Enova

The Coring Company får 8,3 mill. fra Enova for utvikling av banebrytende miljøteknologi

Del

Enova gir Nordlands-bedriften The Coring Company 8,3 millioner kroner i støtte for å utvikle en ny og banebrytende teknologi for gruvesektoren.

Drillrigg i gruve
Illustrasjonsbilde av drillrigg i gruve. Foto: The Coring Company

The Coring Company skal i prosjektet utvikle og teste et nytt system for mer effektivt uttak av mineraler fra gruvedrift, ved hjelp av ny og patentert teknologi, og en unik metode for innhenting av prøvemateriale under operativ drift.

Mer effektivt uttak betyr at mindre masse må deponeres, og dermed at mindre masse må transporteres til deponi, som igjen vil fører til mindre CO2-utslipp fra tyngre kjøretøy.
Systemet har globalt markedspotensiale, og vil bli kommersielt tilgjengelig i 2025. 
Målet med The Coring Company sitt prosjekt er å ferdigstille produktet ‘SCS Mining’ for gruve- og prospekteringsindustrien. Prosjektet omfatter involvering fra flere lokale aktører omkring Mo i Rana, Nordland, og skal gå over 12 måneder.

– Å få dette tilskuddet fra Enova er en tillitserklæring til potensialet vårt produkt har i den norske- og internasjonale arena, og setter The Coring Company i posisjon til å ta teknologien et langt skritt videre i vår kommersialisering.

Det sier Frida Vonstad, CEO i The Coring Company.

– Utvikling og ferdigstillelse av vår patenterte hardvareløsning og softwareplattform for gruve -og prospekteringsindustrien er vår viktigste milepæl de neste 1-2 årene og av meget stor verdi for selskapet, sier hun. 

Og fortsetter: 

– Prosjektet innebærer et samarbeid med flere nasjonale og internasjonale aktører som skal teste og gi tilbakemelding på våre produkter samt gi forbedringsforslag til teamet.

– Å få denne type risikoavlastning er avgjørende for en start-up, og vi har med dette tilsagnet fått alle forutsetninger for å kunne gjøre en reell forskjell med vårt produkt i samarbeid med innovasjonspartnere, gruvepartnere og kunnskapssentre relevant for oss, sier hun. 

Skal bidra til teknologi- og markedsutvikling

Formålet med Enovas teknologiprogrammer er å fremskynde teknologiutvikling og innovasjon som bidrar til utslippsreduksjoner frem mot lavutslippssamfunnet i 2050.

– Utvikling og markedsintroduksjon av ny energi- og klimateknologi blir viktig for å løse fremtidens energi- og klimautfordringer. Enovas virkemidler skal bidra til at ny energi- og klimateknologi blir introdusert i markedet, gjennom å redusere risikoen og øke lønnsomheten for dem som går foran og tar i bruk ny teknologi, sier leder prosessindustri og karbonfangst Arve Solheim i Enova SF.

Enova skal bidra til at ny teknologi utvikles, forbedres og tas i bruk raskere, og gjennom det muliggjør raskere og rimeligere omstilling til lavutslippssamfunnet.

Slik teknologi og løsninger må på sikt kunne bli foretrukket i markedet på kommersielle vilkår uten støtte.

Nøkkelord

Kontakter

Bjørn Rune BjørsvikHead of Marketing and SalesThe Coring Company

Tel:+47 99 22 47 88

Bilder

Drillrigg i gruve
Illustrasjonsbilde av drillrigg i gruve.
Last ned bilde
Arve Solheim
Arve Solheim, leder for prosessindustri og karbongfangst i Enova SF
Last ned bilde
Frida Vonstad
Frida Vonstad, CEO The Coring Company
Last ned bilde

Om oss

Livskraftig forandring

Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet. Omstillingen krever at vi kutter utslipp av klimagasser, bidrar til teknologiutvikling og innovasjon og skaper nye verdier. Derfor jobber Enova for at ny energi- og klimateknologi blir utviklet og tatt i bruk i markedet.

Enova SF er lokalisert i Trondheim og har vel 100 medarbeidere. Selskapet eies av Klima- og miljødepartementet, og finansieres via Klima- og energifondet og et lite kostnadspåslag på strømregningen.

Følg pressemeldinger fra Enova

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Enova på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Enova

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye