Standard Norge

Ny utgave av Norsk Standard for areal- og volumberegninger av bygninger

Del

En oppdatert utgave av Norsk Standard for areal- og volumberegninger av bygninger, NS 3940, lanseres 6. desember. Standarden har betydelige endringer som tar sikte på å forbedre definisjoner og standardisere bruken av arealbegreper i bygge-, anleggs- og eiendomsnæringen.

Pixabay

Bakgrunnen for revideringen er behovet for sammenfallende tolkning av areal- og volumbegrepene i hele verdikjeden, og at uklare begreper hindrer entydig digital bruk av areal- og volumbegrepene.

- Den oppdaterte NS 3940:2023 for areal- og volumberegninger av bygninger er utviklet for å fremme samordnet og lik bruk av arealbegreper i hele BAE-næringen, og legger til rette for effektiv bruk av BIM (bygningsinformasjonsmodellering), sier prosjektleder i Standard Norge, Anders Hella Bjerke.

Den nye utgaven, NS 3940:2023, erstatter 2012-versjonen samt veiledningene NS 3940:2012/G1:2012 (tidligere P-704:2012) og NS 3940:2012/G2:2012(tidligere P-696:2012). Noen av de sentrale endringene inkluderer:

Formål og bruk av arealer:

Tillegg C viser en oppdatert oversikt over ulike formål og bruk av arealbegreper.

Inkludering av begreper fra NS 3940:2007

 Begrepene for Funksjonsareal (FUA), Kommunikasjonsareal (KOA), Konstruksjonsareal (KA), og Teknisk Areal (TEA) fra 2007-utgaven er tatt inn for å forbedre nøyaktigheten og enhetligheten i målingene.

Påslagsfaktor for areal

 En definisjon av påslagsfaktor for arealer, tidligere kjent som "brutto/netto-faktor," er inkludert for å gi bedre retningslinjer for arealberegninger ved prosjektutvikling og programmering.

Takstnæringens retningslinjer

Takstnæringens retningslinjer for arealmålinger fra 2014 er innlemmet i standarden. For å sikre konsistens og overensstemmelse er arealtyper i boliger definert i et eget tillegg A.

Overgangsperiode for Takstnæringen

Tillegg A gjelder fra og med 2024-01-01, og tillegg D gir informasjon i overgangsperioden for takst- og eiendomsmeglernæringen.

For mer informasjon om NS 3940, besøk fagsiden.

Det er mulig å delta på det digitale lanseringsarrangementet 6. desember hvis du ønsker utfyllende informasjon. Meld deg på her Standard Morgen Areal- og volumberegninger av bygg

Kontakter

Om Standard Norge

Standard Norge utvikler og forvalter standarder i Norge, og har enerett på å utgi Norsk Standard. Medlemmene våre er både næringsliv, myndigheter, interesseorganisasjoner, forbrukerorganisasjoner, forskningsinstitusjoner og andre. Over 4 000 norske eksperter er med i standardiseringsarbeid i regi av Standard Norge på nasjonalt eller internasjonalt plan.

Følg pressemeldinger fra Standard Norge

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Standard Norge på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Standard Norge

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye