krysningspunkt Skulevegen Hovden sentrum

120 000

Lindesnes

Sykkelparkering Furulunden skole

500 000

Vegårshei

Sagaveien broene (forhøyet rekkverk), utbedring snarvei

150 000

Vennesla

Droppsone/TS tiltak ved Moseidmoen skole, oppstramming av kryss og bedre tilrettelegging for myke trafikanter

500 000

Vennesla

Strekningsbelysning og intensiv belysning av gangfelt Myrvegen ved Skarpengland skole

100 000

 

Sum innstilt Agder

1 370 000

 – Pilene peker dessverre feil vei når det gjelder antall omkomne barn i trafikken. I fjor mistet vi sju barn under 16 år i trafikkulykker på norske veier. Til sammenligning omkom to barn året før, mens det i 2019 ikke omkom noen barn i trafikken. Dette viser at disse prosjektene er viktige og at vi fortsatt må prioritere trafikksikkerhetsarbeidet, sier samferdselsministeren.

Om ordningen:

Tilskuddsordningen er en del av Barnas transportplan i Nasjonal transportplan 2022–2033. Tilskuddene til tryggere skoleveier og nærmiljøer støtter opp under målet om at flere barn skal sykle eller gå til skolen. I statsbudsjettet for 2024 ble det bevilget 23,6 millioner kroner til ordningen, og det er Statens vegvesen som har ansvaret for fordelingen av midlene.

Formålet med ordningen er at trafikksikkerheten for barn og unge skal bli bedre gjennom å inspirere til lokalt arbeid for tryggere skoleveier og nærmiljøer. Ordningen bidrar blant annet til å etablere Hjertesoner, det vil si mest mulig bilfrie soner, rundt skoler.

Nærmere informasjon om tilskuddsordningen, søknadsprosess og kriterier finnes på Statens vegvesens nettsider. Tilskudd til tryggere skoleveier og nærmiljø | Statens vegvesen

Om oss

Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for rammevilkår for postvirksomheten, for luftfarts-, vei- og jernbanesektoren og for riksveiferjene.

Følg pressemeldinger fra Samferdselsdepartementet

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Samferdselsdepartementet på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Samferdselsdepartementet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye