Kilden kjønnsforskning.no

Ny forskning viser at relasjoner på tvers av etniske grupper gjør oss mer tolerante

Del

Blir vi mer eller mindre tolerante av å omgås mennesker med annen etnisk bakgrunn og annerledes livssyn? Mer, ifølge doktoravhandlingen til Erika Braanen Sterri.

Erika Braanen Sterri
Erika Braanen Sterri Foto: FAFO

Skrevet av: Susanne Dietrichson/Kilden kjønnsforskning.no

– Jeg er opptatt av ulikheter i stort, forteller Erika Braanen Sterri, som har skrevet doktoravhandling om ungdom og integrering.

Hun fant at relasjoner på tvers av etniske grupper gjorde skoleungdommer mer positive til personer med annen bakgrunn enn dem selv.

– Holdninger er vanskelige å få tak på: hva er holdninger og hva er det som påvirker dem? 

Dette er spørsmål hun ønsket å utforske nærmere.

Hvordan påvirkes holdninger?

Sterri er sosiolog og forsker ved Fafo, og har skrevet doktoravhandling om ungdommer i Oslo og Akershus’ holdninger til seksuelle minoriteter og religiøse grupper.

– I avhandlingen har jeg særlig sett på hvordan og i hvilken grad sosial eksponering kan bidra til å påvirke ungdommers holdninger. 

I litteraturen på området er det særlig to tilnærminger som dominerer, forklarer Sterri.

– Det dreier seg i hovedsak om to motstridende syn som er relevante for å forstå hvordan størrelsen på en bestemt gruppe vil kunne påvirke denne gruppens holdninger, utdyper hun.

– Den ene går ut på at flere muligheter for kontakt på tvers av grupper vil bidra til positive holdninger. Det fremmer kunnskap, korrigerer stereotypier og reduserer usikkerhet. Det andre synet hevder at majoritetsmedlemmer vil føle seg mer utsatt i sammenhenger hvor de omgås en større minoritetsgruppe. Dette forventes å lede til mer usikkerhet og resultere i negative holdninger til denne gruppa. 

Forskere som forfekter det siste synet mener at jo større gruppen av minoritetselever blir, for eksempel andelen muslimer på en skole, jo mer negative blir holdningene til denne gruppen blant majoritetselevene, forklarer Sterri. 

– Andre forskere mener det motsatte. Altså at jo mer du omgås personer med en annen tro eller kulturell bakgrunn, jo mer kunnskap får du om dem, og dermed mindre fordommer, sier hun. 

Sterri benytter data fra en omfattende spørreundersøkelse i 2016 som 7000 ungdommer i førsteåret på videregående i Oslo og Akershus svarte på. Hun har også tatt høyde for sosioøkonomiske faktorer. 

– Jeg har særlig vært interessert i hva den sosiale eksponeringen ungdommer blir utsatt for gjennom skolen gjør med holdningene deres, forklarer Sterri.

– Selv fant jeg at på skoler hvor muslimer utgjør en større andel av elevgruppa, har majoritetsnorske ungdom mer positive holdninger til muslimer. Dette tyder på at jo mer du blir eksponert for en minoritetsgruppe jo færre fordommer får du.

Les hele artikkelen i Kildens nyhetsmagasin.

Nøkkelord

Følg pressemeldinger fra Kilden kjønnsforskning.no

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Kilden kjønnsforskning.no på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Kilden kjønnsforskning.no

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye