Helse Midt-Norge RHF

Førstegangstildeling midler psykisk helsevern og TSB

Del

Fire prosjekt har etter første utlysning fått midler til å sikre kritisk kompetanse i psykisk helsevern (PH) og tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelbehandling (TSB) i Helse Midt-Norge.

Illustrasjonsfoto
Illustrasjonsfoto Colourbox

Ni prosjekt fra helseforetakene i Midt-Norge søkte om midler og fire prosjekter tildeles midler i første tildelingsrunde. De øvrige fem blir med til andre søknadsrunde i midten av april. 

Stort potensiale

Prosjektene som får tildeling i den første runden, har svart ut søkekriteriene på en svært god måte og har potensiale for å kunne dele kunnskap, løsninger og erfaringer med andre områder i helsetjenesten.Til sammen møter de utfordringsområder knyttet til kompetanse og bemanning innen både fagområdene psykisk helsevern for barn og unge, psykisk helsevern for voksne og tverrfaglig spesialisert rusbehandling.

De prioriterte pasientgruppene barn og unge og mennesker med alvorlig psykisk lidelse er særlig vektlagt i tildelingen.

Prosjektene som får førstegangstildeling omhandler: 

  • Kompetanseheving for ansatte i psykisk helsevern for barn og unge 
  • Oppgavedeling og riktig bruk av kompetanse i forløpet til pasienter underlagt tvungent psykisk helsevern uten døgnopphold (TUD)  
  • Riktig person til riktig oppgave til riktig tid i TSB i Midt-Norge  
  • Digitalisering for å sikre kritisk kompetanse i psykisk helsevern og TSB 

Samarbeidsprosjekter

Alle prosjektene i første tildelingsrunde har god forankring i regional nettverksstruktur og bygger på samarbeid mellom alle helseforetakene. Innen TSB deltar også de private tjenesteleverandørene i nettverksarbeidet. 

Alle som har søkt om midler vil kontaktes i løpet av de nærmeste dagene, både de som får tildeling nå, og de som blir med i ny vurdering i midten av april. De som ikke har fått tildeling nå vil få tilbakemelding om anbefalte punkter for videreutvikling av sitt prosjekt.

Ny utlysning

Neste utlysning av midler for å sikre kritisk kompetanse innen psykisk helsevern og TSB vil ha søknadsfrist 15. april.  

Imøtekommer behovet

Det har i lengre tid vært ønsket å styrke tilgangen til psykisk helsehjelp og TSB. Helse Midt-Norge RHF erfarer at mangel på tid og ressurser hos kritisk kompetanse i tjenestene utfordrer mulighetene helseforetakene har til å håndtere tjenestebehovet til stadig flere pasienter.  

For å møte den økende etterspørselen besluttet styret i Helse Midt-Norge RHF i september 2023 å tildele 100 millioner kroner til prosjekter som vil sikre kritisk kompetanse innen psykisk helsevern og TSB i perioden 2024-2026.  

Vil øke tilgangen

Målet med prosjektene skal være å utvikle nye måter å fordele oppgaver og disponere kompetanse på slik at en kan øke tilgangen til spesialister, videreutvikle kompetanse og løse den samlede oppgavemengden på bedre måter innen psykisk helsevern og TSB i Helse Midt-Norge. 

Nøkkelord

Kontakter

Medievakt Helse Midt-Norge RHFMedievaktKommunikasjonsavdelingen

Medievakta hos Helse Midt-Norge RHF tar seg av alle henvendelser fra media.

Tel:46886618info@helse-midt.no

Lenker

Helse Midt-Norge RHF

Vi sørger for og setter retning for utviklingen av spesialisthelsetjenesten i vår region.

Følg pressemeldinger fra Helse Midt-Norge RHF

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Helse Midt-Norge RHF på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Helse Midt-Norge RHF

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye