Stor skredfare over store områder fra Nordland og sørover på fredag

Del

NVE har oppjustert farevareslene for snøskred, flom og jord-, sørpe- og flomskred i store deler av Vestlandet og Midt-Norge. Det er også fortsatt stor fare for snøskred i Nord-Norge.

Snø-, jord-, sørpe- og flomskredfare fredag 2. februar
Snø-, jord-, sørpe- og flomskredfare fredag 2. februar

Stor skredfare

NVE har oppdatert området for rødt snøskredvarsel

– Vi forventer at det kan gå mange snøskred i alle fjellområder i Sør-Norge, nord i Trøndelag og sør i Nordland. Hvor mange og hvor store skredene blir er hovedsakelig styrt av hvor mye nysnø som ligger i terrenget før mildværet setter inn, sier vaktleder i snøskredvarslingen i NVE Solveig Kosberg

NVE har også ute et oransje farevarsel for jordskred, sørpeskred for Vestland, Møre og Romsdal, Trøndelag og deler av Rogaland og Innlandet. Oransje nivå er en alvorlig situasjon og kan føre til skader på veier og bebyggelse.

– Mye regn kombinert med kraftig snøsmelting høyt til fjell gjør at vi har oppjustert vårt varsel for jordskred, sørpeskred og flomskred til oransje nivå. Det betyr at vi venter at det kan gå flere skred og at utsatte bebyggelser og infrastrukturer kan være berørt. Hold deg unna bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring, sier jordskredvakt i NVE Graziella Devoli.

Flomvarsel på gult nivå i Vestlandet

Det er tele i bakken og is i elver- og bekkeløp mange steder. Det vil hindre regnet fra å trenge ned i bakken og kan føre til overvann og lokale oversvømmelser. Mer vann i elver og innsjøer kan brekke opp isen og føre den nedover vassdraget.  

– Vi anbefaler at kommuner, beredskapsaktører og innbyggere som bor utsatt til benytter tiden før regnet kommer til å åpne opp tette stikkrenner, kumlokk og andre vannveier for snø og is, sier flomvakt i NVE Thomas Væringstad

NVE oppfordrer kommuner, beredskapsaktører og innbyggere som bor utsatt til om å gjøre forebyggende tiltak. I områder med høy skredfare er det viktig å holde seg unna skredterreng, og være oppmerksom på at sørpeskred kan gå i relativt slakt terreng.

Lørdag: Trolig stor snøskredfare mange steder

Lørdag blir det litt kaldere vær i Sør-Norge, men det er godt mulig at snøskredfaren holder seg stor også på lørdag i mange regioner.

Dette gjelder både Vestlandet og Nordland. I Nordland ventes det et nytt kraftig lavtrykk som i sørlige deler av fylket vil føre til en ny økning i snøskredfare på lørdag. Omfanget av dette er foreløpig usikkert så det gjelder å følge med på oppdateringer i varslene.

–  Det er også viktig å være obs på at snøskredfaren kan være uforutsigbar i etterkant av et mildvær, sier Kosberg. Enkelte store våte snøskred kan løsne selv en stund etter at det har blitt kaldere.

For øvrig er den klare anbefalingen å unngå alt terreng der det kan løsne skred og utløpssoner for skred.  

Les varslene på  Varsling | Varsom.no

Kontakter

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg pressemeldinger fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye