Forsvaret

Derfor bruker mekanikeren din militær uniform

Del

6. desember kan du møte soldater i uniform som jobber på butikken, bilverksted, bussen, skolen, ordførerkontoret eller hos tannlegen. Du finner mennesker i alle yrkesgrupper som også er soldater i Heimevernet.

Foto: Forsvaret

I dagens sikkerhetspolitiske situasjon er det viktigere enn noen gang å synliggjøre Heimevernet som en militær avdeling klar til å bistå i fred, krise og krig. Derfor deltar mange av Heimevernets soldater på Uniform på jobben-dagen 6. desember. Slik viser vi frem at vi har soldater over hele landet og i yrkesgrupper du kanskje ikke forbinder med Forsvaret. Vi gjør dette fordi vi ønsker å synliggjøre for Norge hva Heimevernet er, og hvilke personer som utgjør Heimevernet. 

Flere oppdrag og operasjoner de siste årene har vist HVs relevans i krise. Derfor oppfordres alle soldater, befal og offiserer i Heimevernet til å bruke uniform på sin arbeidsplass eller studiested. Ved å stille opp på Uniform på jobben-dagen viser både arbeidsgivere og arbeidstagere forsvarsvilje og at man står sammen for å beskytte Norge. På kort varsel stiller Heimevernet opp når Forsvaret og det sivile samfunnet trenger det. 

Markeringen er frivillig for soldatene å delta på og alle som bruker uniform denne dagen har fått tillatelse fra sin sivile arbeidsgiver eller studiested.

For mer informasjon om Uniform på jobben-dagen: https://www.forsvaret.no/heimevernet/uniform-pa-jobben-dagen

Heimevernet er behjelpelig med å finne lokale arbeidsplasser der soldater skal ha på seg uniform dersom dere ønsker å lage en lokal sak. For mer informasjon om Uniform på jobben-dagen kan dere kontakte:

Hvis du vil se dette innholdet fra www.youtube.com, gi ditt samtykke øverst på denne siden.
Takk for at dere bytter ut noen av deres hverdager, for at resten av Norge skal kunne være trygge i sin. 6.desember er det Uniform på jobben-dagen. Da håper vi at du vil ta på deg uniformen, og vise at Heimevernet er overalt, alltid. For alt vi har. Og alt vi er.

Nøkkelord

Kontakter

Karen GjetrangHeimevernsstaben

Oslofjord heimevernsdistrikt 01 og Oslo og Akershus heimevernsdistrikt 02

Tel:92042579kgjetrang@mil.no

Tore EllingsenHeimevernsstaben

Agder og Rogaland heimevernsdistrikt 08 og Bergenhus heimevernsdistrikt 09

Tel:48881975tellingsen@mil.no

Bilder

Lenker

Om Forsvaret

På oppdrag frå politikarane løyser Forsvaret ei rekkje oppdrag for å halde Noreg trygt. Forsvaret er det sterkaste verkemiddelet norske styresmakter har. Politikarane har bede Forsvaret om å løyse fleire oppgåver på vegner av samfunnet. Vi har samanfatta oppgåvene våre i fem hovudoppdrag:

  1. Forsvare Noreg og Noregs allierte
  2. Overvake og drive etterretning
  3. Trygge grensene og sikre handlefridom for politikarane
  4. Samarbeide internasjonalt
  5. Støtte det sivile Noreg

Følg pressemeldinger fra Forsvaret

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Forsvaret på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Forsvaret

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye