Polaris Media

Resultatnedgang for Polaris Media i fjerde kvartal – men fortsatt digital vekst

Del

Effektivisering og fortsatt digital vekst bidro til å dempe resultatnedgangen, men Polaris Media gikk ut av fjerde kvartal med et svakere resultat enn året før.

Polaris Media rapporterer en EBITDA før engangseffekter på MNOK 57 i fjerde kvartal 2023. Resultatet er MNOK 19 (-25%) svakere enn i samme periode i 2022. EBITDA for hele 2023 endte på MNOK 237 før engangseffekter. Dette er MNOK 96 (-29%) lavere enn resultatet i 2022.

Veksten i konsernets digitale inntekter fortsatte i fjerde kvartal. I et krevende marked endte de 12% høyere enn samme periode året før.

Sterk vekst i digitale brukerinntekter

Polaris Medias brukerinntekter økte med 2% i kvartalet. Veksten på 23% i digitale abonnementsinntekter kompenserte for nedgangen i papirbaserte inntekter. I løpet av året økte antall digitale abonnement med 19% til 392 000. Totalt antall abonnement ved utgangen av året var 623 000, som er 2% høyere enn ved utgangen av 2022.

—Vi har lyktes godt med de digitale brukerinntektene. Den digitale transformasjonen i mediehusene har skutt ytterligere fart i året som har gått. Det er gledelig å se at veksten i digitale abonnement gjør at vi også har vekst i den samlede abonnementsmassen, til tross for stort frafall på papir, sier konsernsjef Per Axel Koch.

—Antall digitale abonnement er nå 392 000 og utgjør 63% av konsernets samlede abonnementsmasse. Vi er også fornøyde med at mange av våre mediehus gjør det svært godt på offisielle bransjemålinger av lesertall digitalt. Vi har med dette et solid fundament for ytterligere å styrke vår digitale posisjon både i Norge og Sverige, sier Koch.  

Fortsatt nedgang i annonseinntekter

I likhet med tredje kvartal, var svakere annonseinntekter sammen med reduserte inntekter fra trykk og distribusjon, hovedårsaken til resultatnedgangen i fjerde kvartal. Konsernets annonseinntekter endte MNOK 28 (-9%) lavere enn i fjerde kvartal 2022. Nedgangen var i sin helhet drevet av svakere papirbaserte inntekter, som falt med 16%. De digitale annonseinntektene endte på nivå med fjoråret.

—Annonsemarkedet er fortsatt krevende både i Norge og Sverige. Der ligger hovedutfordringen for mediehusene. I tillegg ser vi et tiltakende fall i etterspørselen etter papiraviser, noe som også påvirker lønnsomheten i trykkeri- og distribusjonsvirksomheten vår, sier Per Axel Koch.

Betydelige effektiviseringstiltak

I fjerde kvartal ble det gjennomført en ytterligere nedbemanning på 95 årsverk i mediehusene i Stampen Media. Dette kom i tillegg til 26 årsverk i første kvartal 2023. Det er også gjennomført større strukturelle endringer i den svenske distribusjonsvirksomheten, herunder en reduksjon på 77 årsverk, for å tilpasse kostnadsnivået til lavere papirbaserte inntekter i mediehusene.

I den norske virksomheten er en bemanningsreduksjon på 90 årsverk under gjennomføring i 2023 og 2024, hvorav 40 årsverk i trykkerivirksomheten.  Konsolideringen av de to trykkeriene i Midt-Norge gjennomføres i første halvår 2024. Sammen med effektiviseringstiltak i øvrige trykkerier og strukturelle endringer i distribusjonsvirksomhetene i Norge og Sverige, vil dette gi vesentlige besparelser i konsernets papirverdikjede.

—Tiltakene er nødvendige for å løfte de finansielle resultatene både i Norge og Sverige. Deler av effektene ble realisert i 2023, og bidro til at de underliggende driftskostnadene i fjerde kvartal ble redusert med 3% sammenlignet med samme periode i 2022. Størsteparten av effektene realiseres imidlertid i 2024, forklarer Koch.

Konsernet forventer at tiltakene gir en samlet bruttobesparelse på MNOK 300, med helårseffekt fra 2025.  

—Dette vil gi konsernet en buffer til å håndtere fortsatt krevende markedsforhold og underliggende kostnadspress som følge av fortsatt høy inflasjon i Norge og Sverige, sier Koch.

Resultatforbedring i Sverige

Av kvartalsrapporten fremgår det at underliggende EBITDA i mediehusene i Stampen Media økte fra MNOK 27 i fjerde kvartal 2022 til MNOK 36 i 2023. Effektiviseringstiltakene og nye trykkeriavtaler var hovedårsakene til resultatforbedringen i kvartalet.

Fortsatt høy verdi av aksjeposten i FINN.no

Polaris Media verdsetter sin eierandel på 9,99% i FINN.no til 3 milliarder kroner ved utgangen av året. Verdien er knappe 100 millioner lavere enn verdsettelsen i tredje kvartal. I kvartalsrapporten opplyser konsernet at det i fjerde kvartal er implementert en ny metode for verdsettelse av aksjeposten.

Kvartalsrapporten kan lastes ned og presentasjonen kan følges på web her:https://www.polarismedia.no/investorinformasjon/kvartalsrapporter-og-presentasjoner/

Kontakter

Følg pressemeldinger fra Polaris Media

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Polaris Media på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Polaris Media

Dag H. Nestegard tilsett som ny ansvarleg redaktør og dagleg leiar i Fjordenes Tidende29.11.2023 09:00:00 CET | Pressemelding

Styret i Fjordenes Tidende AS har tilsett Dag Hestetræet Nestegard (55) som ny ansvarleg redaktør og dagleg leiar. Nestegard er i dag seniorrådgjevar i Kunnskapsdepartementet og har lang erfaring som journalist, redaktør, forfattar og rådgjevar i mellom anna NRK Dagsrevyen, Bok & Samfunn, Redd Barna og Samferdselsdepartementet. Nestegard har nyleg laga dokumentarfilm om kraftutbygging og industriutvikling i Svelgen.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye