Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI)

Nøkkeltall fra kriminalomsorgen - desember 2023

Del

Den 3. januar 2024 var det 2857 innsatte i norske fengsler. I desember 2023 ble det iverksatt 322 straffegjennomføringer i samfunnet. Av disse var 170 iverksettelser av elektronisk kontroll (fotlenke), etterfulgt av samfunnsstraff med 70. 

Fotlenke festet under bukseben
Fotlenke

Straffegjennomføring i fengsel

3. januar 2024 var belegget i fengsel på 77 prosent med totalt 2857 innsatte.

Des. 2022

Des. 2023

Antall innsatte

2949

2857

Antall i varetekt

622 (21 prosent)

712 (25 prosent)

Utenlandske statsborgere

765 (26 prosent)

796 (28 prosent)

Kvinnelige innsatte

183 (6,1 prosent)

147 (5,1 prosent)

Antall forvaringsdømte

148 menn
8 kvinner

143 menn
8 kvinner

Innsatte under 18 år

5

6

Gjennomsnittlig kapasitetsutnyttelse
i fengsel hitill i år

85

82

Soningskø
Utviklingen er i tråd med Kriminalomsorgsdirektoratets (KDI) forventninger.
KDI forventer at køen vil holde seg stabilt på om lag 200 dommer også i tiden fremover.

Des. 2022

Des. 2023

Soningskø (ubetingede dommer)

101

216

Antall i soningskøen som avventer soning med elektronisk kontroll (fotlenke)

14

14

I november 2023 var soningskøen på 151 ubetingede dommer.

Isolasjon/Utelukkelser
Rapport for desember 2023 ligger som vedlegg.

Du finner mer informasjon om temaet isolasjon i fengsel på www.kriminalomsorgen.no/isolasjon.

Soningsoverføring
Det ble gjennomført 2 soningsoverføringer i desember. Totalt er det gjennomført 15 soningsoverføringer hittil i år, dette er færre enn i fjor. 

Straffegjennomføring i samfunnet 

I desember 2023 ble det iverksatt 322 straffegjennomføringer i samfunnet. Dette er en nedgang på 12 prosent sammenlignet med desember 2022, da 367 gjennomføringer ble iverksatt.

Elektronisk kontroll (fotlenke) var den mest iverksatte formen for straffegjennomføring i samfunnet med 170 iverksettelser, etterfulgt av samfunnsstraff med 70.

Tallene viser en nedgang for de fleste straffegjennomføringer i samfunnet sammenlignet med desember 2022.

Narkotikaprogram med domstolskontroll (ND) viser en nedgang på 55 prosent, mens straffegjennomføring i institusjon (§ 12) synker med 38 prosent. Samfunnsstraff synker med 31 prosent og program mot ruspåvirket kjøring synker med 25 prosent. Prøveløslatelse med møteplikt viser en nedgang på 19 prosent.

Bøtetjeneste øker med 125 prosent, mens elektronisk kontroll øker med 7 prosent.

Andelen kvinner som iverksatte straffegjennomføring i samfunnet i desember 2023 var på 14 prosent. Når det gjelder aktive saker ligger gjennomsnittstallet klart høyest for samfunnsstraff.

Tallene, som er hentet fra kriminalomsorgens eget registreringssystem, framkommer av tabell 1.

Straffegjennomføringsform

Iverksatte saker

Aktive saker

des.23

des.22

Andel kvinner

Elektronisk kontroll

170

159

12 %

334

Samfunnsstraff

70

101

20 %

960

Prøveløslatelse med møteplikt

35

43

9 %

287

Program mot ruspåvirket kjøring

18

24

28 %

397

Straffegjennomføring i institusjon (§ 12)

13

21

23 %

108

Narkotikaprogram med domstolskontroll (ND)

5

11

0 %

294

Bøtetjeneste

9

4

0 %

40

Hjemmesoning (§ 16)

2

4

0 %

3

Totalt

322

367

14 %

2423

Tabell 1. Straffegjennomføring i samfunnet, etter straffegjennomføringsform og andel kvinner. Iverksatte og aktive saker desember 2023 og desember 2022. Hele tall og prosent.


Lovbrudd

Av de domfelte som startet gjennomføring av straff i samfunnet i desember 2023 er 44 prosent domfelt for trafikklovbrudd, etterfulgt av økonomisk kriminalitet med 14 prosent og vold med 12 prosent.

Fordelingen framkommer av tabell 2.

Lovbruddskategori

Andel

Trafikklovbrudd

44,3 %

Økonomi

13,6 %

Vold

12,0 %

Narkotika/rus

8,7 %

Annet

6,8 %

Lov og orden

5,5 %

Vinningskriminalitet

5,2 %

Seksuallovbrudd

3,9 %

Tabell 2. Andel domfelte som startet gjennomføring av straff i samfunnet fordelt på lovbruddskategori. Desember 2023. Prosent.

Nøkkelord

Kontakter

Dokumenter

Følg pressemeldinger fra Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI)

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI)

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye