NORCE

Nytt kunnskapsgrunnlag for sirkulærøkonomi i sjømatnæringen

Del

Forskere har kartlagt hva som skal til for at sjømatnæringen når forventningene om bedre ressursutnyttelse og reduserte negative miljøeffekter.

Katrine Jaklin, NORCE

NORCE har gjennom prosjektet SIRKSJØ fremskaffet et bredt kunnskapsgrunnlag for videre arbeid med sirkulærøkonomi i sjømatnæringen. Resultatene er nå presentert i en fagrapport og det har blitt utarbeidet et veikart for hvordan næringen kan øke de sirkulære verdikjedene.

Kartlegging av prosjekter

Det arbeides bredt og godt i næringen med prosjekter innen resirkulering og oppsirkulering av restråstoff, bruk av slam, og for å utvikle nye fôringredienser. Næringen ser også på hvordan man kan forlenge bruken av utstyr, samt metoder for resirkulering av salt og utstyr (spesielt plast).

- For å unngå at sirkulærøkonomi kun omhandler resirkulering, bør man også inkludere smartere produksjon og design som et viktige aspekt – slik som å forlenge levetiden til tekniske produkter, ta i bruk biologiske produkter og produksjonssystemer med lavere avtrykk, og redusere forbruket generelt, sier Anne Ingeborg Myhr, avdelingsleder for bioteknologi og sirkulærøkonomi i NORCE.

Muligheter og utfordringer

Utredningen viser at det er store muligheter for økt sirkularitet i norsk sjømatproduksjon, men det er også hindringer. Det er spesielt utfordringer knyttet til regulering, mottaks-/logistikkløsninger og manglende insentiver for å omsette forskning til industri. Den sirkulære økonomien må være økonomisk bærekraftig for at omstilling i industrien skal ta fart, og nye verdikjeder og produkter må være trygge for at samfunnet skal ta de i bruk.

Fremtidsutsikter

En bedre utnyttelse av ressurser innen sjømatnæringen, inkludert redusert tap av sjømat og restråstoffer og økt resirkulering av plast og andre materialer, kan føre til flere arbeidsplasser innen næringen selv og tilhørende næringer som landbruk (industriell symbiose), samt nye verdikjeder. Arbeidet viser til at sirkulærøkonomi er mer enn resirkulering. Nøkkelen ligger i å gjenoppbygge ressursgrunnlaget. Da kan man høste ressurser i et evighetsperspektiv.

– Deling av kunnskap og etablering av standarder er avgjørende for innovasjon og samarbeid, og vi må forstå bedrifters forutsetninger for å implementere sirkulære forretningsmodeller. Gjennom investeringsbeslutninger kan vi oppnå mer sirkularitet, lettere kvantifisere bærekraft og redusere avtrykket i verdikjedene, konkluderer Myhr.

Last ned fagrapport og veikart.

Om prosjektet

Prosjektet «Utredning av sirkulærøkonomien i sjømatnæringen (SIRKSJØ)», er finansiert av Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering (FHF). Ansvarlig prosjektleder har vært NORCE, og prosjektet har blitt utført i samarbeid med Proactima ASBioTech NorthLand møter hav og Blue Planet.
Prosjektet ble gjennomført i perioden 2022 til 2023.

Nøkkelord

Kontakter

Lenker

Om oss

NORCE er et forskningsinstitutt med stor faglig bredde og sterke kunnskapsmiljøer. Vi leverer forskning og innovasjon innen energi, helse, klima, miljø, samfunn og teknologi. Våre løsninger svarer på sentrale samfunnsutfordringer og bidrar til verdiskaping lokalt, nasjonalt og globalt.

Følg pressemeldinger fra NORCE

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra NORCE på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra NORCE

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye