Enova

Snart kjører elektriske lastebiler mellom byene i Sør-Norge

Del

Fem norske selskap får 60 millioner kroner i støtte av Enova for å bygge ladestasjoner for tunge elektriske kjøretøy. Stasjonene skal bygges langs bestemte korridorer i Sør-Norge og stå ferdig senest våren 2025.

Snart kan tunge elektriske kjøretøy kjøre mellom de store byene i Sør-Norge
Snart kan tunge elektriske kjøretøy kjøre mellom de store byene i Sør-Norge Foto: Enova

-Veitrafikken står for 18 prosent av de totale utslippene av klimagasser i Norge. Enova støtter de som går foran og disse ladestasjonene vil gjøre det enklere for tungtransporten å velge utslippsfritt, sier administrerende direktør i Enova, Nils Kristian Nakstad.  

I Norge er knappe to prosent av lastebilene utslippsfrie, men over 10 % av nye lastebiler som selges er elektriske. Målet for nysalget i 2030 er økt til 100% og disse ladestasjonene vil være en forutsetning for at dette skal være mulig.  

- Nå blir det mulig å bruke elektriske lastebiler på de lengre transportetappene og der hvor kjøretøyene har en daglig kjørelengde utover kjøretøyets forventede rekkevidde, sier Nakstad. 

Nitten stasjoner  -108 ladepunkt 

Det skal bygges i alt nitten ladestasjoner med 108 ladepunkt. Stasjonene skal bygges langs fire bestemte korridorer i Sør-Norge: Oslo-Svinesund, Oslo-Stavanger, Oslo-Bergen og Oslo-Trondheim. (se kart). I tillegg gir Enova støtte til bygging av tre stasjoner utenfor disse korridorene. Fellesnevneren for samtlige er at dette er veistrekninger som i dag er sterkt trafikkerte av tung godstrafikk.  

Se oversikt av ladepunkt i vedlagt kart (nederst på siden)

-Enova har tidligere støttet bygging av såkalte bedriftsladere som står inne på selskapets områder. Vi tror at markedet vil ta vel imot disse nye underveisladerne. Det er et modent marked med profesjonelle aktører og Enova bidrar nå til å framskynde overgangen til utslippsfri tungtrafikk, sier Nakstad. 

-Dette er et stort skritt på veien mot en utslippsfri lastebilnæring. Overgangen til nullutslippslastebiler er et av de viktigste tiltakene for å kutte norske utslipp. Andelen elektriske lastebiler har økt betydelig de siste årene, og tilgangen på ladeinfrastruktur for tunge kjøretøy er avgjørende for at andelen skal øke ytterligere. Gjennom Enova sørger vi for at de første laderne kommer på plass, sier klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen (Ap). 

Fire årlige søknadsfrister 

Støtteprogrammet ble gjennomført som en konkurranse hvor vinnerne kunne tilby mest mulig installert ladeeffekt per støttekrone. Ordningen er planlagt å vare inntil to år med omtrent 4 årlige søknadsfrister og understøtter Plan for ladestasjoner for tunge kjøretøy langs riksvei utarbeidet av Statens vegvesen. 

Fire søknader ble innvilget selv om selskapet ikke søkte investeringsstøtte fra Enova. Årsaken er at et tilsagn i Enovas støtteprogram sikrer aktøren tilgang til Statens vegvesen sine døgnhvileplasser.  

-Vi hadde forventet sterk konkurranse og det er jo en hyggelig overraskelse at enkelte aktører søkte om tilsagn med 0 kroner i ønsket støtte. Vi tror at enkelte lokasjoner blir ansett så attraktive (av enkelte aktører) at aktørene ønsker å etablere uten støtte fra Enova. Dette viser at markedet har stor tro på en fremtid med elektriske lastebiler, sier Nakstad. 

– Det er viktig at vi har et godt ladetilbud for tungbiler på våre døgnhvileplasser. Skal vi nå målet om innfasing av nullutslippskjøretøy for tungtransporten, må vi gi forutsigbarhet i det grønne skiftet for disse aktørene, sier vegdirektør Ingrid Dahl Hovland. 

- Utslippene fra tungtransporten må kuttes kraftig for at vi skal nå våre klimamål. Derfor var det å legge bedre til rette for elektriske lastebiler og busser en viktig del av ladestrategien som regjeringen la fram for ett år siden.  Jeg er glad for at vi nå får på plass stadig flere ladestasjoner for tunge kjøretøy, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap). 

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Her er en oversikt over ladepunkt
Her er en oversikt over ladepunkt
Last ned bilde
Nils Kristian Nakstad er administrerende direktør i Enova SF
Nils Kristian Nakstad er administrerende direktør i Enova SF
Last ned bilde
Sjåflr lader elektrisk lastebil
Sjåflr lader elektrisk lastebil
Last ned bilde
Vegdirektør Ingrid Dahl Hovland
Vegdirektør Ingrid Dahl Hovland
Last ned bilde

Dokumenter

Om oss

Livskraftig forandring

Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet. Omstillingen krever at vi kutter utslipp av klimagasser, bidrar til teknologiutvikling og innovasjon og skaper nye verdier. Derfor jobber Enova for at ny energi- og klimateknologi blir utviklet og tatt i bruk i markedet.

Enova SF er lokalisert i Trondheim og har 95 medarbeidere. Selskapet eies av Klima- og miljødepartementet, og finansieres via Klima- og energifondet og et lite kostnadspåslag på strømregningen.

Følg pressemeldinger fra Enova

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Enova på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Enova

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye