Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI)

Nøkkeltall fra kriminalomsorgen - november 2023

Del

I november ble det iverksatt 491 straffegjennomføringer i samfunnet. Av disse var 281 iverksettelser av elektronisk kontroll (fotlenke), etterfulgt av samfunnsstraff med 116. Den 1. desember var det 3000 innsatte i norske fengsler.

Kriminalomsorgens logo på en uniformsskjorte
Detalj fra en fengselsbetjents uniform

Straffegjennomføring i fengsel

1. desember var belegget i fengsel på 81,5 prosent med totalt 3000 innsatte.

Nov. 2022

Nov. 2023

Antall innsatte

3009

3000

Antall i varetekt

645 (21 prosent)

751 (25 prosent)

Utenlandske statsborgere

777 (26 prosent)

819 (27 prosent)

Kvinnelige innsatte

183 (6,1 prosent)

160 (5,3 prosent)

Antall forvaringsdømte

148 menn
8 kvinner

140 menn
8 kvinner

Innsatte under 18 år

3

6

Gjennomsnittlig kapasitetsutnyttelse
i fengsel hitill i år

85

82

Soningskø
Utviklingen i november 2023 er i tråd med Kriminalomsorgsdirektoratets (KDI) forventninger.
KDI forventer at køen vil holde seg stabilt lav også ut året.

Nov. 2022

Nov. 2023

Soningskø (ubetingede dommer)

78

151

Antall i soningskøen som avventer soning med elektronisk kontroll (fotlenke)

4

15

I oktober 2023 var soningskøen på 117 ubetingede dommer.

Isolasjon/Utelukkelser
Rapport for november 2023 ligger som vedlegg.

Du finner mer informasjon om temaet isolasjon i fengsel på www.kriminalomsorgen.no/isolasjon.

Soningsoverføring
Det ble gjennomført 1 soningsoverføring i november. Totalt er det gjennomført 13 soningsoverføringer hittil i år, 2 færre enn på samme tid i fjor. 

Straffegjennomføring i samfunnet 

I november 2023 ble det iverksatt 491 straffegjennomføringer i samfunnet. Dette er en nedgang på 17 prosent sammenlignet med november 2022, da 592 gjennomføringer ble iverksatt.

Elektronisk kontroll (fotlenke) var den mest iverksatte formen for straffegjennomføring i samfunnet med 281 iverksettelser, etterfulgt av samfunnsstraff med 116.

Tallene viser en nedgang for de fleste straffegjennomføringer i samfunnet sammenlignet med september 2022.

Straffegjennomføring i institusjon (§ 12) viser en nedgang på 53 prosent, mens samfunnsstraff synker med 31 prosent. Narkotikaprogram med domstolskontroll (ND) synker med 30 prosent, mens prøveløslatelse med møteplikt viser en nedgang på 12 prosent. Elektronisk kontroll synker med 10 prosent.

Program mot ruspåvirket kjøring viser en økning på 8 prosent.

Andelen kvinner som iverksatte straffegjennomføring i samfunnet i november 2023 var på 16 prosent. Når det gjelder aktive saker ligger gjennomsnittstallet klart høyest for samfunnsstraff.

Tallene, som er hentet fra kriminalomsorgens eget registreringssystem, framkommer av tabell 1.

Straffegjennomføringsform

Iverksatte saker

Aktive saker

nov.23

nov.22

Andel kvinner

Elektronisk kontroll

281

312

18 %

394

Samfunnsstraff

116

167

17 %

976

Prøveløslatelse med møteplikt

43

49

5 %

291

Program mot ruspåvirket kjøring

27

25

26 %

399

Straffegjennomføring i institusjon (§ 12)

9

19

11 %

120

Narkotikaprogram med domstolskontroll (ND)

7

10

14 %

300

Bøtetjeneste

8

8

0 %

37

Hjemmesoning (§ 16)

0

2

0 %

4

Totalt

491

592

16 %

2521

Tabell 1. Straffegjennomføring i samfunnet, etter straffegjennomføringsform og andel kvinner. Iverksatte og aktive saker november 2023 og november 2022. Hele tall og prosent.

Lovbrudd
Av de domfelte som startet gjennomføring av straff i samfunnet i november 2023 er 49 prosent domfelt for trafikklovbrudd, etterfulgt av økonomisk kriminalitet med 16 prosent og vold med 10 prosent.

Fordelingen framkommer av tabell 2.

Lovbruddskategori

Andel

Trafikklovbrudd

48,8 %

Økonomi

15,6 %

Vold

9,5 %

Narkotika/rus

8,5 %

Lov og orden

6,4 %

Annet

4,6 %

Vinningskriminalitet

3,9 %

Seksuallovbrudd

2,7 %

Tabell 2. Andel domfelte som startet gjennomføring av straff i samfunnet fordelt på lovbruddskategori. November 2023. Prosent.

Nøkkelord

Kontakter

Dokumenter

Følg pressemeldinger fra Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI)

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI)

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye