Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Oppretter to nye studieprogrammer innen radioaktivitet

Del

Ved NMBU opprettes det to nye studieprogrammer innen nukleære fag med oppstart høsten 2024.

Dronefoto av NMBUs campus vinterstid.
Dronefoto av deler av NMBUs Campus. Tatt januar 2023. Tommy Normann NMBU

Ved NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet blir det nå opprettet to nye studieprogrammer, et bachelor- og et masterprogram innen radioaktivitet og miljø (3 + 2 år), begge med oppstart høsten 2024. De to nye programmene skal være med på å sikre Norges kompetansebehov i fremtiden.

I Statsbudsjettet er det bevilget penger til 20 studieplasser innen nukleære fag til NMBU.

Programmene er:

(trykk på linkene for å lese mer om studieprogrammene i studiehåndboka)

Sikre Norges kompetanse

– NMBU har gjennom mange år bygget opp et sterkt og internasjonalt fagmiljø innen radiokjemi og miljøkjemi og kan tilby forskningsbasert undervisning på dette området, forteller prorektor for utdanning, Elise Norberg.

Studieprogrammene skal bidra til å sikre nåværende og fremtidige behov for nukleær kompetanse innen norsk offentlig sektor og næringsliv. Norge har bergarter som inneholder naturlig forekommende radionuklider. Radioaktivitet er også et viktig verktøy innen forskning, industri og sykehus.

– Her er det kunnskaps- og kompetansehull som må fylles i årene fremover, sier hun.

– Norge vil trenge både forskere og fagpersoner.  

Samarbeid om senter

– Disse kandidatene skal ha en helhetlig forståelse av kilder til og spredning av radioaktivitet og hvordan radionuklider kan påvirke miljøet, organismer og mennesker, og hvordan strålevern og beredskap fungerer, forteller Lindis Skipperud, professor i kjernekjemi og miljøkjemi ved NMBU.

– Det finnes per i dag ingen tilsvarende studier innen radiokjemi og radioaktivitet i miljøet ved andre utdanningsinstitusjoner i Norge, fortsetter hun.

Undervisningen vil dra nytte av kompetanse og samarbeid med det nyopprettede Norsk nukleært forskningssenter (NNRC), som NMBU er partner i.  

UiO ble også tildelt 20 studieplasser, og her er det nukleære studiet rettet mot kjernefysikk, mens programmene ved NMBU er orientert mot radiokjemi og radioaktivitet i miljøet.

Fra anvendt vitenskap til beredskap

Studentene skal få de grunnleggende ferdighetene som kreves for å starte en vellykket karriere innen atom- og miljøsektoren.

Kunnskapen fra bachelorstudiet vil være anvendelig på mange områder, fra beskyttelse av miljøet til atomberedskap. Med masterstudiet vil kandidatene få det som kreves for videre karriere både nasjonalt og internasjonalt innen forskning, forvaltning og næringsliv der det kreves nukleær kompetanse.

Den tilegnede kunnskapen i mastergraden vil være anvendelig på mange områder av anvendt vitenskap, fra beskyttelse av helse og miljø til kjernefysisk beredskap og dekommisjonering av kjernefysiske installasjoner.

Nøkkelord

Kontakter

Lindis SkipperudProfessorFakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning (MINA)

Fagområder: Kjernekjemi, miljøkjemi og radioøkologi

Tel:67231891lindis.skipperud@nmbu.no

Bilder

Dronefoto av NMBUs campus vinterstid.
Dronefoto av deler av NMBUs Campus. Tatt januar 2023.
Last ned bilde

Om oss

NMBU har studier og forskning som møter de store globale spørsmålene om miljø, bærekraftig utvikling, bedre folke- og dyrehelse, klimautfordringer, fornybare energikilder, matproduksjon og areal- og ressursforvaltning.

Følg pressemeldinger fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye