NHO Byggenæringen

- Bedre for byggenæringen i budsjettforliket

Del

Byggenæringens Landsforening (BNL) setter pris på at regjeringspartiene og SV har prioritert tiltak som både løser viktige samfunnsutfordringer og avhjelper den alvorlige markedssituasjonen i byggenæringen. En styrking av Husbanken vil gi boliger til folk som sliter i boligmarkedet og økte midler til energieffektivisering er en viktig start for lavere strømregninger og kutt i klimagassutslippene.

Nicolas Tourrenc

Regjeringspartiene og SV øker rammene til Husbanken med 5 mrd. ekstra. Dette skal gå til studentboliger, kommunale utleieboliger, startlån og andre prioriteringer i Husbanken.

- Dette er en viktig satsing for et nyboligmarked i krise. For å utløse både flere kommunale utleieboliger og studentboliger må imidlertid økte lånerammer også kombineres med støtte, sier Ninas Solli, som er adm. direktør i Byggenæringens Landsforening som neste år skifter navn til NHO Byggenæringen. 

Budsjettenigheten styrker energieffektiviseringen med 700 millioner kroner.

- Økte midler er en viktig start for å utløse det store potensialet for energieffektivisering. Skal Norge nå klimamålene sine og at vi unngår høye strømpriser er energieffektivisering det viktigste tiltaket på kort sikt. Da er det er behov for en kraftfullopptrappinger fremover, fortsetter Solli.

Det er blitt enighet om at det skal stilles klimamål til store statlige byggherrer, som blant annet Sykehusbygg og Statsbygg.

- Det er kort tid til 2030, og det er derfor avgjørende at statlige byggherrer bestiller prosjekter i tråd med Parisavtalen. Det er bra at det nå blir satt klimamål som det skal rapporteres på, sier BNLs bærekraftsdirektør Guro Hauge.

BNL mener 300 millioner ekstra til jernbanevedlikehold også vil komme godt med.

- Vedlikeholdsetterslepet på jernbane er stort. Det er bra at budsjettenigheten har prioritert penger til dette for å stanse vedlikeholdsetterslepet fra å øke ytterligere, sier Solli.

Det vil fortsatt være en alvorlig situasjon i byggenæringen, hvor vi risikerer å miste viktig fagkompetanse fremover. NAV presenterte tall på fredag som viser at arbeidsledigheten øker mest i bygg og anlegg, og ledigheten har økt med 42% sammenlignet med november i fjor.

- Inn mot revidert budsjett i mars er det derfor viktig at regjeringen trapper opp innsatsen på bygg og anlegg For å beholde viktig fagkompetanse i byggenæringen er det fremdeles avgjørende at vi får endret permitteringsregelverket. Vi er derfor opptatt av en videre tett dialog mellom regjeringen og partene i arbeidslivet, avslutter Solli.

Nøkkelord

Kontakter

Trond Cornelius BrekkeKommunikasjonssjef og samfunnskontaktByggenæringens Landsforening

Tel:40241000trond@bnl.no

Om BNL

BNL er en paraplyorganisasjon for 14 bransjer i byggenæringen som har over 3650 medlemsbedrifter og sysselsetter mer enn 76 000 ansatte. BNL ble etablert i 1997 og er i dag den nest største landsforeningen i NHO.

BNL organiserer industri og eiendomsbedrifter, samt utøvende håndverkere og entreprenører.

BNL  tilbyr medlembedriftene veiledning i kollektiv og individuell arbeidsrett, tilgang på prognoser og annen rådgivning.

Følg pressemeldinger fra NHO Byggenæringen

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra NHO Byggenæringen på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra NHO Byggenæringen

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye