Justervesenet

Tverretatlig kontroll avdekker lovbrudd i gullsmedbransjen

Del

I en felles kontroll innen edelmetall- og brukthandel, samarbeidet Justervesenet, Politiet og Tolletaten for å undersøke eventuelle lovbrudd ved salg av blant annet gull, sølv og kjente merkevarer hos en aktør. Hos denne aktøren ble det avdekket vesentlige brudd på flere lover og regler.   

Oslo Politidistrikt tok initiativ til en samarbeidskontroll i gullsmedbransjen.
Oslo Politidistrikt tok initiativ til en samarbeidskontroll i gullsmedbransjen. Ina Andresen Justervesenet

Brudd på flere lovverk

Oslo politidistrikt tok initiativ til en felles kontroll, hvor de tre myndighetene utførte oppgaver innenfor sine respektive myndighetsområder. Samarbeidet bidrar til en helhetlig tilnærming og mer effektiv ressursbruk for å sikre overholdelse av regelverket.

Politiet tok etter kontrollen 500 gram smykker i beslag, og det ble opprettet anmeldelse for brudd på varemerkeloven. Det ble også avdekket brudd på brukthandelregelverket rundt manglende bevilling for to selskap, samt mangelfull protokollføring. Politiet har videre tatt beslag i gull og kontanter i en av sakene.

Politiet er kontrollmyndighet etter brukthandelloven. Alle som driver brukthandel må ha løyve fra politiet, og det er krav om blant annet protokollføring og oppbevaringstid. Tolletaten har bistått i kontrollen med kompetanse på IPR-varer (IPR - Intellectual Property Rights).

Justervesenets forvaltningsrolle

Justervesenet er, i tillegg til direktorat for måleteknikk, forvaltningsmyndighet for varer av edelt metall. Det innebærer tilsyn med varer av gull, sølv og platina, med sjekk om varer er merket med finhetsstempel og ansvarsmerke, og om ansvarsmerket er registrert hos Patentstyret eller meldt til Justervesenet. Det er ulovlig å selge varer i Norge som ikke oppfyller kravene i edelmetalloven og -forskriften.

I samarbeidskontrollen manglet alle varene som ble kontrollert ansvarsmerke, og finhetsmerking var ikke etter norsk standard. I tillegg ble gullvarer solgt via vektpris, og ikke merket med enhetspris, og derfor ble også vektene underlagt tilsyn. Vekter i denne bransjen skal være presisjonsvekter med samsvarsvurdering, noe det ikke var i dette tilfellet. Mer info om tilsynet her.

Lovbrudd rammer forbrukerne

Samarbeidet mellom Justervesenet, Oslo politidistrikt og Tolletaten har vist seg svært effektivt, og er med på å ansvarliggjøre aktører i bransjen og sikre forbrukernes tillit. "Denne aksjonen avslørte at det er behov for slike kontroller. Forbrukere skal være trygge på at de får det de betaler for, og aktører i denne bransjen plikter å sette seg inn i regelverket. Vi ser også at det er behov for bedre informasjon om regelverket."» sier Nils Magnar Thomassen, Justervesenets avdelingsdirektør for tilsyn.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Tolletatens rolle er å avdekke, tilbakeholde og varsle om mulige inngrep i en rettighetshavers immaterielle rettigheter. IPR-varer (også omtalt som piratkopier eller piratvarer) er varer som krenker slike rettigheter. (fra www.toll.no)
Tolletatens rolle er å avdekke, tilbakeholde og varsle om mulige inngrep i en rettighetshavers immaterielle rettigheter. IPR-varer (også omtalt som piratkopier eller piratvarer) er varer som krenker slike rettigheter. (fra www.toll.no)
Last ned bilde
Justervesenet sjekker blant annet om varene er stemplet med finhets- og ansvarsmerker.
Justervesenet sjekker blant annet om varene er stemplet med finhets- og ansvarsmerker.
Last ned bilde
Vekter brukt til økonomiske oppgjør er underlagt tilsyn.
Vekter brukt til økonomiske oppgjør er underlagt tilsyn.
Last ned bilde
I Norge skal finheten til edelmetall angis i tusendeler, ikke i karat.
I Norge skal finheten til edelmetall angis i tusendeler, ikke i karat.
Last ned bilde
Oslo Politidistrikt tok initiativ til en samarbeidskontroll i gullsmedbransjen.
Oslo Politidistrikt tok initiativ til en samarbeidskontroll i gullsmedbransjen.
Last ned bilde

Lenker

Om oss

Justervesenet er et direktorat for måleteknikk underlagt Nærings- og Fiskeridepartementet. Justervesenet har ansvaret for at Norge har en måleteknisk infrastruktur som både har nasjonal og internasjonal tillit.

Følg pressemeldinger fra Justervesenet

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Justervesenet på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Justervesenet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye