ABB

Nittien prosent av industrielle bedrifter er påvirket av ressursmangel, hvilket understreker behovet for sirkularitet

Del
  • Ny rapport viser at ressursmangel fører til økte kostnader, forstyrrelser i forsyningskjeder og produksjonsstans.
  • De fleste bedrifter støtter regler for sirkularitet og vil investere mer de neste tre årene, til tross for mangelen på en standardisert tilnærming og treg implementering av regulativer.
  • Sirkularitet er nært knyttet til energieffektivisering, i og med at energi er en stor kilde til utslipp.

En ny rapport fra ABB Motion, med tittelen "Circularity: No Time to Waste," avslører at 91 prosent av industrielle bedrifter er påvirket av ressursmangel, og to tredjedeler av disse vil øke investeringene i sirkularitet de neste tre årene.

Råvarer (37 prosent) anses som den knappeste ressursen, etterfulgt av energi (34 prosent), arbeidskraft (32 prosent) og elektroniske komponenter (26 prosent). Denne ressursmangelen har ført til økte kostnader for 37 prosent av bedriftene, samt forstyrrelser i forsyningskjeder for 27 prosent og produksjonsstans for 25 prosent. Til tross for at energi blir vurdert som den nest knappeste ressursen, rapporterte 40 prosent energi som deres største kilde til utslipp. Dette understreker et presserende behov for økt energieffektivisering i industrien. Dette bekreftes av Det Internasjonale Energibyrået (IEA) som sier at energieffektivisering er en kritisk bidragsyter for å oppnå målene for utslippskutt.

Den globale undersøkelsen, utført av Sapio Research i oktober 2023, samlet svar fra 3 304 beslutningstakere innen industrien i 12 land, inkludert USA, Kina, India, Storbritannia, Sverige, Tyskland og Frankrike. Respondentene representerte ulike bransjer, som energi, metall, kjemikalier, olje og gass, maritimindustri, gruvedrift, vann og avløp.

Mens det er optimisme knyttet til investeringer i sirkularitet, identifiserte undersøkelsen også hindringer for umiddelbar fremgang. For eksempel aksepterte flertallet av respondentene ingen entydig definisjon av "sirkularitet." Bare åtte prosent ser sirkularitet som et selskapsansvar, men denne gruppen har også det høyeste forbedringspotensialet innen viktige sirkularitetsmål, som energiforbruk, bruk av resirkulerte materialer og utslippskutt.

Undersøkelsen avslører også at mange viktige sirkulære praksiser fortsatt bare er adoptert av et mindretall av bedriftene, inkludert samarbeid med avfallshåndteringsselskaper (41 prosent), bruk av energieffektiv teknologi (37 prosent) og å benytte sirkulære prinsipper i forsyningskjeden (32 prosent). Oppmuntrende nok bruker 67 prosent til en viss grad resirkulerte materialer i produktene sine.

Investering i sirkularitet har allerede ført til målbare resultater, hvorav de mest vanlige er avfallsreduksjon (46 prosent) og forbedringer i energieffektivitet (45 prosent). Selv om noen bedrifter uttrykker bekymring for den initielle investeringen som kreves, forventer mange langsiktige forbedringer i prosesseffektivitet og kostnadskontroll.

De fleste respondentene (78 prosent) er enige om at den sirkulære økonomien fremmer innovasjon og øker konkurranseevnen. De støtter også økte reguleringer og rapporteringskrav (74 prosent) og ønsker mer støtte fra myndighetene for å innføre sirkulær forretningspraksis (77 prosent).

Tarak Mehta, president i ABB Motion kommenterer: "Behovet for overgang til en sirkulær økonomi har aldri vært tydeligere. Vår nåværende livsstil utarmer ressurser i et ikke bærekraftig tempo, og bidrar til utslipp og klimaendringer. Å omfavne sirkularitet er ikke bare essensielt for å beskytte miljøet vårt, men også for å sikre sunn forretningsdrift."

"Denne undersøkelsen understreker viktigheten av å ha en helhetlig tilnærming, ansvarlig-gjøre alle nivåer i organisasjonen og omfavne ny teknologi og samarbeid. Selv om det er utfordringer, så får bedrifter som fokuserer på sirkularitet betydelige fordeler, fra kostnadskontroll til forbedret omdømme. Vi må handle nå for å gjøre sirkularitet til normen i global industri. Det er ingen tid å miste."

Last ned hele rapporten her

Nøkkelord

Kontakter

Dokumenter

ABB er en teknologileder innen elektrifisering og automatisering som legger til rette for en mer bærekraftig og ressurseffektiv fremtid. Selskapets løsninger kobler ingeniørkunnskap og programvare for å optimalisere hvordan ting produseres, transporteres, drives og opereres. ABBs rundt 105 000 ansatte bygger på mer enn 140 år med kvalitet, og er forpliktet til å drive innovasjoner som akselererer industriell omstilling. www.abb.com

ABB Motion holder verden i gang – samtidig som vi sparer energi hver dag. Vi utvikler og presser grensene for å muliggjøre en lavutslipps-fremtid for industrien og samfunnet. Med våre drivsystemer, motorer og digitale tjenester oppnår våre kunder og partnere bedre ytelse, sikkerhet og pålitelighet. Vi tilbyr en kombinasjon av fagkunnskap og teknologi for å levere optimale drivsystemer for en rekke bruksområder i alle industrielle segmenter. Gjennom vår globale tilstedeværelse er vi alltid nær våre kunder. Bygget på mer enn 140 års samlet erfaring innen elektriske drivsystemer, lærer og forbedrer vi oss hver dag. go.abb/motion

Følg pressemeldinger fra ABB

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra ABB på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra ABB

ABB først i verden med vannkjølt IE5 SynRM motor som setter en ny standard for energieffektivisering og høy effekt8.2.2024 10:54:20 CET | Pressemelding

Nytt vannkjølt design kombinerer ultra-premium virkningsgrad med høy ytelse IE5 SynRM vannkjølte motorer er ideelle for applikasjoner der høy effekt og kompakt størrelse er en kritisk faktor IE5 virkningsgrad og høy pålitelighet optimaliserer de totale levetids-kostnadene (TCO) ved lavere energiforbruk og reduserte drifts- og vedlikeholdskostnader

DNV-studie bekrefter energieffektivitetsgevinster for LNG-skip med ABB og MANs DFE+ fremdriftsløsning6.2.2024 10:46:10 CET | Pressemelding

Nytt Dual Fuel, Electric+ (DFE+) konsept fra ABB og MAN Energy Solutions anerkjennes av DNV som et mer energieffektivt alternativ til dagens konvensjonelle design for flytende naturgass (LNG) skip DFE+-løsningen kan hjelpe LNG-skip med å øke energieffektiviteten med opptil 7,5 prosent, noe som muliggjør reduksjon av utslipp ​ Den modulære og fleksible løsningen øker lastekapasiteten med 5 prosent​

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye