Mattilsynet

Geiteflokken på Kvist må avvikles, men ikke nødvendigvis avlives

Del

Geiteholdet som bor ute i villmarken i Kvist i Balestrand, må avvikles innen 15. mai 2024. Det har klagesaksenheten i Mattilsynet nå endelig avgjort. Men vedtaket åpner for flere alternativer til avvikling enn avliving.

Klagesaksenheten i Mattilsynet har avgjort at geitene på Kvist kan avlives, selges eller overdras til ny eier. (Foto: Odd Arild Løseth)
Klagesaksenheten i Mattilsynet har avgjort at geitene på Kvist kan avlives, selges eller overdras til ny eier. (Foto: Odd Arild Løseth)

Geitene på Kvist ble landskjent i våres etter at Mattilsynet vedtok at geiteflokken måtte avvikles. Da hadde geitene levd utendørs nesten uten tilsyn helt siden 1970-tallet. Regionens vedtak gikk ut på at dyreholdet måtte avvikles, og at dyrene ikke kunne selges eller gis bort. Vedtaket innebar også at dyrene ikke kunne sendes til slakt, og bare kunne hjemmeslaktes og kjøttet bare brukes til egen husholdning. 

Mattilsynets vedtak var begrunnet i hensynet til dårlig dyrevelferd i geiteflokken. Eier fikk frist til mai i 2024 med å gjennomføre avviklingen, noe han aksepterte. Vedtaket om geitene på Kvist førte til en rekke protester og mange medieoppslag både lokalt i Sogn og Fjordane, men også nasjonalt. Vedtaket ble påklaget av dyrevernorganisasjonene Dyrenes rett, NOAH – for dyrs rettigheter og Dyrebeskyttelsen Sogn og Fjordane.

Avliving, salg eller overdragelse
Nå har klagesaksenheten på hovedkontoret i Mattilsynet behandlet klagene, og etter en ny og uavhengig vurdering fattet et nytt vedtak. Klagesaksenheten opprettholder at dyreholdet må avvikles og fristen for avvikling er den samme, innen 15. mai 2024. Det følger også av klagevedtaket at geitene ikke oppfyller kravene for å inngå i den ordinære matkjeden.

Men i det nye vedtaket åpnes det for at eier kan selge eller gi bort geitene. Det betyr at det er fritt opp til eier å avvikle dyreholdet enten ved avliving, eller ved overdragelse til en annen eier. Hvis eier vil overdra eller overføre geitene, må de først være identifikasjonsmerket.

Grunnleggende krav til geitehold ikke oppfylt
-Vi har vurdert regionens vedtak og er enige i at dyreholdet slik det er i dag er i strid med kravene i dyrevelferdsregelverket som gjelder for geitehold. Flere grunnleggende krav er ikke oppfylt. Geitene har ikke tilstrekkelig tilgang på næring, ly og liggeplass gjennom hele året eller oppfølging av sykdom og skade. Når vi nå endrer vedtaket er det fordi vi mener at disse viktige hensynene kan ivaretas på flere måter. Endringen betyr at dyrene under noen gitte forutsetninger kan leve videre, hvis nåværende eier ønsker det, og finner noen som kan ta seg av dem på en måte som vil sikre dyrevelferden deres fremover, sier Solveig Bjørnerud Khan, leder av klagesaksenheten i Mattilsynet.

Vedtaket er endelig og kan ikke påklages. Region sør og vest vil følge opp dyreholdet på vanlig vis frem til avvikling, og kan fatte nødvendige vedtak dersom dyrenes situasjon forverres.   

Kontakter

Andre henvendelser: Mattilsynets sentralbord

Vintertid: 09:00-11:00 og 12:00-15:00
Sommertid: 09:00-11:00 og 12:00-14:30 (15. mai til 15. september)

Tel:22 40 00 00postmottak@mattilsynet.no

Mediehenvendelser: Mattilsynets pressevakt (kl. 08.00 - 22.00, ikke SMS. Etter arbeidstid og i helger besvares i utgangspunktet kun hastesaker.)

Tel:469 12 910pressevakt@mattilsynet.no

Bilder

Klagesaksenheten i Mattilsynet har avgjort at geitene på Kvist kan avlives, selges eller overdras til ny eier. (Foto: Odd Arild Løseth)
Klagesaksenheten i Mattilsynet har avgjort at geitene på Kvist kan avlives, selges eller overdras til ny eier. (Foto: Odd Arild Løseth)
Last ned bilde

Om oss

Mattilsynet er eit statleg, landsdekkjande forvaltingsorgan som er med på å sikre forbrukarane trygg mat og trygt drikkevatn. Vi skal fremje folke-, plante- , fiske- og dyrehelse, miljøvennleg produksjon og etisk forsvarleg hald av fisk og dyr. Mattilsynet har også oppgåver i høve til kosmetikk og legemiddel og fører tilsyn med dyrehelsepersonell.

Mattilsynet sine roller er å utarbeide framlegg til, forvalte og rettleie om regelverk, føre eit risikobasert tilsyn, formidle informasjon og kunnskap og ha beredskap. Mattilsynet skal gi faglege råd til Landbruks- og matdepartementet, Nærings-og fiskeridepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet.

Følg pressemeldinger fra Mattilsynet

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Mattilsynet på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Mattilsynet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye