Norsk institutt for naturforskning - NINA

Naturen betaler en høy pris per kvadratmeter hytte

Del

Hvis du bygger ei hytte på 100 kvadratmeter, kan du påvirke 15 ganger så mye natur. Fortetting og infrastruktur som krever mindre areal må til for å redusere naturinngrepene, anbefaler forskere i ny rapport.

Ei hytte på 100 kvadratmeter gir et naturinngrep på 1,5 dekar, viser et naturregnskap fra Otrosåsen hyttefelt utarbeidet av NINA-forskere. Foto: Trond Simensen, NINA
Ei hytte på 100 kvadratmeter gir et naturinngrep på 1,5 dekar, viser et naturregnskap fra Otrosåsen hyttefelt utarbeidet av NINA-forskere. Foto: Trond Simensen, NINA

Konsekvensene av å bygge ned mer natur får stadig økt oppmerksomhet. Ikke minst gjelder det hyttebygging.

Å lage naturregnskap gjør det mulig å se hvordan en eventuell utbygging vil slå ut i praksis. Norsk institutt for naturforskning (NINA) har kartlagt natur og utarbeidet et forenklet naturregnskap for hytteområdet Otrosåsen i Hovden i Bykle kommune, på oppdrag fra Snøhetta arkitekter.

Endret halvparten av området

Forskerne fant at halvparten av det kartlagte området er sterkt endret av hyttebygging, hvis vi inkluderer infrastruktur og andre inngrep i terrenget. Disse områdene er tapt som naturlige økosystemer.

– Direkte inngrep knyttet til hyttebygginga er 13 ganger større enn hyttene i seg selv. Hvis vi inkluderer indirekte virkninger av drenering, er arealet som blir påvirket 15 ganger større. Det vil si at ei hytte på 100 kvadratmeter gir et naturinngrep på 1,5 dekar, forklarer forsker Anders Lyngstad i NINA.

For å redusere naturinngrepene per bygd kvadratmeter hytte anbefaler forskerne enten å bygge hyttene tettere eller å unngå infrastruktur i den skalaen vi ser i dag. En kombinasjon vil være mest effektivt.

Et laboratorium for hele landet

Norske kommuner har satt av plass tilsvarende 200 000 fotballbaner for å sette opp flere hytter. Funnene fra dette ene hytteområdet i Bykle viser at naturregnskap kan være et nyttig verktøy for å sikre at utbygging tar hensyn til naturen. Lyngstad kaller Otrosåsen et laboratorium for å forstå hvordan utbygging påvirker landskap og natur.

– Her kan vi prøve ut metoder for å se om de egner seg til formålet, og om bruken av ressurser er akseptabel. Det øker muligheten for å lykkes i andre prosjekt der utbygging planlegges. På sikt utvikler vi kunnskap som danner grunnlaget for bedre arealplanlegging, sier Lyngstad.

NINA ønsker å videreutvikle metoden for naturregnskap. Ved å inkludere flere artsgrupper, som lav, moser, sopp, fugl og insekter, får vi et bredere grunnlag for å vurdere naturverdiene.

Verdifull hverdagsnatur

Hytteområdet Otrosåsen er relativt artsfattig, og det inneholder verken truete arter eller truete naturtyper. Likevel er denne «hverdagsnaturen» verdifull, på sin måte.

– Naturen er viktig for blant annet friluftslivet, karbonlagring og artsmangfoldet. Ta elgen som eksempel. Det er ikke en truet art, men betyr mye for mange, og den lever stort sett i hverdagsnaturen, sier Lyngstad.

Myra er bindeledd til bedre klima

For å hindre utslipp av CO2, er det særlig viktig å ta vare på myr. Høy vannstand og lite oksygen gjør at organisk materiale brytes ned seint i myra. Dermed hoper planterester seg opp over tid, og det blir dannet karbonrik torv.

Å estimere karboninnholdet i myrene i området er en del av naturregnskapet som er beskrevet i rapporten Naturrekneskap for ei hyttegrend. Ved hjelp av NINAs egen karbonkalkulator CarbonViewer har forskerne anslått at de av myrene i området som fortsatt kan regnes som intakte inneholder om lag 1396 tonn karbon.

Karbonet som fortsatt ligger i disse myrene, kan sammenlignes med det årlige utslippet fra knapt 680 nordmenn. Bykle kommune har ca. 1000 innbyggere, så om alt dette karbonet ble frigjort som CO2 ville det tilsvart to tredeler av ett års utslipp i kommunen.

– Otrosåsen er ett av mange områder i Norge som bygges ut, men så langt har vi manglet verktøy til å enkelt vise hva virkningen er på naturen. Vårt eksempel viser at metoden med naturregnskap kan gi en slik oversikt, sier Lyngstad.

Kontakter

Bilder

Foto tatt fra Otrosåsen hyttefelt mot Hovden med Storenos, Hovden skisenter og hyttefelt i Dyregrendi. Foto: Anders Lyngstad, NINA
Foto tatt fra Otrosåsen hyttefelt mot Hovden med Storenos, Hovden skisenter og hyttefelt i Dyregrendi. Foto: Anders Lyngstad, NINA
Last ned bilde
Kart over naturlige og sterkt endra økosystem i Otrosåsen i Hovden i Bykle kommune. Kart: NINA
Kart over naturlige og sterkt endra økosystem i Otrosåsen i Hovden i Bykle kommune. Kart: NINA
Last ned bilde

Følg pressemeldinger fra Norsk institutt for naturforskning - NINA

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Norsk institutt for naturforskning - NINA på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Norsk institutt for naturforskning - NINA

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye